BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Digital tvilling speiler Økern Portal


BRANDSTORY: Digital tvilling speiler Økern Portal
Innhold fra annonsør


Når et av Oslos største kontorkomplekser står klart, vil byggets digitale tvilling rapportere i sanntid for å legge til rette for i tilpasset og effektiv drift og vedlikehold. Det muliggjør nye brukeropplevelser og digitale tjenester.

Henter informasjon om teknisk infrastruktur i sanntid

Teknologisk er Økern Portal et foregangsprosjekt som vil sette en standard for nye bygg fremover, mener Richard Groven hos byggeier Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

Newsec Basale er valgt som forvalter for bygget, blant annet for sin tilnærming til smartteknologi.

– Deres forvaltningsløsning, hvor nøkkelelementer monitoreres og driftsdata samles gjennom en digital tvilling av bygget, blir viktig for kvaliteten på de sømløse tjenestene vi skal tilby, sier Groven.

Sentralt for Økern Portal er at det bygges en digital tvilling parallelt med den fysiske byggingen. Dette betyr at en innholdsrik BIM-modell, sensor teknologi, ekstern data og FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) kobles sammen til en felles løsning med føring fra byggherren og brukernes krav. Dette vil gi grunnlag for behovsstyrt drift og vedlikehold, mulighet for simulering, prediksjoner og utvidede analyser. For forvalter og eier vil dette gi mulighet for løpende utvikling av nye og bedre tjenester.

– Etter hvert vil man sitte på en mengde data som igjen kan analyseres for å kontinuerlig optimalisere bygget og gjøre prediktiv planlegging av vedlikehold og driftsoppgaver. Dette realiserer gevinster innen dimensjonene tid, kost og ytelse, sier administrerende direktør i Newsec Basale i Norge, Hilmar Auran

Kontorlokalene i Økern Portal skal bli spekket med teknologi. Både for å effektivisere driften og for å gjøre livet enklere for de som jobber der.

–  Vi henter informasjon om teknisk infrastruktur i bygget i sanntid gjennom sensorer, og kan ut fra byggets faktiske bruk planlegge vedlikehold og se hvor det er størst behov for tilsyn eller tiltak. Det kan være alt fra ekstra renhold til regulering av ventilasjon og luftmengde ut fra hvor folk er, lys og solskjerming ut fra lysforhold og mye mer. I tillegg til mer tilpassede tjenester og et bedre tilrettelagt bygg, kan vi blant annet effektivisere energibruk og utnytte bygget bedre, forklarer Auran.

Les mer: Mer detaljer om bygget og fasilitetene her.

Forvalter legger premissene fra byggestart

Utforsk bygget

Se vår interaktive oversikt for ØkernPortal, grunnleggende arealbeskrivelser og eksempel på etasjeplan.

Les mer »

Økern Portal skal ferdigstilles i 2021, og oppføringen av bygget er så vidt i gang. Bygget vil romme nesten 50.000 kvadratmeter kontorlokaler og et åpent område på drøyt 7000 kvadratmeter, hvor kontorbrukere og beboere kan bruke byggets spisesteder og andre tilbud. Oslo Pensjonsforsikring har valgt å involvere forvalteren fra byggestart, for å få rådgivning på valg av løsninger.

–Ved å ta inn forvalter fra byggestart får de være med å legge en del premisser som sikrer kvaliteten på løsningene som skal tilbys kontorbrukere og annen virksomhet i bygget, forklarer Groven.   

Newsec Basale mener de får bedre forutsetninger for å planlegge for nye og smarte digitale tjenester og driftsfasen når de kan bidra under byggingen.

– Ved å jobbe på denne måten får vi får utnyttet bredden i vår kompetanse. Vi er med på å legge føringer for tekniske og praktiske løsninger i bygget, og legger grunnlaget for en bedre og mer effektiv drift når bygget tas i bruk, sier Auran.

Les mer: Les hvordan Telia skal skape norges råeste arbeidsplass i Økern Portal.

Ny innkjøpsmetode ga stor verdi

Oslo Pensjonsforsikring tok i bruk den nye innkjøpsmetoden Best value procurement i prosessen med å velge forvalter. Innkjøpsmetoden er en ny tilnærming i byggebransjen, som flytter fokus fra pris til verdien leveransen skal tilføre.

Om digital tvilling

En digital tvilling er en felles digital speiling av et fysisk bygg, dets funksjoner, tjenester og data. Den digitale tvillingen speiler bygget nøyaktig, og har sensorer som registrerer all relevant informasjon, og lagrer denne. Informasjonen er nyttig både i byggefasen og når bygget tas i bruk, og brukes til løpende optimalisere prosesser, tjenester, vedlikehold og drift.

– Metoden har vært god for å finne den riktige forvalteren til Økern portal, sier Groven. – Innen gitte kriterier har vi spurt tilbyderen hvilke løsninger de anbefaler for vårt bygg. Kvalitet på løsningene, risikovurderinger og leveranseteam teller mer enn pris. Vi fått et godt bilde av løsningene som anbefales for bygget, og kan være trygge på valget vi har tatt, forteller Groven.  

Newsec Basale skal drifte bygget i minst fem år etter at det tas i bruk, og mener innkjøpsmetoden er en nyttig utfordring for tilbyderne, som må være tydelige og konsise i sine anbefalinger og vurderinger.

– Det gir tydeligere rammer og et tryggere utgangspunkt når samarbeidet starter, mener Auran.