BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Vorn Defence med full kontroll på sine konkurransefortrinn med Onsagers IP-sjekk

Patentert våpenbæresystem som politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen vil ha

I 2012 lanserte Eirik Andersen sin første jaktsekk, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Fire år etter tok politiet kontakt, og det åpnet et helt nytt marked for Vorn.

BRANDSTORY: Patentert våpenbæresystem som politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen vil ha
(foto: Even Schjenken - EvenFoto.no)
Innhold fra annonsør

I 2012 lanserte Eirik Andersen sin første jaktsekk, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Fire år etter tok politiet kontakt, og det åpnet et helt nytt marked for Vorn.

Ti år etter at han tok patent på ideen sin, og etter å ha solgt over 20 000 jaktsekker internasjonalt, er Eirik Andersen klar for å jakte i nye markeder. Nå er det politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen som står for tur, og potensialet er enormt.

Les mer om den unike jaktsekken og historien bak patentet her.

Forrige gang vi snakket med Andersen, i 2016, så vi bare konturene av potensialet i ideen. Jaktsekken var godt mottatt i markedet og han var i ferd med å etablere internasjonale salgskanaler. Siden den gang har mye skjedd.

– Vi har lenge hatt fullt fokus på å bygge Vorn som merkevare blant de jaktglade, og har fått en svært god mottakelse, også internasjonalt. De siste årene har vi jobbet parallelt med å utvikle nye sekker, skreddersydd for politiet og forsvarets spesialavdelinger, forteller Andersen.

Kundeinformasjon:

VornDefencelogo

Etablert i 2016, basert på samme idé og patent som jaktsekken fra Vorn. Har utviklet sekker for skjult våpenbæring, i tett samarbeid med norsk politi. Leverte sin første store kontrakt i januar 2019, og er i forhandlinger med 15 spesialavdelinger innen politi og forsvar verden over. Har lisensavtale på våpenbæresystemet Quick Rifle Release.

Den proffe utgaven fra Vorn Defence. foto: Even Schjenken - EvenFoto.no

 

vorndefence.com

Fra åpent til lukket våpenbæresystem

Ideen, som i utgangspunktet skulle gjøre at jegere kunne bære våpenet sitt trygt og behagelig på ryggen, og samtidig være i posisjon på få sekunder, er blitt større. På samme måte som jegere må også politi, forsvar og sikkerhetspersonell ha rask tilgang til våpenet, om det skulle oppstå skarpe situasjoner.

Kundeinformasjon:

Vorn_Equip

Etablert i 2012, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Har i dag solgt over 20 000 jaktsekker verden over, og selskapet har patent i markeder som USA, Canada, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Norge, Østerrike, Belgia, Danmark, Italia, Nederland, Polen, Spania og Sveits.

Jaktsekken til Vorn equipment. Foto: Jo Stenersen - Stenersen Foto

 

no.vornequipment.com

– Etter at vi lanserte jaktsekken, ble vi kontaktet av politiet i Norge med spørsmål om vi kunne utvikle sekker tilpasset deres behov. Flere av de ansatte i politiet var ivrige jegere, og hadde tatt i bruk sekken privat. Nå ønsket de seg noe som fungerte like godt, også på jobben, forteller Andersen.

 Ett møte ble til flere, og etter to års utvikling og med konkrete tilbakemeldinger fra politiet, hadde Andersen utviklet et system for skjult våpenbæring, basert på patentet Quick Rifle Release.

Quick Rifle Release

Det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) gjør at våpenet bæres tett på brukerens rygg og enkelt kan trekkes ut fra siden av sekken. QRR-systemet er raskere og tryggere enn andre produkter på markedet, der våpenet normalt trekkes opp over brukerens hode, eller ved at sekken tas av ryggen. Systemet finnes i dag i sekker tilpasset jegere, samt politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen. Etter litt øvelse vil de fleste brukere kunne trekke våpenet i løpet av to sekunder.

 – Tanken om at våpenbæresystemet jeg hadde utviklet ville fungere godt også for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen hadde vært med meg lenge, og var også i tankene våre da vi søkte om patent tilbake i 2009. Men det var i dialog med ansatte i politiet det ble tydelig at det var et skjult system vi skulle utvikle, forteller Andersen.

Se hvordan de spesialutviklede sekkene for politi og forsvar fungerer:

Trygghet uten synlig våpen

I den opprinnelige jaktsekken er våpenet godt synlig, og fokus har vært på sikkerhet og brukervennlighet for jegeren. I møte med politiet kom det opp en viktig tilleggsdimensjon: Ofte skal sekkene benyttes av personell som er tungt bevæpnet – midt iblant oss, og gjerne der hvor det er store folkemengder. Da er det vel så viktig å ikke skape unødig frykt og engstelse.

– Nye tider og nytt trusselbilde har gitt politi, forsvar og sikkerhetsbransjen nye behov. Nå bevæpnes personell oftere enn før, men målet er alltid at våpenet ikke skal benyttes. Derfor var det et sterkt ønske om at våpenet kunne bæres skjult, sier han.

Skjult våpen med raskt tilgang (foto: Even Schjenken - EvenFoto.no). foto: Even Schjenken - EvenFoto.no

 Med våpenet synlig kan situasjoner eskalere. Dette har vært et av argumentene mot at norsk politi skal bære våpen. Med skjult våpen i sekken løses deler av denne problematikken.  Samtidig var det viktig at våpenet kunne være klart i løpet av sekunder. Ved å ta i bruk det patenterte våpensystemet QRR utløses våpenet ved hjelp av en unik mekanisme.

– Vi måtte få med oss alle fordelene i jaktsekkene over i nye prototyper spesielt tilpasset det profesjonelle markedet. Strever man med å få ut våpenet som jeger risikerer man bare å miste en elg, men for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen kan feil bli fatale. Vi var nødt til å få samme gode og sikre funksjonalitet inn i et lukket system, forteller Andersen. 

 

En idé – to selskaper

To år med utvikling har gitt resultater. I dag tilbyr Vorn Defence tre modeller til det profesjonelle markedet, tilpasset alt fra MP7 til HK416. Og flere modeller er underveis.

– Med de nye sekkene, Thor 18, Thor 24 og Thor 32, kan brukerne nå bære våpen ute blant folk, uten at det vekker oppsikt. Men selv om våpenet bæres skjult, kan man fortsatt trekke våpen og være i posisjon på to sekunder, forklarer han.

Sekkene til Vorn Defence 2018/2019. foto: Even Schjenken - EvenFoto.no

 

Til tross for at behovet for sikkerhet og funksjonalitet er det samme for både jegere og profesjonelle, er de to markedene svært ulike. Derfor har Andersen valgt å gå for en modell med to sidestilte selskaper, Vorn Equipment og Vorn Defence, som dekker hvert sitt marked.

– Måten man selger og markedsfører på er svært ulik i de to segmentene, så selv om alle sekkene er bygget på samme grunnidé og samme patent, var det naturlig å skille de to satsningene. Patentet eies fortsatt av Vorn Equipment, som markedsfører og selger jaktsekkene, og lisensieres ut til Vorn Defence, forklarer han.

Vorn Defence nye sekk med skjult bæring av våpen. foto: Even Schjenken - EvenFoto.no

Testavtaler verden over

Vorn Defence ble stiftet i desember 2015. Våren 2018 deltok selskapet på to messer i Tyskland, Enforce Tac og IWA, og mottakelsen var overveldende.

– Vi opplevde en enorm interesse. På disse messene har deltakerne ofte et mandat til å lete etter konkrete produkter for sin organisasjon, og vi opplevde at mange var på jakt etter produkter for skjult bæring av våpen. Selv om det er mange som tilbyr produkter i dette segmentet, var det aldri vanskelig for oss å argumentere for at vårt produkt er helt unikt. Med konkurrerende produkter må man ofte ta av sekken for å få tilgang til våpenet, forteller Andersen.

Det ble knyttet mange kontakter i Tyskland, og 15 av disse har allerede resultert i testavtaler. Det betyr at det nå er 15 spesialavdelinger innen forsvar og politi rundt om i verden som tester Vorn sine sekker i sitt daglige arbeid.

– Fordelen med denne bransjen er at alle har samme grunnleggende behov, selv om bruken kan være noe ulik. Får vi gode tilbakemeldinger fra de som nå tester sekkene, vet vi at vi har et produkt som er interessant for langt flere, sier han.

Både Vorn Equipment og Vorn Defence har valgt å benytte en åpen innovasjonsmodell i sin produktutvikling. Ved å la nøkkelpersoner få tilgang til produktet på et tidlig stadium, har de skapt salgsinteresse hos og fått verdifulle tilbakemeldinger fra potensielle kunder.

 
Les mer om åpen innovasjon og IP her: 

Åpen innovasjon:

Med åpen innovasjon menes distribuerte innovasjonsprosesser der kunnskaps- og nyutvikling skjer mange steder, og ikke bare innenfor en bestemt bedrift eller organisasjon.

– Vi har valgt å samarbeide tett med brukergruppene både i utvikling av jaktsekkene og de nye sekkene rettet mot politi, forsvar og sikkerhetsbransjen. For sistnevnte jobbet vi tett med norsk politi, mens vi for jaktsekkenes del på et tidlig tidspunkt sendte ut 50 testsekker, som vi solgte for en symbolsk sum, under forutsetning av at kunden delte sine erfaringer med oss. På denne måten har vi fått innsikt i brukernes behov, og har fått mulighet til å utvikle sekker som er skreddersydd til våre viktigste målgrupper, forteller han.

– Hvordan har dere sikret eierskap til disse tilbakemeldingene og eventuelle innovasjoner som kommer ut av samarbeidet?

– Det at vi på et tidlig tidspunkt sikret grunnideen vår gjennom patentering, har betydd alt for oss. Det har gjort at vi kunne være åpne med de som ønsket å teste produktet. Vi har ikke gått så langt som at vi har utviklet produktet sammen med brukerne, men vi har fått viktig feedback og spesifiserte behov, som vi har tatt med oss videre i produktutviklingen. Det har aldri vært tvil om hvem som eier innovasjonene, nettopp fordi grunnideen er patentert, sier han.

Hvordan sikre verdier som oppstår gjennom åpen innovasjon?

– Åpen innovasjon betyr ikke at alt som genereres av ny kunnskap og nye ideer er fritt tilgjengelig for alle involverte. Dette kan i høy grad bestemmes på forhånd, og bør være gjenstand for nøye strategisk analyse før bedriften engasjerer seg i en åpen innovasjonsprosess, sier Endre Woldstad, patentrådgiver i Onsagers.

– Kombinasjonen av egen og andres kunnskap kan ofte føre til nye, verdifulle innovasjoner. I slike prosesser er det viktig å avklare hvilke forutsetninger som skal settes for samarbeidet. Spesielt gjelder dette eierskap til immateriell eiendom (IP). Ofte er det naturlig å definere hvilke områder som gir felles verdiskapning, og hvilke områder som er forbeholdt de ulike bidragsyterne. Det er svært viktig med gode kontrakter, som regulerer detaljene i samarbeidet. På denne måten kan man ta kontroll på eierskapet og verdien av IP-ene som bringes inn i samarbeidet, det som skapes og det som tas med ut, sier han.

– I Vorn sitt tilfelle har de sørget for at alt det juridiske var på plass før de inngikk samarbeid med andre, og de har løpende dokumentert innspill og forslag til forbedringer underveis, sier Woldstad.

(Onsagers iP-sjekk™ kartlegger nettopp slike viktig konkurransefortrinn og gir råd på hvordan man kan styrke og sikre dem. Les mer om Onsagers IP sjekk™ her )

Nye måter å selge på

Vorn sine sekker er nå til testing i operativ tjeneste i en rekke land. Og den første større kontrakten ble levert i januar 2019.

– Per i dag har vi fått en fot innenfor i Europa, USA og Australia. Ettersom vi jobber mot en bransje som er underlagt strenge retningslinjer fra eksempelvis UD, er vi svært opptatt av å ikke krysse noen etiske grenser. Vi retter oss primært mot NATO-land, og følger UDs retningslinjer for hvilke land vi ønsker å samarbeide med, forteller han.

– Hva tenker du om potensialet for sekkene i det internasjonale markedet?

– Potensialet er stort. Langt større enn det må være for at vi skal tørre å satse. Dette er en helt ny bransje for oss, og det er helt andre dimensjoner enn vi er vant til. I første omgang retter vi oss derfor til spesialavdelinger i politi og forsvar, for på denne måten å ha god kontroll på produksjon og levering, sier han.

– Dette er en helt annen måte å selge på enn vi er vant med for jaktsekkene, så vi lærer dette steg for steg. I politi- og forsvarssegmentet er tillit ekstremt viktig. Vi jobber derfor med å sikre at sekkene blir testet på en god måte. I tillegg er det en stor fordel å kunne si at systemet er patentert og at sekkene er utviklet i samarbeid med norsk politi, forteller han.

På sikt er målet å bygge en organisasjon som har mulighet til å gå inn i de store offentlige anbudene. Dette vil innebære nye og strengere krav til blant annet produksjons- og leveringssikkerhet, men også helt nye prosesser for informasjonsflyt og vern av immaterielle rettigheter.

Les mer offentlige anbud og IP her: 

Offentlig anbud

I offentlige anbud er det mange regler som skal følges, men det fører også med seg noen rettigheter. Når Vorn Defence etterhvert velger å gå for de store internasjonale anbudene, er det noen ting det er viktig å huske på:

  • Ved offentlig anbud kan tilbudet gjøres offentlig tilgjengelig. Det betyr at alle som ber om innsyn kan få lese detaljene i ditt tilbud ( offentlighetsloven § 23 jf. anskaffelsesforskriften § 7-3)
  • Når man leverer tilbud blir man ofte bedt om å beskrive funksjonaliteten i produktet. Har du et unikt produkt, der de immaterielle verdiene ikke er tilstrekkelig sikret, er det viktig å være bevisst på hvor mye man deler. I noen tilfeller kan det være riktig å holde tilbake informasjon.
  • Husk at innsynsretten er regulert, og at det finnes spesielle unntak fra offentlighetsregelen. Bruk disse til din fordel:
    • Dersom dokumenter inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt (f.eks. forretningshemmeligheter) skal dette være unntatt fra retten til innsyn ( offentlighetsloven § 13)
    • Offentlighetsloven åpner for at det kan gjøres unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon.
    • For oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentlighetsloven gjelder innsynsretten for vare og tjenestekontrakter over 8,4 mill. NOK og for bygge- og anleggskjøp over 84,5 mill. NOK (tall fra 2018).

Det viktigste eksemplet på taushetsplikten som fremgår i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2: «Det skal bevares taushet om «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

Det er derimot verdt å merke seg at det er oppdragsgiver som skal bevare tausheten. Det er dermed også oppdragsgiver som skal vurdere hva som er underlagt denne. Dette innebærer at forvaltningsorganet må foreta en selvstendig vurdering, uavhengig av hva du som leverandør selv ønsker å «holdes taust fra offentligheten» i tilbudet.

– All informasjon som gis i et tilbud kan i visse tilfeller bli gjort tilgjengelig for innsyn. Når bedriften gir sitt tilbud er det derfor viktig å ha tenkt gjennom hvilken informasjon som gis i anbudet, og i hvilken grad denne informasjonen kan bli offentliggjort og eventuelt være til skade for bedriften hvis så skjer, sier Endre Woldstad i Onsagers.

– Dersom tilbudet gis med detaljerte opplysninger om bedriftens immaterielle rettigheter, slik som ny teknologi, teknisk kunnskap og nye løsninger, så er det viktig å sikre at en eventuell senere offentliggjøring ikke fører til skade på eller tap av IP. Det betyr at eierskap til slik IP, for eksempel innlevering av patentsøknader på ny teknolog, bør være avklart før man omtaler teknologien i et tilbud, sier han.

(Onsagers iP-sjekk™ kartlegger nettopp slike viktig konkurransefortrinn og gir råd på hvordan man kan styrke og sikre dem. Les mer om Onsagers IP sjekk™ her )

Patent gir trygghet – og mulighet til å vokse

Helt siden søknaden om patent ble levert i 2009 har Onsagers vært en viktig støttespiller for Andersen. Det var i dialog med patentrådgiver Endre Woldstad i Onsagers at han først innså at ideen hans hadde et mye større potensial enn bare en jaktsekk.

– Det at vi tok patent på et våpenbæresystem, og ikke en sekk, har vært avgjørende for at vi nå har kunnet etablere Vorn Defence. Selv om patentet ikke betyr all verden i det daglige, så er det en trygghet når vi nå går inn i nye markeder, forteller Andersen.

Hos Onsagers fikk han hjelp til å tenke stort og mange år fremover. For en gründer med dårlig tid kan denne type sparring være uvurderlig.

– Jeg visste at jeg måtte beskytte ideen min på et tidlig tidspunkt, men så ikke rekkevidden av ideen der og da. Ofte vet man ikke hvordan patentet skal brukes til sjuende og sist, så det er veldig viktig å få hjelp til å løfte blikket, sier han.

Patentet har gitt Andersen ro til å utvikle produktet i sitt eget tempo, fremfor å måtte haste ut på markedet for å sikre markedsandeler. Han har bygget de to selskapene, Vorn Equipment og Vorn Defence, stein for stein.

– Ofte har en idé flere bruksområder, men det er ikke alltid så lett å se det ved første øyekast. For oss i Onsagers er det derfor viktig å bidra med et blikk utenfra, som lettere kan se potensialet i ideen. Kanskje kan man, som i dette tilfellet, etterhvert gå inn i nye markeder. Eller kanskje får man muligheten til lisensiere ut ideen til noen andre. I begge tilfeller er det viktig å ha beskyttet grunnideen sin fra starten av.

Endre Woldstad, patentrådgiver Onsagers

Knytte funksjonalitet til merkevare

– Ro til å drive innovasjon har vært avgjørende for vår suksess. Patentet fra 2009 er nå grunnsteinen i begge selskaper, og kan fortsatt spille en rolle i eventuelle fremtidige innovasjoner, sier han.

I dag er Vorn en liten og smidig organisasjon. Det som startet som en idé på en jakttur i Sverige i 2009, har blitt til to selskaper og tre ansatte. Quick Rifle Release-systemet er patentert i 15 land, noe som dekker rundt 90 prosent av markedet for begge selskaper.

– Å beskytte immaterielle verdier er en løpende prosess. Vi har hatt stor glede av patentet vårt, men det har vært vel så viktig å bygge merkevare og å knytte funksjonaliteten i patentet til denne merkevaren, sier han.

Sammen med sine to ansatte selger Andersen sekkene sine verden over. De har bygget en egen nettbutikk, som selger jaktsekken i Norge, EU, USA og Canada, og de er i ferd med å bygge opp et stort internasjonalt forhandlernettverk. De håndterer salg og kundedialog selv, mens de setter ut oppgaver som produksjon, oppfølging av produksjon, logistikk, regnskap og markedsføring.

– Vi gjør det vi kan selv, og setter ut de oppgavene andre kan løse bedre enn oss. På denne måten får vi utrettet mye, selv om vi bare er tre ansatte sier han.

Outsourcing kan være en nyttig måte å få kontroll på kostnadene på, samtidig man sikrer at egne ansatte kan fokusere på det de kan best. Ved outsourcing er det imidlertid ekstra viktig å sikre immaterielle verdier.

Les mer om outsourcing og IP her: 

Outsourcing

Ved la spesialiserte selskaper utføre operasjoner bedre og rimeligere en man selv kan klare, kan bedriften prioritere videreutvikling av sitt kjerneprodukt eller sin kjernekompetanse. For å unngå å miste viktig innsikt, er det svært viktig at kunnskapsoverføring og eierskap til innsikt reguleres i avtaler med disse spesialiserte selskapene.

Vorn har valgt å outsource hele sin produksjon. Da blir immaterielle rettigheter som patent, spesielt viktig.

– Det er klart at det er en risiko forbundet med det å outsource produksjonen til Kina. Dette er et marked med dårlig omdømme når det kommer til kopivarer, men det er en kalkulert risiko som vi er villige til å ta, sier han.

– Vi valgte å ta patent i det kinesiske markedet, og dette gir oss en form for sikkerhet. Men vi mener det er langt viktigere å stoppe salg av kopivarer enn det er å unngå produksjon av kopier, og legger derfor heller innsatsen i å beskytte oss i markeder der vi markedsfører og selger sekkene våre.

Kundeservice og all direktekommunikasjon med kunder og brukere tar Vorn selv. Sett fra et IP-perspektiv er dette trolig den disiplinen det er mest utfordrende å outsource.

– Svakheten med outsourcing er jo at man risikerer å gå glipp av viktig innsikt. Dette ser man tydelig i bedrifter som velger å sette ut kundeservice. I dialog med kundene kan det skje mye viktig verdiskapning. Når dette skjer utenfor din bedrift, blir det svært viktig å sikre at innsikten og verdiskapningen tilfaller bedriften, og utnyttes på en god måte, forteller Endre Woldstad i Onsagers.

– Det er viktig at det sikres eierskap til og kontroll over kunnskap som genereres utenfor selskapet. Det bør også utarbeides retningslinjer for dokumentasjon av ny kunnskap som oppstår, samt hvordan denne overleveres til bedriften. Alt dette bør reguleres med gode avtaler og rutiner i samhandlingen med outsourcing-partnerne, sier Woldstad.

(Onsagers iP-sjekk™ kartlegger nettopp slike viktig konkurransefortrinn og gir råd på hvordan man kan styrke og sikre dem. Les mer om Onsagers IP sjekk™ her )

Nye sekker og nye muligheter

Som daglig leder i to selskaper er det hektiske dager for Andersen. I mars er det nye messer for Vorn Defence, og første fremvisning av helt nye sekker for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen.

Fageksperten: Endre Woldstad

Endre er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP).

Se hele ekspertprofilen »

– I 2019 blir fokuset å knytte nye kontakter, og ikke minst å følge opp de spesialavdelingene rundt om i verden som allerede tester sekkene våre. Får vi disse til å ta produktene våre i bruk i det daglige, vet vi at ting kan skje fort. Erfaringer deles på tvers av både disipliner og land, og kan resultere i nye, spennende kontakter, forteller han.

I sitt tiende år som gründer er det med andre ord ingen grunn til å tro at det blir et stille år for Eirik Andersen.

Ønsker du også å få kartlagt dine konkurransefortinn slik som Vorn? Da burde du ta Onsagers IP-sjekk, som er gratis og rask med umiddelbar tilbakemelding,

Onsagers IP-sjekk er gratis og rask.

 Ta Onsagers IP-sjekk her