TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ny ladeteknologi for elektriske busser basert på ElectriCity-systemet, ble i sommer tatt i bruk på Göteborgs nye busslinje. Foto: Volvo Bus
Innhold fra annonsør

Denne slipper kun ut fornøyde passasjerer

 

Med smart ladeteknologi kan elektriske busser bli foretrukket løsning for en fossilfri kollektivtransport i Oslo.

I 2030 vil Oslo ha 630 millioner kollektivpassasjerer i året, og Ruter har som mål å gjøre kollektivtrafikken klimanøytral innen 2020. Dette gir både hodebry, men og et sterkt insentiv til å drive innovasjon og utvikling av en bedre og renere transportsektor.

Dette innebærer også store investeringer i nye busser. Ruter anslår selv at 350 busser vil kjøre på biogass og at minst 200 vil være elektriske innen 2020.

Utfordringen med elektriske busser er imidlertid å få til et ladesystem der ladetiden er rask nok til at det ikke går utover dagens rutetider i særlig grad. Samtidig ønsker man en løsning som er kostnadseffektiv nok. Det innebærer blant annet å unngå store og dyre batteripakker og ladeløsninger. Løsningen er mindre batteripakker som hurtiglades flere gang i løpet av dagen.

Les også: Dette blir Norges første elbusser

Fleksibel teknologi

En slik løsning ble i sommer tatt i bruk på en ny elektrisk bussrute i Gøteborg sentrum mellom Lindholmen og Johanneberg. Denne viser hvor fleksibelt et slik ladesystem faktisk kan være. Ruten betjenes av tre fullelektriske busser og syv hybridbusser fra Volvo Buses.

Elbussene er alle utstyrt med batteripakker som blir ladet på hver endestasjon. Disse to er satt opp av Siemens i samarbeid med Göteborg Energi.

Se også: Slik fungerer teknologien i praksis

450 kW ladekapasitet

For å redusere manuelt tidsbruk ved lading, vil en pantografen automatisk koble seg på kontakter plassert på busstaket når bussen plasseres under ladestasjonen. Vedlikeholdet på bussene minimeres ved at den bevegelige pantografen i stedet er plassert på selve ladestasjonen fremfor å være fastmontert på taket.

Ladestasjonene har en ladekapasitet på 450 kW og de lektriske bussene vil bli ladet med effekt på 300 kW. Hybridbussene blir ladet med en effekt på 150 kW.

Pantografen som lader elbussens batterier er montert på ladestasjonen og senkes ned på kontaktpunktene på taket av bussen. Slik reduseres vedlikeholdet på bussene. Foto: Siemens
Pantografen som lader elbussens batterier er montert på ladestasjonen og senkes ned på kontaktpunktene på taket av bussen. Slik reduseres vedlikeholdet på bussene. Foto: Siemens

Dieselbussens død

Lars Andresen, divisjonsdirektør Mobility i Siemens er overbevist om at vi vil se dieselbussenes snarlige død, og at stadig mer kollektiv transport vil bli elektrifisert i årene som kommer.

- Mer og mer av den offentlige transporten vil i fremtiden gå på elektrisitet. Vi er overbevist om at vi i nær fremtid vil se smartere og mer bærekraftige løsninger for offentlig kollektivtransport, sier han.

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter er enig. Han har tidligere uttalt at operatørene som ikke tilpasser seg og tilbyr elektriske nullutslippsbusser vil miste markedet.

Ladestasjonene i Göteborg ble for første gang installert innendørs. Foto: Siemens
Ladestasjonene i Göteborg ble for første gang installert innendørs. Foto: Siemens

Ladestasjonene i Göteborg ble for første gang installert innendørs. Foto: Siemens

Betydelig lavere energiforbruk

Sjefen i Volvo Buses, Håkan Agnevall, stemmer også i.

Busser som drives av batterier eller hydrogen spås å bli avgjørende for å realisere klimamålene innen offentlig transport. Teknologien er allerede i bruk og i kommende anbudsrunder vil kravene til operatørene bli harde på å levere flest mulig utslippsfrie busser.