BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Norske industrihelter

Øvre Årdal mot Alibaba

Impec er i direkte konkurranse med kinesiske produsenter som selger utstyr på verdens største netthandelssted. Da er det godt å være tuftet på nær 40 års erfaring, kombinert med fremtidsrettet produksjon. Spesielt når finanskrisen rammer.

BRANDSTORY: Øvre Årdal mot Alibaba
Innhold fra annonsør

Impec er i direkte konkurranse med kinesiske produsenter som selger utstyr på verdens største netthandelssted. Da er det godt å være tuftet på nær 40 års erfaring, kombinert med fremtidsrettet produksjon. Spesielt når finanskrisen rammer.

Bransjekunnskap er alfa og omega i aluminiumsbransjen. Selv om markedet fremstår lite og oversiktlig, er det knapt nok én ovn som ser lik ut. Alt blir skreddersøm, og da er det nyttig å ha Ståle Øvstetun på laget. Han er ikke bare daglig leder, men utgjør også salgs- og markedsavdelingen i Impec. Og kjenner godt til alle fabrikkene verden over. Det er åpenbart ingen hindring å holde til innenfor det innerste av Sognefjorden. Kanskje tvert imot, for her er et av Hydros smelteverk nærmeste nabo. Ståle kom inn i familiebedriften i 1989, og etter litt «tilvenning» fant han og pappa Kristian formen på samarbeidet.

- Pappa var med på å grunnlegge firmaet i 1974, og med hans lange erfaring fra aluminiumsverk og min bakgrunn fra oljeservice utfylte vi hverandre godt, forteller Ståle.

Brutal finanskrise

Jon Olav Håheim og Ståle Øvstetun

Impec leverer spesialutstyr for anodemontasje og elektrolyse i smelteverk. Årdal Stålindustri var ikke et ideelt navn i et globalt marked, og i 2004 ble selskapet døpt om til «impec – improving process efficiency». Finanskrisen traff også aluminiumsbransjen hardt, med en liten forsinkelse i 08/09. Impec måtte redusere arbeidsstokken fra 75 til rett over 20.

- Det var en tøff, men nødvendig nedbemanning. I dag baserer vi oss i større grad på underleverandører i Norge og utlandet, og ved behov på innleid arbeidskraft her i Øvre Årdal. Vi kjører til vanlig to skift, og har mange flinke metallarbeidere fra Slovakia og Polen som jobber turnus. I 2017 lå omsetningen på 76 millioner på 35 ansatte, selv om det hører med at store ordre gir store variasjoner i tallene fra år til år. Men vi har sunn drift nå, sier Øvstetun.

Ferdig pruta

Kinesiske aktører tilbyr allerede konkurrerende produkter på Alibaba, uten at det har gitt nevneverdige problemer til nå. Anbud prises til den laveste prisen det er aktuelt å gjennomføre oppdraget for.

- Tilbud leverer vi ferdig pruta. Hvis vi ikke får prosjektet til det beløpet, er det ikke aktuelt for oss, sier Ståle. Det meste av kundekontakten gjøres på noen få messer gjennom året, forteller han.

Smidig produksjon

Animasjoner av 3D-modellene brukes aktivt i salgsarbeidet og lages i 3D Studio. De utgjør også nyttige visualiseringer for kundene for å få avklaringer underveis. Før det har designarbeidet foregått i Inventor, med en stadig økende bruk av Vault, som gir enkel gjenbruk av felles komponenter. Her har prosjektingeniør Jon Olav Håheim en stø hånd på rattet. Han begynte som lærling på smelteverket i 1986, ble ansatt der etter ingeniørstudier i 1992, og kom til Impec i 2011.

- Mange av maskinene vi produserer er nærmest identiske, med mindre tilpasninger til det aktuelle anlegget. Jeg har vært opptatt av at vi bygger opp et bibliotek med deler som er enkelt å finne fram i. På den måten vinner vi engineeringstid, og øker effektiviteten sånn at vi får ut et ferdig produkt mye tidligere. Forberedelsene i Vault er med på å gi oss marginer i et pressa prisbilde. Verktøyene er viktige for oss. Vi hadde ikke kommet så langt uten gode modeller, tegninger og systemer, med en tråd fra start til mål. Så har vi kontroll hele veien og slipper blundere, sier Håheim.

Uten patenter

Man skulle kanskje tro at det var sentralt å beskytte teknologi med patentsøknader, men det har Impec sluttet med.

- Tidligere har vi patentert løsninger, men nå har vi kommet til at vi ikke vil gi bort oppskriften på den måten. Vi må bare sørge for å holde oss det nødvendige hestehodet foran i fortsettelsen også, sier Ståle Øvstetun

Med andre ord trenger ikke folk å vente på hyppigere oppdateringer på Impec-nettsidene heller. For det er ikke tilfeldig at de mangler produktnyheter fra de siste årene.

Hva er det så som gjør at Impec holder stand i et så konkurranseutsatt marked?

- Vi har en rik kunnskap internt i selskapet og kan bransjen og prosessene veldig godt. Og vi har alltid jobbet hardt med å finne smartere løsninger, både i vår egen produksjon og for smelteverkene vi jobber med. På digitalisering har vi kanskje vært ute i tidligste laget, helt tilbake til 80-tallet. Uansett er det naturlig for oss, og I det siste har de scannet lokaler for å få hele miljøet i 3D, sier Øvstetun.