BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Norges Industrihelter

Robotisert konkurransekraft

Manuelt, krevende arbeid ga høyt sykefravær og ikke tilfredsstillende effektivitet hos snacks- og godteriprodusenten Brynild Gruppen i Fredrikstad, og for ti år siden startet endringene. Automatisering og robotisering ga raskt gevinst på investeringene og motivasjon for nye tiltak.

 Haris Jasarevic fullførte masteren i robotikk på høyskolen i Østfold sommeren 2017, fikk jobb i Brynild Gruppen i Fredrikstad. Gjennom automatisering og robotisering har selskapet hentet ut en rekke gevinster.
Haris Jasarevic fullførte masteren i robotikk på høyskolen i Østfold sommeren 2017, fikk jobb i Brynild Gruppen i Fredrikstad. Gjennom automatisering og robotisering har selskapet hentet ut en rekke gevinster.
Innhold fra annonsør

Manuelt, krevende arbeid ga høyt sykefravær og ikke tilfredsstillende effektivitet hos snacks- og godteriprodusenten Brynild Gruppen i Fredrikstad, og for ti år siden startet endringene. Automatisering og robotisering ga raskt gevinst på investeringene og motivasjon for nye tiltak.

Forsyningsdirektør Mathias Holm hadde bakgrunn fra internasjonal prosessindustri med helt andre muskler enn familiebedriften Brynild, hvor han begynte i 2008. Siden da har han fått gjennomført mye, og i jakten på ytterligere optimalisering av produksjonen benyttet han nettverket sitt i høyskolemiljøet i Østfold. Der hadde han fått tips om Haris Jasarevic, som fullførte masteren i robotikk på høyskolen i Østfold sommeren 2017.

- Da Haris var ferdig med oppgaven, tok vi en prat. Han var åpenbart den rette mannen for oss, og det er en stor fordel for oss å finne en sånn kapasitet med lokal tilhørighet, sier Holm.

Brynild Gruppen er en familieeid bedrift grunnlagt i 1895. Med merkevarer som Minde Sjokolade, Brynild, Dent og Den Lille Nøttefabrikken, er de i konkurranse med globale storaktører. Med produksjonslokaler i Fredrikstad, må de jobbe smartere og smartere hele tiden for å beholde konkurransekraften.

Observasjon

 

Haris er dataingeniør med et helhetlig syn på digitalisering, også for industribedrifter. Da han begynte i fjor startet arbeidet med å finne store og små forbedringspunkter. Det tok ikke lang tid før han hadde satt en ny robot i arbeid.

- Det var allerede flere roboter på plass her, så det var ikke noe nytt i seg selv. Noe av det første jeg så en ny, enkel løsning på, var en pakkemaskin, hvor to operatører var involvert i stabling. Arbeidsposisjonen var ikke god, det var heller ikke effektiviteten, sier Jasarevic.

Rask Fusion 360-modellering

 

Ved hjelp av Fusion 360 3D-modellerte Haris miljøet roboten skulle installeres i.

 

– Jeg bruker Inventor mye, og til enklere ting som dette tar det halvparten av tida å modellere i Fusion 360. Jeg er veldig glad i kollaborative roboter, for de kan enkelt settes opp uten å gjerdes inn, og de kan jobbe sammen med mennesker. I løpet av noen uker var stableroboten på plass, og en av operatørene ble frigjort til andre viktige oppgaver.

Prosessen med å finne effektiviseringstiltakene starter med det enkleste.

- Jeg går rundt i produksjonen og observerer. I tillegg snakker jeg naturligvis med operatørene, og på den måten blir det klart hvor behovet er størst. Svinn og maskinstans er kritisk for oss, og vi hadde for eksempel problemer med at poser kom ut uten korrekt datomerking. Etter installasjon av kameraer stopper nå produksjonslinjene omgående hvis noe er feil, og problemet utbedres raskt med minimalt svinn.

Overprestasjon

 

De ubyråkratiske beslutningsprosessene kan nok gjøre mange misunnelige.

- Når jeg beskriver gevinstpotensialet i prosjektene, legger jeg meg alltid på et pessimistisk anslag. Så langt har det vært bra nok til å få godkjent forslagene, og resultatene har vært gode. Det er inspirerende for meg med tilliten og friheten jeg har her, og at idéene settes ut i livet så raskt det lar seg gjøre, sier han.

Poenget er ikke å fylle opp produksjonen med roboter.

- Vi er opptatt av å automatisere og digitalisere så fort som mulig, på en god måte. Det er feil å skaffe seg en masse roboter bare for å robotisere. Man må sette seg ned og se nøyere på det, simulere det, tegne det i 3D. Og det er det vi har gjort.

Med behovet for nye maskiner er det flere problemstillinger som dukker opp. Hvor skal de stå i rom med begrenset plass?

- Vi hadde fått laget 3D-tegninger av fabrikken og utstyret som står her, men de var ikke presise nok. Derfor har vi nå 3D-scannet miljøet og maskinene, og bruker Inventor og Revit til å optimalisere plassbruken i rom som egentlig hadde sprengt kapasiteten. Det er ikke bare den fysiske plasseringen vi ser på men også produktflyten i lokalene.

3D-printing

 

Flere steder i fabrikken finner man ekstrautstyr eller slitedeler med initialene H.J. på. Haris merker delene han printer på kontoret sitt.

- Jeg tror vi vil se mye mer av 3D-printing fremover. Selv bruker jeg Fusion 360 til å raskt modellere maskindeler eller kamerabraketter jeg trenger, og etter noen timer med printing er det klart til montering og testing. Med komposittmaterialer produserer vi selv sterke, matvaregodkjente reservedeler som kan ha lang leveringstid, men også komponenter som ikke lar seg produsere på andre måter enn 3D-printing, forteller Haris.

Stordata

 

Med sensorikk og innsamling av stordata oppstår muligheten til å ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens.

- Med store datasett er vi avhengige av å la datamaskinene se etter mønstre og mulige feil som er nyttige for oss i det videre forbedringsarbeidet. Vi får hjelp av studenter som gjør oppgaver på data de får av oss. På den måten får vi jevnlig nye endringsforslag til fabrikken, forteller Haris.

Videre effektivisering prototypes

 

I nøtteavdelingen har produksjonslinjene hver sine store touch-skjermer. De er tilkoblet manufacturing execution-systemet (MES) Zenon, og er starten på et større prosjekt Haris utvikler.

I testfasen brukes denne prototypen til å omstille hele linjer ved hjelp av noen få tastetrykk, samtidig som den overvåker prosessen, samler inn data, og forenkler hverdagen til operatørene. Ambisjonen er at systemet skal gjøre det mulig å sentralisere styringen av hele fabrikken i fremtiden.