BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Norske NTI med verdensnyhet for integrert livssyklusBIM

Denne etterlengtede nyvinningen ville neppe sett dagens lys uten BIM Verdinettverk på laget.

BRANDSTORY: Norske NTI med verdensnyhet for integrert livssyklusBIM
Innhold fra annonsør

Denne etterlengtede nyvinningen ville neppe sett dagens lys uten BIM Verdinettverk på laget.

Dette sier administrerende direktør Halvor Jensen i NTI. Et selskap som i fjor vår fikk støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «MDOC FM» og integrasjon til samhandlingsverktøyet Bimsync. Nå er programvaren straks klar for et hungrende marked. 

Tanken bak den nye programvaren har hele tiden vært å sikre enkel drift og vedlikehold gjennom bruk av åpenBIM i et gitt byggs livssyklus. Catenda som står bak plattformen Bimsync, Ovitas som er spesialist på strukturering og digitalisering av innhold fra blant annet PDF-dokumenter, og B-Link som leverer data og dokumentasjon fra alle de store vare- og produkteierne til den norske byggenæringen, har deltatt som partnere.

– Prosjektet startet i utgangspunktet som en temapilot i BIM Verdinettverk. Uten deres aktive medvirkning og oppriktige interesse, hadde det neppe blitt noe av dette store løftet, sier direktør Jensen i NTI. Et selskap som i dag i tillegg til Norge er etablert i Danmark, Sverige, Tyskland og Island og totalt sysselsetter 275 kloke hoder.

Krevende kunder

 

Stadig flere byggeiere krever åpenBIM i prosjekteringen og gjennom byggingen av sine eiendommer. Den største verdien av åpenBIM ligger dog antagelig i å berike modellen med informasjon om de små og store komponentene det består av. Informasjon som kan gjenbrukes i hele byggets levetid har Jensen&co valgt å kalle «livssyklusBIM.»  

– Den nye programvaren er laget for å få aksess til denne informasjonen fra livssyklusBIMen på en enkel og hensiktsmessig måte. Gjennom programvaren kan ulikt personell hente ut data fra bim-serveren - i dette tilfellet plattformen Bimsync - og gjøre den tilgjengelig i MDOC FM. Et Facility Management system som gjør det mulig å presentere og styre bygget - eller hele porteføljer av eiendommer - på en strukturert måte, sier Jensen.

En oppdatert kilde til dynamisk innsikt

Formålet med prosjektet har vært å utvikle løsninger som gjør at det gitte byggets driftsorganisasjon kan benytte seg av en livssyklusBIM i bredest mulig omfang. En livssyklusBIM er et oppdatert og nøyaktig digitalt speilbilde av den respektive, fysiske bygningen. Med alle sine små og store komponenter og tilhørende dokumentasjon.

– En livssyklusBIM er en løpende oppdatert Digital tvilling som til enhver tid holdes ajour i forhold til byggets aktuelle status og inneholder oppdatert informasjon velegnet for bruk i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Prosessen har vært krevende og komplisert - og vi har fortsatt et stort potensiale for utvikling og forbedring - men jeg tror alle involverte har fått en betydelig mersmak på denne formen for utviklingsprosjekter, sier Jensen.

Utfordringer fra virkeligheten

For å få reelle problemstillinger og faktiske data å jobbe med har man i prosjektet jobbet med BIM Verdinettverk «pilotkunder.» Disse har vært Norges Miljø- og Bioteknologiske Universitet, Universitetet i Bergen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ullensaker kommune.

– Sammen med pilotkundene har vi kommet frem til en prototype og fått testet både konseptet og løsningen. Vi har klart å få riktige og relevante data fra den Digitale tvillingen Synkronisert til MDOC FM, og sørget for at programmer er i stand til å motta denne typen informasjon. Målet vårt er at den skybaserte digitale tvillingen etter å ha blitt beriket skal inneholde relevant geometri for FVDU, strukturert ned til den enkelte bygningsdel. Og at den enkelte bygningsdel er knyttet opp til tilfredsstillende produktdokumentasjon. Samt at nivået på denne informasjonen gjør det mulig å utføre oppgaver knyttet til løpende drift og vedlikehold i hele byggets levetid, sier Kristian Kaldager, systemarkitekt og løsningsrådgiver for digital FDVU i NTI.

Den store revolusjonen

Momentene Kaldager nevner representerer ikke den helt store nyheten, og beskriver stort sett forutsetninger som kreves for å møte den norske standarden NS 3456. En standard som omhandler digital FVDU-dokumentasjon for bygg. Det er hva dette har åpnet for som er revolusjonerende.

– Slik systemet er satt opp klarer programvaren automatisk å klassifisere en rekke komponenter i en hvilken som helst Digital tvilling ved å automatisk sortere innhold gjennom oversetteren «buildingSMART Data Dictionary.» På den måten kan driftssystemene automatisk kan plukke opp informasjon som er relevant for drift fra BIMen. Helt uten manuelle prosesser. Noe som igjen gjør det fullt mulig å navigere etter ulike klassifikasjonssystemer i en og samme modell. Brukeren kan også gjøre søk på spesifikke komponenter basert på en gitt verdi eller kriterie. Å bruke standardene for åpenBIM til slike søk - og samtidig dynamisk oppdatere informasjonen - er jeg rimelig viss på aldri har blitt gjort før, sier Kaldager.

Intelligente grupper

Nyvinningen gjør også grensesnittene ut til brukerne mer lettfattelig. Dette fordi systemene enklere kan isolere og eksponere den informasjonen som er relevant ut fra hvilken rolle man har, eller hvilken oppgave man står ovenfor.

–  Denne funksjonaliteten åpner for helt nye, digitale prosesser. For eksempel opp mot handelssystemer eller relevant sensordata. Data som kan grupperes etter enkle kriterier og fremstilles grafisk som man måtte ønske. Du kan enkelt opprette egne grupper, systemer, soner eller rom, slik at du får en dynamisk og forbedret organisering av informasjonen du til enhver tid trenger. Vi har endelig fått rammene. Med det blir mulighetsrommet blir større. Det er nå det virkelig begynner, avslutter Kaldager.