TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Innhold fra annonsør

Digitaliserte produksjonsprosessen, skapte konkurransefortrinn

Digital lidenskap med Ducati

Ducati har i årevis vært høyt rangert blant motorsykkelentusiaster, men lidenskap alene er ikke nok til å bidra med penger i kassen. Økt fokus på digitalisering har sørget for effektivisering av produksjonsprosessen og sikret videreutvikling av merkevaren.

I en konkurransepreget motorsykkelbransje er innovasjonstakt, utviklingstid og lave produksjonskostnader avgjørende for å overleve.

Den italienske motorsykkelprodusenten skjønte tidlig at de måtte digitalisere hele produksjonsprosessen for å skape konkurransefortrinn.

Ny produksjonsrekord

Ducati satte ny produksjonsrekord i fjor med 54 000 motorsykler. Hele 43 000 av motorsyklene rullet ut av produksjonsanlegget i den italienske byen Bologna hvor de har holdt til siden 1926.

– Digitalisering har ikke bare forandret våre produkter, men også hvordan vi utvikler dem. For eksempel har alt av papirarbeid forsvunnet fra produksjonsprosessen og blitt erstattet med 3D-modellering, forteller Simone Di Piazza, som er ansvarlig for utvikling og design i Ducati.

Resultatet er at Ducati sparer verdifull tid uten at det går på bekostning av kvalitet.

Halverte tid-til-marked

Etter at Ducati digitaliserte produksjonsprosessen har tid-til-marked  blitt redusert fra 40 til 24 måneder. Noe av grunnen er at selskapet har koblet seg opp mot leverandører i hele verden.

- Våre egne utviklere og eksperter i partnerbedrifter jobber parallelt for å utvikle nye modeller. Vi kan derfor øke innovasjonstakten og kompleksiteten i motorsyklene, slik at vi alltid ligger et steg foran konkurrentene, forteller Di Piazza.

Med en sterk lidenskap for digitalisering har Ducati gjennomført en digital transformasjon. Resultatet er kortere tid til marked og bedre kontroll.

Klassisk håndverk fortsatt i sentrum

Manuell montering er en av faktorene som skiller Ducati fra konkurrentene. Selskapet har ingen intensjon om å forlate det klassiske håndverket.

– I våre produksjonslokaler går digitalisering og klassisk håndverk hånd i hånd. Det vil aldri være et mål i seg selv å erstatte operatørene våre ettersom håndverk og lidenskap er sjelen i hver eneste motorsykkel vi selger, avslutter Andrea Fornu, teknologidirektør i Ducati.

Selskapet bruker nå kun 90 minutter på å sette sammen en motorsykkel.

Store mengder data

Ducati er ikke det eneste selskapet som gjennomført en digital transformasjon. Digitalisering og bruk av smarte data har blitt drivkraften for den fjerde industrielle revolusjon.

Det er forventet at mengden informasjonsdata på verdensbasis vil øke til imponerende 180 zettabytes innen 2025. Til sammenligning lå den på 4,4 zettabytes i 2014.

Foto: Siemens AG.
Foto: Siemens AG.