TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Hans Wolfgang Nickelfeld ved Siemens' testlaboratorium i Frankfurt inspiserer en beholder som brukes til å skille ut hydrogensulfid fra gasser hentet fra oljefelt. (Bilde: Siemens)
Innhold fra annonsør

Ny teknologi gjør miljøproblem til ressurs på sokkelen

Åpner for raskere, renere og billigere utvinning.

Overalt hvor det produseres olje finner du også åpen flamme fra brenningen av «sur» gass som kommer opp med det sorte gullet. Gassen omtales som «sur» fordi den inneholder for mye hydrogensulfid til at den kan brukes til kraftproduksjon på stedet. Ei heller er det økonomisk å bearbeide den for salg.

I tillegg til å kaste bort energi sprer denne brenningen, kjent som fakling, både CO2, svoveloksider og sot til atmosfæren. Takket være ny, kompakt renseteknologi finnes det nå muligheter til å bruke denne gassen til noe nyttig. Ved å «skrubbe» gassen for svovel kan den benyttes i gassturbiner for å generere kraft. Dette kan hjelpe oljeplattformer med å bli mer energieffektive, og med å tilfredsstille moderne miljøkrav.

Fra giftig H2S til harmløs svovel

Relativt harmløs svovel etter å ha blitt utskilt fra «sur» gass.
Relativt harmløs svovel etter å ha blitt utskilt fra «sur» gass. Bilde: Siemens

Teknologien for å «skrubbe vekk» hydrogensulfid er basert på en nyskapende renseløsning med aminosyresalter, og det første pilotanlegget for dette er nå i drift i Frankfurt. Disse binder hydrogensulfittene som finnes i «sur» gass, og omdanner dem til ren svovel. Dermed får man gass som kan benyttes i turbiner, samtidig som man reduserer utslippene av svoveloksid.

Det neste steget er å benytte teknologien til å lage et biogassanlegg hvor «sur» gass kan utvinnes.

På toppen av dette kommer nye elektromotorer som kan erstatte dieselmotorer på ukonvensjonelle gassfelt, og gasskompressorer som bidrar til at det kan utvinnes mer olje gjennom lagring av CO2. Alt dette er viktig fordi vi trolig vil fortsette å være avhengige av fossile brennstoff i overskuelig fremtid. IEA anslår at det globale energinivået vil vokse med en tredjedel frem til 2040, og andelen naturgass og olje som prosentandel av det totale globale energitilbudet er forventet å stige over tid.

Ultrasonisk CO2-kompressor

Olje og gass vil bli en stadig viktigere del av verdens energitilbud fremover.
Olje og gass vil bli en stadig viktigere del av verdens energitilbud fremover. Bilde: Siemens

Det er ikke bare svovel som skaper utfordringer for utvinning av gass. Enkelte steder, som på Sleipner-feltet i Nordsjøen, inneholder naturgassen også for mye CO2 til å innfri visse krav. På Sleipner har man jobbet med utskilling av CO2 helt siden 1995. Hvert år blir nesten en million tonn utskilt CO2 injisert i sandstein under havbunnen.

Siemens Dresser Rand har nå utviklet en supersonisk kompressor som har brutt lydmuren. En prototype i full størrelse blir nå testet ut i Olean, New York. Den mest åpenbare fordelen er raskere gassflyt, men høyere akselerasjonsrate gjør også at den bare tar en tredel av plassen. En mer kompakt størrelse reflekteres også i lavere material- og produksjonskostnader. I tillegg holder varmen som produseres anvendelig temperatur, som igjen betyr at den kan returneres til systemet og forbedre energieffektiviteten under drift. Mindre varmeenergi kastes bort til omgivelsene, og man får et lavere vannforbruk.

DATUM-S har en rekke fordeler, utover raskere gassflyt. Høyere akselerasjonsrate gjør at den bare tar en tredel av plassen som kreves av konkurrerende systemer. En mer kompakt størrelse reflekteres også i lavere material- og produksjonskostnader. I tillegg holder varmen som produseres anvendelig temperatur, som igjen betyr at den kan returneres til systemet og forbedre energieffektiviteten under drift. Mindre varmeenergi kastes bort til omgivelsene, og man får et lavere vannforbruk.

Summen av disse nyvinningene er godt nytt for både miljøet og regnskapet til aktørene på sokkelen. Gass som ellers ville brent bort ytterst på en bom kan nå renses på stedet, slik at den  kan drive nye, effektive turbiner. Kraften fra turbinene kan drive kompakte elektromotorer som erstatter høylytte, komplekse og tørste dieselmotorer, og med bedre, kostnadsbesparende kompresjonsutstyr kan man øke utvinningstakten.