BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Bryggeri fra Voss med vinnerresept
(Bilde: Foto: Vidar Herre)
Innhold fra annonsør

Bryggeri fra Voss med vinnerresept

L/L Voss Fellesbryggeri er klar for å brygge bærekraftig lokal øl som skal ta markedsandelen fra duopolet. Bryggeriet har en smakfull vinnerresept!

I disse dager brygges det første lokale håndverksølet hos L/L Voss Fellesbryggeri. De har gjort en god jobb med å sikre sine rettigheter, og før produksjonen har startet er det lille selskapet allerede verdsatt til 17,5 millioner kroner. I tillegg til oppskrifter på godt øl har de funnet en resept på smart forretningsdrift, og den kan mange hente inspirasjon fra.

Sterke eiere med nettverk

Prosjektet har klart å få inn hele 75 investorer, deriblant Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang, sammen med de andre kompisene fra «Gutta på tur» – stjernekokken Arne Brimi og selvfølgelig vossingen Arne Hjeltnes. Aktører fra råvaresiden ved Norgesmøllene har også gått inn på eiersiden.

Med så mange investorer har me i alle fall sikra vareflyt for vårt øl. Dei vil anbefale vårt håndverksbrygg til sine kamerater, som ikkje vil ynskje å drikke noko anna enn deira eige lokalbrygg etter det, forklarer vossingen

Frode Horvik, som er daglig leder i L/L Voss Fellesbryggeri.

Planen er å brygge håndverksøl i store volumer for salg i dagligvarebutikker og vinmonopol. Dette markedet dekkes ikke av det andre lokale bryggeriet i Voss, Voss Bryggeri. Et av målene er å få brygget en halv million liter øl allerede det første året.

– Å få med sterke eigara, både med gode nettverk og økonomi, gjer sjølvsagt vegen enklare for oss å gå. Men sjølve realisering av prosjektet hadde me gjort uansett, fortsetter Horvik.

I 2015 ble det brygget hele 1500 ulike sorter mikrobrygg, noe som gir mer rom for spesialdesignet øl

Frode Horvik, som er daglig leder i L/L Voss Fellesbryggeri.

Bygger på lokal tradisjon

Det er lange tradisjoner for lokal brygging i Voss. Ved siden av Stjørdal er Voss blant de bygdene i Norge som har holdt lengst på sine ølbryggeritradisjoner. Hvis en vossing ikke brygget øl på gården sin på tre år, ble han beordret av Kongen å gå fra gård og grunn. I verste fall kunne han bli landsforvist.

– Vossingar har bryggja øl like etter at den fyrste sauen vart fødd, fortelle Horvik med et smil.

L/L Voss Fellesbryggeri har derfor vært opptatt av å samle de beste bryggerne fra lokalområdet. Mye kunnskap er sikret gjennom at de har fått både gründerne fra mikrobryggeriet 7 Fjell Bryggeri og den fargerike bryggeren Rune Midtun fra mikrobryggeriet Slumpelukko på laget.

– Med 7 Fjell grundaren, Slumpelukko og ein sjefsbryggar som har 20 års erfaring nettopp med tradisjonar for lokalbrygg er mykje lokal bryggekunst sikra. Nå kan me vidareføra arven i større skala, forklarer daglig leder Frode Horvik

Målet på sikt er at lokale bønder kan bidra slik at man får en hel verdikjede i nærmiljøet rundt bryggeriet.

Frode Horvik, som er daglig leder i L/L Voss Fellesbryggeri.

Bærekraftig brygg med Vossakvann

Med de rette folkene på laget er neste steg i planen å sikre at ølet brygges på lokale råvarer. Målet på sikt er at lokale bønder kan bidra slik at man får en hel verdikjede i nærmiljøet rundt bryggeriet. Dette blir en skikkelig bærekraftig modell som både vil gi det mest autentiske brygget og samtidig lar bryggeriet gi tilbake til bygda i form av arbeidsplasser, omsetning og lokal stolthet.

– Me kjem til å bruka «Vossakvann» som er ei lokal plante Voss er verdenskjent for. Her har me allerede nokre ildsjeler for denne planten med på laget, smiler Horvik

Foreløpig er det en utfordring å skaffe alle råvarer til brygging i Norge, og da tenker man spesielt på malt, humle og ulike urter. I dalene rundt Voss er det derimot mye jordbruk og en rik fauna. Målet nå er at Bioforsk med prosjektet «Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl» vil føre til at man kommer frem til levedyktige bestander av humle og malt, slik at bøndene i Voss og Norgesmøllen kan bidra til et helnorsk øl fra Voss.

Norges beste destillatører, Stig Bareksten skal bruke Vossakvann når L/L Voss Fellesbryggeri AS også skal produsere eget akevitt. Til jul skal den være klar til og nytes med både smalahove og pinnekjøtt. Her sammen med ølbrygger Rune Midtun og medeier Arne Brimi Bilde: L/L Voss Fellesbryggeri.
Norges beste destillatører, Stig Bareksten skal bruke Vossakvann når L/L Voss Fellesbryggeri AS også skal produsere eget akevitt. Til jul skal den være klar til og nytes med både smalahove og pinnekjøtt. Her sammen med ølbrygger Rune Midtun og medeier Arne Brimi Bilde: L/L Voss Fellesbryggeri. Bilde: Foto: L/L Voss Fellebryggeri

Norsk kvalitetsstempel fra Matmerk

Dersom L/L Voss Fellesbryggeri klarer å brygge øl på kun norskproduserte råvarer vil de også få retten til å bære «Spesialistmerket».

spesialitet-logo
spesialitet-logo Foto: Foto: Matmerk

Dette kvalitetsstempelet er en av flere merkeordninger som forvaltes av Matmerk, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og Matdepartementet for å beskytte lokalprodukter og stimulere til økt norsk verdiskapning.

– Med den rike faunaen som ein finn rundt Voss, eldsjeler frå Voss og Norgesmøllene på eigarsida skal alt ligge på plass for eit heilnorsk øl med Norsk kvalitetsmerking på sikt, håper Frode Horvik.

Lokalbryggeriene "utfordrer" duopolet

Daglig leder i L/L Voss Fellesbryggeri Frode Horvik heier på alle norske lokalbryggerier. Han ser først og fremst duopolet Hansa-Borg og Ringnes og de mange utenlandske aktørene som sine konkurrenter, og er opptatt av at de lokale bryggeriene sammen skal blomstre slik at de kan vokse, gi lokale arbeidsplasser og styrke lokal identitet og stolthet!

Vårt øl er trass alt laga av folk som har både drukke og laga ein del øl, fremhever Horvik når vi snakker om kampen mot duopolet

Et marked med 40% vekst

Norske småskalabryggerier økte sitt volum med 25 prosent i 2015. Innen dagligvare økte salget av lokalprodusert øl med 40 prosent i verdi, fra 157 til 220 millioner kroner. Denne veksten har skapt mange nye arbeidsplasser over hele landet. Selv om småbryggeriene kun står for fire prosent av ølet som drikkes i Norge, er hver femte norske bryggeriarbeidsplass nå i de nye småbryggeriene.

– L/L Voss Fellesbryggeri skal gjera sitt for at andelen til småbryggeriene skal gå over 10 prosent på sikt. Det burde vera eit felles mål oss lokalbryggerier imellom, sier Horvik

De fem største lokalbryggeriene er Nøgne Ø i Grimstad, Lervig Aktiebryggeri i Stavanger, Berentsens Brygghus i Egersund, Ægir Bryggeri i Flåm og Kinn Bryggeri i Florø.

Vi skal gjera sitt for at andelen til småbryggeriene skal gå over 10 prosent på sikt. Det burde vera eit felles mål oss lokalbryggerier imellom

Frode Horvik, daglig leder

Sikring av varemerker og design

Gjennom 2015 har bryggerinæringen vært en av de mest aktive når det gjelder registering av sine immaterielle verdier, spesielt gjelder dette beskyttelse av varemerke og design av etiketten. Med den intense konkurransen, erfarne investorer på banen, ny alkohollovgivning og konsolidering har denne bransjen virkelig jobbet godt med sikring av sine immaterielle rettigheter. Det er likevel en rekke store bryggerier som fortsatt henger etter.

I møte med den økte konkurransen fra lokalbryggeriene har «de to store» også begynt å kjøpe opp lokalbryggerier for å beholde markedsandeler. De aktørene som har tatt eierskap til sine immaterielle verdier vil selvfølgelig også stille med sterkere kort på hånden, og dermed oppnå en høyere salgspris, dersom de skulle ønske å selge. Med eierskap til navn på brygg, bryggeri, konsepter, logo, etikett-utseende og figurmerke har man sikret store verdier i selskapet når den samlede verdien på selskapet skal fastsettes.

L/L Voss Fellesbryggeri har jobba målretta med å sikra sine immaterielle verdiar, slik at våre muligheiter er større og vår vekst er sikra

Frode Horvik, som er daglig leder i L/L Voss Fellesbryggeri.

De immaterielle verdiene i norske bedrifter utgjør opp mot 80 prosent av bedriftenes samlede verdier, og dette vil legges til grunn ved en verdifastsettelse før omsetning av virksomheter. Uten at disse rettighetene er sikret ved registrert eierskap i form av patent, varemerker eller design vil kjøperen i mange tilfeller få alle disse verdiene «gratis», og kun betale for materielle verdier som bryggekjeler eller lastebiler. Dette utgjør ofte kun en liten brøkdel av selskapets reelle verdi.

Med Øl til damene – «utan ein Traa»

Sammen med L/L Voss Fellesbryggeri har Kari Traa utviklet et mikrobrygget øl – «Utan ein Traa». Interessen for øl blant kvinner har økt betraktelig etter at mikrobryggeriene begynte å blomstre opp. I 2015 ble det brygget hele 1500 ulike sorter mikrobrygg, noe som gir mer rom for spesialdesignet øl, mer tilpasset individuelle preferanser for både smak, ernæringsprofil, design og konsept.

Kari Traa kalte inn 17 venninner til en «tenketank»,. Slik kom de frem til ølet «Utan ein Traa» Foto: L/L Voss fellesbryggeri
Kari Traa kalte inn 17 venninner til en «tenketank»,. Slik kom de frem til ølet «Utan ein Traa» Foto: L/L Voss fellesbryggeri Bilde: Foto: L/L Voss Fellebryggeri

Menn har lenge trodd at øl er deres domene, men faktum er at kvinner står for 26 prosent av det samlede ølkonsumet i Norge, og 78 prosent av norske kvinner drikker øl minst «av og til». På Kvinnedagen 8. mars ble det arrangert flere ølslipp med rekordstor respons, noe som viser en klar økning av øldrikking blant kvinner, og dette ønsker L/L Voss Fellesbryggeri også å være med på sammen med Kari Traa – uten en Traa.

"Me ynskjer at dette ølet skal vera inngangsporten for mange til å prøva øl generelt. Og me har fått masse gode tilbakemeldingar på at dette stemmer! Interessa er stigande også blant kvinner. I Bergen har dei allerede ei forening for kvinner som likar øl, som dei kaller «humlene», her har antall vokse masse i det siste", avslutter Frode Horvik

Få varsling om nye saker fra Onsagers