BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

På vei mot en enklere arbeidshverdag

BRANDSTORY: På vei mot en enklere arbeidshverdag
Innhold fra annonsør

Utfordring: Mangel på felles rutiner og felles struktur etter sammenslåing av tre bedrifter.

Løsning: NTI METODEN

Resultat: Etter omfattende kartleggingsarbeid, har Rexir Bygg AS endret flere arbeidsprosesser og har en plan for hvordan de skal nå det endelige målet.

Da tre bedrifter slo seg sammen og ble Rexir Bygg AS, var det flere ulike arbeidsprosesser og rutiner i organisasjonen. Bedriften trengte oversikt og NTI METODEN ble løsningen.

Byggenæringen er inne i en digital revolusjon. Større aktører i bransjen venter på at de mindre aktørene setter krav til digital samhandling og informasjonsflyt i prosjektene. I den sammenheng har Rexir Bygg AS et stort potensial til å være en av de første i denne kategorien til å ta et valg og et standpunkt. 

NTI hjalp oss å identifisere for eksempel hvilke arbeidsverktøy vi bør bruke og hva vi bør fokusere på.

Kåre Reknes Prosjektsjef/ teknisk sjef Rexir Bygg AS

Totalentreprenøren Rexir Bygg AS ble etablert i 2017 og er et resultat av en sammenslåing av Entreprenør Magnar Sivertsen AS og Hindenes, Unneland & Juvik AS. Kåre Reknes, Teknisk sjef/Prosjektsjef i Rexir Bygg AS kom i kontakt med Pål-Aksel Sletteng i NTI for første gang i forbindelse med en Synchro-konferanse i 2017. Det var da Reknes ble introdusert til NTI METODEN.

- NTI METODEN handler om å bruke en workshop-basert metode for å kartlegge nåsituasjonen, definere målet og å legge en plan for å komme dit. Det er avgjørende at de ulike grupperingene i bedriften involveres, for å ha et skikkelig grunnlag, forklarer Pål-Aksel Sletteng, løsningsrådgiver i NTI AS.

Sletteng og Reknes ble enige om å inngå et samarbeid der NTI METODEN ble brukt som utgangspunkt.

–Vi innså at vi måtte tenke annerledes. Vi måtte tenke industrialisering og dermed digitalisering. Det som er utfordringen er at det er et hav av muligheter der ute, så det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne for å ta fatt på problemstillingen. Her var rådgiverne i NTI meget dyktige, forteller Reknes.

Høyt ambisjonsnivå

Kåre Reknes’ 4 råd til de som vurderer å investere i NTI METODEN

  1. Overordnet mål: Ha en klar idé om hvor dere vil med prosessen. Strategien er overordnet - prosessen tar dere dit
  2. Realistisk: Vær tydelige og ærlige (ikke minst overfor dere selv) på hva dere er villige til å investere av ressurser
  3. Tålmodighet: Endring er ikke gjort over natten. Vær forberedt på at det kan ta lenger tid enn dere ønsker.
  4. Få med «folk»: Endring handler om mennesker. Om menneskene ikke er med, blir veien tung å gå. For å få med folk, kan det kan være hensiktsmessig å synliggjøre besparelse og gevinst i den andre enden.

I den første workshopen fikk Rexir sammen med NTI skissert opp et bilde av hvordan hverdagen så ut. Det var nødvendig å kartlegge arbeidsprosesser og verktøy som ble brukt samt prioritere. Det Reknes raskt erfarte var at det var helt essensielt å få med interne ressurser på denne reisen:

–Det å få med alle er en viktig del av jobben. Det hele handler jo til syvende sist om mennesker. Det handler om endringsledelse og omstillingsevne. Teknologien finnes jo tilgjengelig, så det handler i stor grad om å få alle til å se hvilke muligheter som ligger der, forklarer Reknes.

Rexir har allerede kommet godt i gang på digitaliseringsreisen, og har blant annet tatt i bruk både Synchro for prosjektplanlegging og Solibri. Neste steg for Rexir er blant annet å investere i en løsning for webhotell/prosjekthotell.

–Med utgangspunkt i gode diskusjoner med NTIs rådgivere og rapporten som kom ut av workshopene som ble gjennomført har vi klart for oss hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Det gjør at vi har en plan, sier Reknes.

Og Reknes er tydelig på hvor de skal:

–Vi skal skape en fremtidsrettet, attraktiv arbeidsplass. Vi skal stille sterkt i konkurranse med de store totalentrepenørfirmaene på Vestlandet. Selv om vi ikke er mange ansatte er det der vi ønsker å være. Og dit skal vi, avslutter Reknes.