BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Nye planer for Økern sentrum

Økern Portals visjoner om det dynamiske, urbane, levende og bærekraftige forlenges.

BRANDSTORY: Nye planer for Økern sentrum
(Foto: A-LAB arkitekter og Økern Sentrum ANS)
Innhold fra annonsør

Økern Portals visjoner om det dynamiske, urbane, levende og bærekraftige forlenges.

En artikkel på Aftenposten.no beskriver spenstige planer for Økern Sentrum. Borte er kjøpesenteret og trolig badelandet, inne i varmen er et «bærekraftig, urbant og levende bysentrum for Oslo og Groruddalen». Føringen er et grønt, smart og inkluderende bymiljø med gater og torg, lik populære områder som Youngstorget, Vulkan og Grünerløkka. Oslo Pensjonsforsikring (OPF) som eier Økern Portal er entusiastisk for justeringen i planene.

- Dette tar planene for Økern sentrum tilbake til sitt opprinnelige utgangspunkt. Det er helt i tråd med hvordan vi selv har ønsket at området skal formes, sier Richard Groven i OPF, som jobbet i en årrekke med utviklingen av Økern for eiendomsavdelingen til Storebrand.

Næring og nærmiljø

  Foto: A-LAB arkitekter og Økern Sentrum ANS

De nye planene møter gehør i Plan og bygningsetaten i kommunen. De er positive til ideen om et mer bymessig uttrykk. Økern er kjernen i området, og næringsbygget Økern Portal blir navet som binder sammen de to viktigste områdene: Løren og Økern. Nettsiden til utbyggerne Steen & Strøm og Storebrand beskriver et «fremtidsrettet bysentrum med dynamisk byliv, boliger, kultur, kino, kontor og hotell. I tillegg skapes et av Oslos ledende handelsdistrikter med aktive fasader og mylder av tilbud i gatene.» Stikkordene er blant annet smarte boliger, nyskapende og sentrale arbeidsplasser, og et urbant opplevelsesområde.

- Det gleder oss at området bygges på en måte som dyrker de gode opplevelsene, og møtene mellom mennesker. Det gir et område for samspillet mellom næring og nærmiljø, sier Groven.

Står klar i 2020

  Foto: A-LAB arkitekter og Økern Sentrum ANS

Telia og Get er første leietager som flytter inn i Økern Portal i desember 2020. Det nye bysentrumet står klart i 2022. Dermed blir Økern og Løren beriket med 12.000 boliger, og vil huse opptil 100 000 arbeidsplasser for mange av landets største kunnskapsbedrifter. Økern Portal er en stor og viktig brikke i det store urbane puslespillet i området.

- Økern Portal blir mer enn et kontorbygg. Bygget skal være en aktiv bidragsyter til både næringsmiljø og nærmiljø. For at dette skal skje må myldreområdet på bakkeplan være attraktivt og åpent for alle. Det vil skape et større mangfold enn vi ser de fleste andre steder, mener Groven.  

Økern Portal teller totalt nærmere 80 000 kvadratmeter, hvorav 55000 vil være kontorlokaler. Resten vies til handel, servering og et helt nytt hotellkonsept.

- Taket til Økern Portal skal ha parsellhager med bikuber, løpebane og takterrasser. Parkområdet på innsiden er tilrettelagt for konserter og kulturarrangementer, fremhever Groven.

OPF søker fortsatt etter bedrifter som ønsker å flytte inn i Økern Portal.

- Vi er i forhandling med flere store aktører, og har plass til bedrifter som ønsker fleksible kontorlokaler som kan formes slik de best passer arbeidsoppgavene som utføres. Det vil være fleksibilitet mellom åpent landskap, cellekontor, sosiale soner og møtesoner i et kreativt, høy-teknologisk og variert arbeidsmiljø, sier Groven.

Sjekk ut kontorløsningene i Økern Portal her.