BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Mye større presisjon for ingeniørene og arkitektene

BRANDSTORY: Mye større presisjon for ingeniørene og arkitektene
Innhold fra annonsør
Hans Marius Festø, BIM-strateg i ÅF Engineering.

Før trengte man flere ulike programmer i gjennomføringen av byggeprosjekter. Nå seiler bimsync opp som det eneste verktøyet som behøves til å sikre smart fremdrift og større nøyaktighet. ÅF Engineering var tidlig ute med løsningen, og deler villig sine gode erfaringer:

- Vi bruker bimsync som et nettbasert samhandlingsverktøy, prosjektwebhotell og for å studere modeller. Det er en lav terskel for å ta i bruk bimsync og det kreves heller ingen spesiell programvare. Tilgjengeligheten gjør også at vi for eksempel får inn brukere tidlig i prosjekter, det har allerede resultert i at vi har fått gjort nødvendige endringer i rominndeling tidsnok. Videre er det normalt at byggherre følger med og kommer med innspill, forteller Hans Marius Festø, BIM-strateg i ÅF Engineering.

Du kan finne mer informasjon om bimsync her.

Alltid oppdatert modell

I prosjektmøtene (ICE) inviteres alle modellbyggere i prosjektet.

- Vi kan ha arbeidssesjoner samtidig som vi viser en sammenstilt modell. Så hvis noen fag har en sak å jobbe med, kan de samarbeide om den og laste opp en ny modell-fil direkte på bimsync. Dermed kan alle se de nye endringene uten noen mellomledd. Tidligere håndterte vi saker angående modellen på flere plattformer parallelt, sier han.

 

Før ÅF tok i bruk bimsync var det vanskelig å være sikker på at saker ble behandlet slik de skulle. For feilkildene blir mange når beskjeder går via telefon, e-post, lapper og Excel-ark. Og ikke minst tar det lang tid å få lukka saker.

Les mer om bimsync her.

- Hvis jeg oppdager en feil eller kollisjon i modellen i bimsync, oppretter jeg en sak og tildeler den til det aktuelle faget, eller til en spesifikk person i prosjektet. De må så gjøre en aksjon, og svare opp om saken er løst eller ikke. Derfor kan man fjerne mange problemer utenom prosjekteringsmøter.

 

Bruken av Revit er utbredt i alle fag, og med bimsync som samarbeidsplattform oppretter man saker og kommentarer som kan utveksles mellom forskjellige fagapplikasjoner. Her brukes BIM Collaboration Format (BCF), som er det samme formatet som en Solibri-kollisjonskontrollrapport. Om man bruker Revit er NTI TOOLS BCF addin et nyttig verktøy som gjør at BCF-sakslisten snakker direkte med bimsync ved endringer fra Revit, uten at man trenger å utveksle hele sakslisten på mail eller lignende.

Se webinar om bruken av BSF i Revit her.

Bedre samhandling på tvers

I tillegg til spesifikke saker som må følges opp, brukes bimsync også til samhandling mellom fagene.

 

- I bimsync er alt sporbart. Hvis du har svart opp og saken er sjekka ut, er det ingen tvil om hvor ansvaret ligger i ettertid, sier Festø. Den totale oversikten er ikke minst nyttig når man kommer i driftsfasen. Da sitter FDV-ansvarlige med byggets digitale tvilling, hvor produktdatablader for hvert enkelt objekt er å finne i bimsync, som fungerer som modellserver.

Siden bimsync i tillegg er tidsbesparende blir det også kostnadseffektivt for prosjektet som helhet.

- Lisenskostnaden på bimsync spares inn med god margin på grunn av alle de andre lisensene som blir overflødige, sier Festø.

Brukervennlig digitalisering

Arkitekt i tegn 3, Marte Grav, bekrefter at bimsync er intuitivt og enkelt å ta i bruk.

Marte Grav, arkitekt.

- Jeg har ikke hatt noe opplæring og var i gang i løpet av en time. Det er så enkelt at en byggherre eller entreprenør ikke skal være redd for å ta det i bruk. For dem er det også enkelt fordi bruk av nettleser betyr at de ikke trenger å laste ned store filer, sier hun.
Grav jobber som prosjektleder for arkitekt på Sydskogen skole i Røyken, Nordens første skole med passivhusstandard og svanemerking.

- Vi bruker bimsync for å se hvor de forskjellige rådgiverne er i prosjekteringa. Vi har en rutine hvor vi legger ut en gang i uka, som gjør at vi kontinuerlig ser hvilket stadium vi er på, og hva de har gjort siden sist. Det er ikke bare for oss som jobber med det, entreprenøren kan også enkelt sette seg inn i hvor de forskjellige fagene er. Det letter arbeidet når alle involverte følger opp raskt, sier Grav. 

Lett å se avvik

Enkel tilgang og et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å orientere seg i modellen.

- Siden de enkelte arbeidsgruppene har ansvar for å laste opp sin modell, kan du enkelt slå av og på de forskjellige fagene. Dermed kan vi snurre en modell med kun det arkitektfaglige, og bytte til konstruksjon. Og du kan velge å slå på det du er interessert i, som bunnplan sammen med rørføringa, for eksempel, så kan du lett velge ut det med bare det med to klikk. Du kan også lett gå inn og ta horisontale og vertikale plan i bygget. Sånn at du får kunnskap om akkurat det du trenger, sier hun.

 

- For meg som arkitekt er det lett å se hvor avvikene mellom fagene er. Og de er lett å snakke rundt avvik selv om vi har prosjekteringsmøter på Skype.

Ved registrering av oppgaver som må jobbes med legger man inn en mail og sender direkte til den rådgiveren som må rette på sin modell.

- Du kan få en logg uten å måtte ta det på telefon eller mail fram og tilbake. Denne loggen er synlig for alle, sånn at det blir veldig åpent. I mailkorrespondanse sitter man jo og velger hvem som mottar og ikke. Derfor synes jeg det er en fordel med det åpne, siden man ofte ikke har nødvendig innsikt til å vurdere hvem som skal involveres i hver sak. Det er kanskje det beste, avslutter hun.

Du kan også lese hvordan Geoplan3D bruker bimsync i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygninger her.