BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

«Digital tvilling» med laser og Geoplan 3D

Programmet gir eiendomsdirektøren tilgang til den «Digitale tvillingen» av bygget i løpet av minutter, og kan enkelt navigeres via PC, nettbrett eller mobiltelefon.
Programmet gir eiendomsdirektøren tilgang til den «Digitale tvillingen» av bygget i løpet av minutter, og kan enkelt navigeres via PC, nettbrett eller mobiltelefon.
Innhold fra annonsør

Fra tradisjonell landmåling til leverandør av BIM med et livssyklusperspektiv på eksisterende bygningsmasse.

Geoplan 3D ble for drøye 15 år siden introdusert til 3d-laserskanning som erstatning for tradisjonell landmåling.  Siden den gang har bedriften utviklet seg i takt med teknologien tilgjengelig og leverer i dag komplette BIM modeller av eksisterende bygningsmasse som kan inneholde informasjon om byggets nåsituasjon koblet opp mot produktinformasjonsdatabaser og tilstand, basert på befaring og etterregistrering.

Utfordring: Økt konkurranse gjorde at det å tilby kun 3d-laserskanning ikke ga nok verdi.

Løsning: Jobbe mer modellbasert. BIM, BIMsync med fokus på livssyklus.

Resultat: Vunnet store og viktige kontrakter basert på tilnærmingen til BIM og nå også livssyklusBIM på openBIM serverteknologi.

Fra tradisjonell landmåling til leverandør av avansert BIM 

Odd Erik Mjørlund i Geoplan 3D med laserscanneren i hånden.

Ønsker du mer informasjon?

Geoplan 3D tilbyr landmålingstjenester til bygg- og anleggsbransjen. 

Kontakt Odd Erik Mjørlund, i Geoplan 3D for mer informasjon.

Kontakt Odd Erik »

Geoplan 3D ble startet av Odd Erik Mjørlund for rundt 20 år siden med den hensikt å tilby landmålingstjenester til bygg- og anleggsbransjen.  Siden den tid har mye skjedd på teknologisiden, og i 2003 ble bedriften introdusert for teknikken «3d-laserskanning».  Mjørlund ble nysgjerrig og bestemte seg for å investere i teknologien.

- Laserteknikk ble jo veldig visuelt, nøyaktig og noe helt annet enn vi hadde sett før. Vi tenkte at dette måtte jo være fremtiden, forteller Mjørlund.

Bedriftens første oppdrag der laserskanning ble tatt i bruk var i olje- og gassindustrien.  Reisen derfra ble spennende og læringskurven var bratt.

– Vi lærte mye om olje- og gassanlegg og om industri generelt, og vi kunne etterhvert overføre til andre anlegg som blant annet renseanlegg og varmebehandlingsanlegg, forklarer Mjørlund.

Det var imidlertid et gap som måtte dekkes, ifølge Mjørlund.  Bedriften forsto nemlig kjapt at det å jobbe med punktsky er «halvfabrikata».  Løsningen ble å produsere BIM modeller og i 2007 investerte Geoplan 3D i sin første Revit-lisens.

Det er enkelt å navigere bygget i Geoplan 3D.

– Det gir ikke verdi kun å levere punktsky til arkitekter for eksempel. Sluttproduktet måtte være med og vi måtte jobbe mer modellbasert, sier Mjørlund.

Hele bransjen utvikler seg og derfor øker kravet til modellene.  Geoplan 3D har måttet utviklet seg i takt med bransjen og kundenes behov for å kunne levere gode BIM-modeller.      

– Vi har måttet bli mer byggetekniske. Vi har på mange måter gått fra å være et rent landmålingsfirma til å bli et firma som innehar tilstrekkelig byggteknisk kunnskap til å kunne levere helhetlige BIM-løsninger, forteller Mjørlund.

Læringen har vært og er en kontinuerlig prosess.  For Geoplan 3D har det vært helt avgjørende å evne å se helheten og å fokusere på å forstå kundene og byggebransjen.

«Før målte vi opp enkeltpunkter med X, Y og Z. Nå derimot, får vi være med på å skape selve bygget. Vi får være med på hele reisen!» Odd Erik Mjørlund, Geoplan 3D

bimsyncTM gir konkurransefortrinn

Geoplan 3D har opparbeidet seg stødig kompetanse på å skape BIM-modeller for eksisterende bygg slik at byggherre, arkitekter og rådgivere har et best mulig utgangspunkt i forbindelse med blant annet renoveringer og ombygginger.

 «Digital tvilling» laget med Geoplan 3D.

For å styrke posisjonen i markedet har Geoplan 3D tatt skrittet videre.  Geoplan 3D leverer i dag modeller av byggene de 3D laserscanner som «Digital Tvilling» på openBIM server.

– Vi må bruke mulighetene BIM gir. For å bidra til Bygg21 sitt mål om 25% reduksjon av kostnader i byggenæringen har vi tatt i bruk bimsync.  Det gjør at vi kan samle leveransen slik at alle involverte aktører får unik innsikt i byggeprosjektene de har, forteller Mjørlund.

Han legger til at det gir enorm merverdi at for eksempel en eiendomsdirektør kan få tilgang til den «Digitale tvillingen» av bygget i løpet av minutter, samt mulighet til å navigere i modellen på alt fra PC, til nettbrett og telefon.  I tillegg til dette blir også livssyklus-perspektivet ivaretatt og vi kan registrere nåstatus helt ned på produktnivå hvis det er ønskelig.

– bimsyncTM gjør at vi kan strukturere, systematisere og samle all relevant informasjon i en og samme digitale skyløsning, forteller Mjørlund. Gjennom etterregistrering kan vi ved hjelp av bimsyncTM registrere produktinformasjon og koble informasjon om bygningsobjekter med datablad eller produktdatabaser som NOBB og B-Link.

Geoplan 3Ds tilnærming til BIM har vist seg å være en helt essensiell suksessfaktor.  Geoplan 3D vant nylig to viktige kontrakter på bakgrunn av leveransen.

– Måten vi jobbet med BIMserver på bidro blant annet til at vi ble valgt som leverandør for Ullensaker Kommune. Det som gjorde at vi skilte oss ut fra konkurrentene var at vi beriket BIM-modellen og hadde tatt livssyklus-perspektivet med i betraktning, sier Mjørlund.

«Geoplan 3D skal ha leverandører på spiker og sånt, og så skal vi ha samarbeidspartnere som kan faget. Der passer NTI veldig fint inn. Jeg ser på NTI som en samarbeidspartner, ikke en leverandør.» Odd Erik Mjørlund, Geoplan 3D

Mjørlund forteller at NTI har bidratt til Geoplan 3Ds suksess og er godt fornøyd med samarbeidet med NTI.

– NTI er en samarbeidspartner som aktivt følger opp og utfordrer oss på vår forretningsmodell. De er oppriktig interessert i at vi skal lykkes, forteller han.  

Mjørlund er tydelig på hva Geoplan 3D skal konsentrere seg om i tiden fremover.

– Vi skal fortsette å være nysgjerrige og vi skal fortsette å ville lære mer. Vi må dessuten være best på å berike modeller.  Vi må lage modeller som er så gode at de blir benyttet i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).  Vi ønsker å overlevere modeller som ivaretar livssyklus-perspektivet, forklarer han.