TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

I fremtiden kan bilen bli en kraftleverandør. Når strøm er billig, lades bilbatteriet automatisk opp. Når strømprisen senere øker, for eksempel tidlig på kvelden, kan energien lagret i batteriene selges igjen. FOTO: Siemens
Innhold fra annonsør

Slik vil fremtidens intelligente strømnett se ut

Fremtidens hus går på autopilot

I fremtiden vil smarte styringssystemer sette i gang vaskemaskinen automatisk når strømmen er billigst, familieboliger blir småprodusenter, og det vil opprettes selvforsynte mikronett.

I fremtiden vil vi kunne styre energiforbruket til lys, varme og hvitevarer i huset automatisk. Hemmeligheten ligger i digitaliseringen av strømnettet, og at produktene nå kobler seg opp mot internett – en trend kjent som Internet of Things.

Utviklingen åpner helt nye dører. For eksempel kan smart bruk av informasjon om strømprisen redusere strømregningen ved at vaskemaskinen settes i gang automatisk når strømmen er billigst. Med andre ord – et mer intelligent strømnett. Alt vil styres av boligens sentrale styringssystem, som også vil kunne styre når vi bør spare og lagre strømmen – for eksempel i batteriene på elbilen i garasjen.

Foto: Cultura Travel/Lost Horizon Images

Smarte strømdata

Men i fremtiden kommer vi ikke bare til å trekke strøm ut fra nettet. En viktig endring fremover vil bli overgangen fra enveis til toveis flyt av strøm. Solpanel er noe mange har allerede i dag, men i fremtiden vil det nærmest bli allemannseie. De fleste hus og familieboliger vil bli småprodusenter av strøm som enten kan forbrukes eller selges tilbake inn i strømnettet. Men for å få oversikt over både det man produserer og forbruker, får nettleverandøren behov for mye mer informasjon fra forbrukerne.

Første steg inn i framtiden er installering av automatiske strømmålere. Dette forventes installert i år eller neste år i de fleste hjem. Informasjonen fra disse gjør at nettselskapene får en helt unik mulighet til smart bruk av store mengder data om husstands forbruk og strømbehov gjennom døgnet. Dette gjør at nettselskapene lettere kan balansere og utnytte strømnettet mer effektivt og spare penger.

I fremtiden kan nettselskapene bruke smarte styringssystemer for å balansere strømnettet. I smarte bygninger kan for eksempel kjøleenheter brukes til å lagre energi midlertidig og dermed bidra til å redusere effekttopper.
I fremtiden kan nettselskapene bruke smarte styringssystemer for å balansere strømnettet. I smarte bygninger kan for eksempel kjøleenheter brukes til å lagre energi midlertidig og dermed bidra til å redusere effekttopper. Foto: Siemens AG

Ny energimiks

Mulighet til slik balansering av strømnettet vil bli viktig i årene som kommer. Vi bruker fortsatt stadig mer strøm, og ny teknologi som blant annet elbiler og induksjonstopper gjør at forbrukstoppene i strømnettet øker. I tillegg vil vi få en ny energimiks med økt innslag av fornybar - men uforutsigbar – kraft. Dette vil sette strømnettet på en hard prøve.

For å sikre alle en stabil strømtilgang og unngå stadige strømbrudd og feil på strømnettet må strømselskapene være forberedt. Dette forutsetter at de har full kontroll over forbruket og et smart styringssystem. Elbilene kan også være til god hjelp for å sikre balanse. I stedet for å bygge store lagringssystemer for å dempe svingninger i uforutsigbar produksjon fra fornybar kraft, kan batteriene i elbiler kunne fungere som automatisk buffer og lagringskapasitet.

Selvforsynte mikronett

Fremtidens strømnett vil også bli organisert på en helt ny og smartere måte med små lokale strømsamfunn eller såkalte ”mikrogrid”. Her styres fordelingen av kraftbruk og produksjon innad i mikronettet. I perioder med overskudd kan kraften selges ut av mikronettet og i perioder med underskudd kan kraft kjøpes.

I fremtiden vil vi altså få en situasjon der vi går fra enveis strømflyt til toveis flyt der vi både bruker og produserer strøm. Våre egne hus, biler og nabolag blir brikker i en elektrisk verden som har blitt langt mer kompleks og dynamisk der strømmen vi bruker noen ganger kommer fra vår egen produksjon, andre ganger fra vindkraft, men som regel fra vår viktigste energiressurs – vannkraften. Og heldigvis vil vi ha et smart nett som kan håndterer dette.