BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Norges Industrihelter

Fra olje til fisk med industriell intuisjon

SHM så overføringsverdien av egen kompetanse fra olje og gass til havbruk. På få år har de bygget opp et lite konsern der suksessoppskriften inneholder blant annet utvidet virkelighet (AR)!

BRANDSTORY: Fra olje til fisk med industriell intuisjon
Innhold fra annonsør

SHM så overføringsverdien av egen kompetanse fra olje og gass til havbruk. På få år har de bygget opp et lite konsern der suksessoppskriften inneholder blant annet utvidet virkelighet (AR)!

Sammen med to medgründere var administrerende direktør Yngve Bøe Myklebust i Molde-bedriften SHM på god vei ut av bransjen da oljesmellen rammet for alvor.

– Vi hadde en magefølelse for at vår kunnskap fra offshore kunne brukes i havbruksnæringen. Det har vist seg å være en bra oppskrift når vi ser på den voldsomme veksten, sier gründeren som sammen med Jørn Salthammer og Odd Arne Helseth har gitt navnet til SHM med initialene fra etternavnene.

Administrerende direktør Yngve Bøe Myklebust i SHM.

Det er ikke bare antallet havbruksanlegg og produksjonen som har økt kraftig, men også størrelsen på enhetene. Kravene til verktøykassa om bord på fartøyene har økt tilsvarende.

– Vi har lykkes med å utvikle det næringen trengte ettersom dimensjoner på anlegg og servicebåter nærmest har dobla seg på kort tid. Nøkkelen fra starten i 2013 har vært å tilpasse utstyr i tett dialog med brukerne. Vi har gjerne stått på dekk med reder og mannskap og tegnet og diskutert og utviklet det i CAD-verktøy. For så å reise hjem og starte produksjonen. «Fungerende prototyper» fra SHM finner man i bruk flere steder. Og vi kan slå fast at magefølelsen stemte godt, sier Myklebust.

Evolusjon til IT

 

I løpet av kort tid fikk SHM en stor portefølje av utstyr skreddersydd til industrien. Allikevel erkjente ledelsen at bedriften trengte flere bein å stå på.

– Noe overraskende kan vi i dag slå fast at vi er langt inne på software og IT-feltet. Det er jo litt interessant at det kan komme fra et selskap som for to år siden bare drev med dekksutstyr. Grunnen til at vi har utviklet mer og mer IT-baserte verktøy, er at aktørene i havbruksbransjen trenger mer nøyaktig kunnskap om driften sin. Det er store mengder data i omløp, og de representerer enorme verdier. Oppdatert innsikt i form av nøyaktige sanntidsdata om driften er verdifullt for oppdretteren. Derfor har vi lagt deler av investeringsbudsjettet vårt i en industriell IT-plattform, utviklet det relativt ferske datterselskapet SHM Enabling Technologies, forteller Yngve.

Selv om det kan høres ut som et langt sprang, så er det allerede dekksutstyr og skipssystemer om bord med elektro, automasjon og PLS. Videre blir det bare flere og flere sensorer som samler data og forteller mer om driften.

– Selskapet startet opp i 2016, og vi har store ambisjoner, for å si det sånn. Og i etterpåklokskapens lys kan vi kalle dette evolusjon, mer enn tilfeldigheter. Ispedd en sedvanlig andel med magefølelse.

Så lyset med AR

 

På en messe i Berlin for to år siden gjorde SHM en oppdagelse som de straks så potensialet i: Augmented Reality – AR. Eller «utvidet virkelighet» på norsk.

– Vi har sett hvor viktig det er med tilstedeværelse og tilgjengelighet langs kysten. Ved hjelp av AR-briller kan vi omgående få klarhet i hva henvendelsen angår, og ha det beste grunnlaget for å avgjøre om det er behov for nye deler eller modifikasjoner, og om våre servicemedarbeidere skal reise ut eller ikke. Mens AR betegnes som en megatrend innen forbrukerteknologi, konsentrer vi oss om industriell nytteverdi i form av effektivisering av arbeidsoppgaver og kostnadskutt gjennom besparelser i tid og reiseutgifter, sier Bøe Myklebust.

Driftsstans er ensbetydende med at kundene ser pengene renne ut i havet.

– Tradisjonelt måtte oppdretteren ha ventet den tiden det tok en ekspert å reise dit for å se på problemet. Med AR-brillen kan man i åtti prosent av tilfellene avdekke en feil eller en bagatell. I løpet av få minutter etter at produksjonen stanset. Om feilen krever ekstern hjelp, øker presisjonen gjennom at man får planlagt og forberedt reparasjon eller utbedring på forhånd.

Det er mye enklere å se et problem enn å få det forklart.

– Den effekten kan knapt nok måles i penger. I akvakultur i dag utføres det mange komplekse og meget kostnadskrevende operasjoner. Så driftsstans er forferdelig kritisk. Dette gjelder jo flere bransjer, så verdien av våre systemer er ikke begrenset til havbruk, sier han.

Det handler ikke om teknologi

Arild Hoksnes, ansvarlig for AR-avdelingen.

Ansvarlig for AR-avdelingen er Arild Hoksnes.

– Det startet med et behov for å effektivisere vår egen servicevirksomhet, men vi så raskt at det har et større anvendelsesområde. Oppgaven er nå å hjelpe industrien med å finne nytte i AR i sin virksomhet. Og det er nok den største utfordringa: At det er så upløyd mark. De lavthengende fruktene vi høster i første omgang er service og vedlikehold, men i fortsettelsen handler det om å knytte nye områder, som scanning og tagging, inn i tilbudet vårt. Effektivisering for kundene vil handle om å redusere tidkrevende arbeid i form av rutinemessig service og kontrollprosedyrer. I dette videre arbeidet har vi de unge medarbeiderne som har inngangen via spillverdenen, mens vi som er eldre har med oss industriell erfaring. Og i kombinasjon blir det spennende, sier Hoksnes.

– I fortsettelsen kan vi ikke snakke om teknologi, men hva kan verktøyet gjøre og løse av oppgaver. Derfor knytter vi til oss interaksjonsdesignere, for å kvalitetssikre grensesnittet for kommunikasjon av brukerbehov med den teknologiske løsninga, sier han.

Egnet for deling av patenterte løsninger

 

Tjenesten SHM har utviklet kan forklares som et nav. En kunde med AR-briller kan kontakte hvem som helst, når som helst fra hvor som helst. Eksperten går så til sin PC og får se det kunden jobber med. Produktspesialistene kan dele bilder, tegninger, modeller, eller hva som enn kan være til hjelp i brillen til den som etterspør hjelp.

 

– Det vi i praksis gjør er skjermdeling, for med våre patenterte løsninger er det uklokt å sende fra seg detaljerte modeller. Selv om det også er mulig. I hvert enkelt tilfelle vurderer vi hvilket detaljeringsnivå som er nødvendig for å gjennomføre supportoppdraget, forteller Hoksnes.

SHM har utviklet sin «hub» i samarbeid med Daqri, som de traff på messa i Berlin. Det amerikanske selskapet hadde lett etter gode måter å demonstrere anvendelsen av teknologien.

– Filer med IPR-materiale er en utfordring, og hvis du kan dele de på en ufarlig måte er du et steg videre. Derfor er det en fordel at eksperten kun deler skjermvisningen av den IPR-tunge originalfila, som ikke behøver å distribueres fra egne servere. Dette er en unik mulighet som AR gir oss. Det er vanskelig å treffe riktig timing for teknologi med hensyn til modenhet og hvordan verden tar til seg teknologi, sier Yngve Bøe Myklebust.

Norges første lærebedrift for industriell AR?

 

Han kjenner ikke til noen andre som har våget å lansere en industriell AR-løsning i den skalaen som SHM har gjort.

– Til videre utvikling av AR vender vi oss til de som tar dette enklest til seg: Nemlig ungdommen. Derfor er vi på vei til å bli den første lærebedriften innen industriell AR i Norge. Så det blir spennende å få inn en attenåring som skal hjelpe oss til høsten, sier Bøe Myklebust.

Så langt har bedriften finansiert nye initiativer selv. Først og fremst over driften, men også med IFU-midler.

– Vi har jo for vane å stifte nye selskaper når vi finner på nye idéer. Noen vil kanskje kalle det en uvane, men for oss er det naturlig å ha et rendyrka forretningsområde som vi utvikler i et nytt selskap, med en tydelig ledelsesmodell. Det siste selskapet som settes opp nå retter seg mot havdypet, etter at vi til nå har holdt på overflaten. Det er krevende, men vi mener at vi har forutsetningene for å lykkes der, sier Myklebust.

Han blir ordknapp på spørsmål om detaljer, men letter litt på sløret.

– Jeg kan si så mye som at det blir snakk om mange hundre, kanskje tusenvis, av undervannsenheter. Som kommuniserer med hverandre og overflaten. Vi skal samarbeide med veldig erfarne folk, så det blir en spennende satsing, sier han med et lurt smil.

Tok tidlig konsekvensen av forskriftsendring

 

Var det oljesmellen som sendte dere ut i havbruk?

– Nei, egentlig ikke. Vi så en del parallelle trekk mellom offshore-bransjen og havbruksnæringa i 2012. Da var det per definisjon fritidsbåter som gjorde service på anleggene. Men verktøyene om bord tilsa at dette var mini-offshore, og vi mente at mye kunne forbedres. Selv om dimensjonene fortsatt er relativt små, er både båter og anlegg dobbelt så store som de var for bare få år siden.

Lover og regler som kom på høring hadde vært oppe til diskusjon flere år i forkant, og da de trådte i kraft hadde SHM et forsprang på alle andre.

– Så her er vi vel tilbake til vår industrielle intuisjon. Fordi vi stolte på magefølelsen og tolket tegnene rundt oss riktig, kunne vi raskt realisere idéer og initiativer vi hadde ruget på en stund.

Tid til markedet

 

SHM Solutions med datterselskaper har 26 medarbeidere i Molde, Ålesund og Harstad. Med en overvekt av ingeniører, er det vanlig at en skisse blir til et ferdig produkt i løpet av tre-fire måneder.

– Her er det én ting som gjelder, og det er «time to market». Jeg tror nok folk ser på oss som framoverlent og lette på foten. Du må være det når du skal utvikle utstyr til en båt eller et rederi som skulle hatt det verktøyet eller hjelpemiddelet i forgårs. Så vi bruker kjappe arbeidsmetoder og prosesser. De som jobber her er selvstendige og initiativrike, og trives i et dynamisk miljø. Parallelt er det nødvendig å ha plass til de lange linjers løp, og tenke endring og ny teknologi hele veien. Det er jo slik vi for eksempel har kommet inn på IT og software underveis, sier han.

– Hva kjennetegner ansatte i SHM?

– Fra dag én har kompetanse vært det viktigste hos oss. Eller rettere sagt, sulten på å erverve seg ny kompetanse. Flere medarbeidere er også sakkyndig godkjent, og jobber med sertifisering av utstyr i bransjen. Så fagkompetansen her er relativt høy, sier han.

Suksess gjennom brukerorientering

 

– Industriell intuisjon er kanskje et nytt begrep. Men det vi legger i det at vi har et sett med erfaringer, i form av empiriske data om hvordan vi konstruerer, utvikler og produserer ting. Så har vi domenekunnskap fra bransjen vi jobber, og så krydrer vi det med magefølelsen. I sum blir dette et verktøy vi bruker for å ta fram nye ting eller tjenester. Enten det er veldig store, fysiske produkter eller software. Det fungerer bra for oss, men er ikke så lett å forklare, sier Bøe Myklebust.

Metodikken bak de gode løsningene har en enklere forklaring, utover teoretiske og praktiske metoder fra lærebøkene, som «Rapid Protoyping» og «Design Thinking».

– Vi bruker mye tid på å lytte til og prøve å analysere hva brukerne mener. Altså hva de behøver, og videre hvordan vi omsetter dette til ett eller annet, som en vare, tjeneste eller system, som raskest mulig blir til en fungerende prototype. Det er det aller viktigste, selve nøkkelen. Her om dagen tok vi en opptelling i lunsjen, og kom til at vi har 14 prototyper i produksjon. Det burde kanskje gjøre oss nervøse, men igjen, det er nøkkelen til framdrift.

Blant digitale verktøy i bruk, er Inventor sentral for 3D-modellering, og sømløs deling av modeller til Daqri briller og hjelmer.

– Vi har brukt NTI og deres rådgivere fra vi startet. Vi samarbeider kontinuerlig for å øke vår kompetanse og konkurransekraft, sier han. Men veien i mål er ikke utelukkende digital, for Bøe Myklebust viser smilende fram en CD-plate med to pålimte doruller.

– Vi bruker CAD-verktøy aktivt, og det kan være like greit å få fram en prototype digitalt som en enkel fysisk en. Vi er veldig opptatt av å bruke det på riktig måte. Ved å lage enkle modeller, kjapt vise funksjonalitet, og kanskje også gå veien om visualisering i form av film og animasjoner. Som får fram mye mer enn en planskisse. Dette er veldig viktig når vi skal utvikle produkter så raskt som vi gjør. På den måten får du også etterprøvd produktet kjapt, og får rettet på feil med et par raske runder i design-loopen. Før du pådrar deg for store kostnader, enten produktet skal vrakes eller går til produksjon. For det er viktig å vrake idéer også.

Ingen trang fødsel

 

Det å oppkapitalisere nysatsing kan både handle om human kapital og kontanter. For gründerbedrifter er det ofte krevende å skaffe kapitalen.

– Vi har hele veien jobbet sammen med kunder, og hatt konkrete prosjekter som har endt med leveranser. På veien dit ligger det gjerne et utviklingsløp, hvor vi har hatt god hjelp av virkemiddelapparatet. I oppstarten hadde vi god hjelp av et IFU-prosjekt sammen med fire kunder, som var med på å bekrefte at det var et reelt behov for det vi drev på med. Vi har fått til å finansiere mest mulig over drift, og reinvesterer det vi tjener i nye forretningsområder og selskaper. Da kan du invitere inn andre aktører på de konkrete områdene, og det er klart og tydelig hva som er formålet med samarbeidet. Det fungerer bra for oss, forteller Myklebust.

Organisasjonen har hele veien vært slank, men nå begynner størrelsen og leveransene å tilsi at mer kapasitet må flyttes innenfor egne vegger.

– Som et oppstartselskap var vi avhengige av å gjøre det på en enkel måte i starten, med å bruke våre samarbeidspartnere og underleverandører. Det har fungert fint til nå, men vi ser at vi etter hvert vil trenge mer produksjonskapasitet i eget hus. Så for å ta oss av service og ettermarked, må vi sørge for at vi har nødvendig produksjonskapasitet på elektro, hydraulikk og automasjon. Sånn at vi har den tilstedeværelsen og responstiden som kundene forventer.

Hviler ikke på laurbærene

 

Med en lønnsom og ekspansiv start de første fem årene kan det virke som «konsolidering» er et fremmedord på kontoret i Molde.

– Vi har et mål om å ta en stadig større del av verdikjeden og økosystemet i akvakulturnæringa. Og ikke minst internasjonalt, hvor alle de store oppdrettsnasjonene har som ambisjon å doble produksjonen i løpet av kort tid. Og så lenge jordas befolkning øker må matproduksjonen øke. Flere av våre norske kunder har fotfeste i utlandet, så det vil være naturlig for oss å vokse videre ute, sier han.