Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette er noen av våre eksperter

Onsagers BrandStory
Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 70 års sikring av de viktigste verdiene Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og utvikling gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter. Ingeniører + jurister = Onsagers Med en tverrfaglige bransjeteam bestående av 23 ingeniører og 8 jurister kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter. Møt ekspertene våre »
Les mer

Arnulf Crowo

Fysikk med industriell instrumentering og akustikk

Arnulf er patentrådgiver med bakgrunn i fysikk, og har lang erfaring med å veilede og gi råd i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. Han kartlegger behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Arnulf utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Arnulf er: IT og kommunikasjon, media og underholdning, Elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Trond Ramsvik

Materialfysikk

Trond er patentrådgiver og utdannet doktor ingeniør i materialfysikk. Han har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland, og gir råd under behandlingen.

Spesialområdene til Trond er: oljeserviceindustrien, maritim industri, elkraft, fornybar energi og miljø, havbruk og fiskeri, bygg og anlegg, mekanisk industri samt næringsmiddelindustrien.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Anette Robsahm Røhmen

Teknisk Fysikk

Anette er patentrådgiver og har mange års erfaring med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Hun utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Anette er: fiskeri og havbruk, skip og maritim, mekanisk industri, fornybar energi og miljø, design og møbler, elkraft og elektronikk samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Eirik Røhmen

Prosess metallurgi

Eirik har vært patentrådgiver siden 1997 og har grundig erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland.

Spesialområdene til Eirik er: kjemisk industri, fornybar energi og miljø samt mekanisk industri.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Endre Woldstad

Elteknikk

Endre er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i innland og utland.

Spesialområdene til Endre er: elkraft og elektronikk, olje og gass, IT og kommunikasjon, media og underholdning samt sport og fritid.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Henning A. Johansen

Strategisk bruk av IP

Henning er patentrådgiver med fokus på IP-strategi. I tillegg til å ha en mastergrad i biokjemi, har han også mastergrad i IP Management og International IP Law. Henning bistår med veiledning i forbindelse med strategisk anvendelse av IP i innovasjonsøyemed, og i produkt- og tjenesteutvikling. Han gir også råd om strategisk beskyttelse av teknologi, og hvordan bedrifter kan anvende IP i kommersiell sammenheng.

Spesialområdene til Henning er: farmasi og biotek, næringsmiddelindustrien, havbruk og fiskeri samt kjemisk industri.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Geir Langli

Kjemisk industri

Geir er patentrådgiver og utdannet doktor i organisk kjemi samt byggingeniør. Han har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Han representerer norske og multinasjonale selskaper ved å håndtere deres patentporteføljer verden over, i tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Geir er: bygg og anlegg, farmasi og biotek, fornybar energi og miljø, kjemisk industri, mekanisk industri, næringsmiddelindustrien samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Håvard Larsen Rykkje

Olje og gass

Håvard er patentrådgiver med bakgrunn fra petroleumsteknologi og har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig vekt på patenter. Han utarbeider og behandler patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Håvard er: fornybar energi og miljø, mekanisk industri samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Kim Livgard

Farmasi og biotek

Kim er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Kim er: farmasi og biotek, kjemisk industri, havbruk og fiskeri samt næringsmiddelindustrien.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022