BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Dette er fremtiden i planlegging av stillas

MB Stillas mener at de største fordelene med NTI SCAFFPLANNER er at du kan bedre sikkerheten og redusere kostnaden på byggeprosjektet ved bedre planlegging av stillas.

Jeg er helt sikker på at våre kunder og de store entreprenørene vil sette dette som krav i fremtiden sier Kristian Borud - daglig leder ved MB Stillas AS.
Jeg er helt sikker på at våre kunder og de store entreprenørene vil sette dette som krav i fremtiden sier Kristian Borud - daglig leder ved MB Stillas AS.
Innhold fra annonsør

MB Stillas mener at de største fordelene med NTI SCAFFPLANNER er at du kan bedre sikkerheten og redusere kostnaden på byggeprosjektet ved bedre planlegging av stillas.

Nå lanseres verktøyet NTI SCAFFPLANNER, som gjør at stillas planlegges uten svinn, og med presisjon ned til hver minste stillasdel. Løsningen vil endre stillasbransjen, og sikre bedre samhandling samt sikkerhets- og risikostyring.

MB Stillas AS, Norges raskest voksene stillasentreprenør, har testet en beta versjon av løsningen i rundt én måned. Vi møtte daglig leder Kristian Borud i MB Stillas ute i felt. På en travel byggeplass i Skedsmo er stillasplanleggeren i full bruk.

- Du må være med på dette hvis du skal være en leverandør av stillas i fremtiden. Vi bruker metoder som gjør at vi kan montere mest mulig sikkert, effektivt og miljøvennlig, sier Kristian Borud.

NTI SCAFFPLANNER, som er det første fullintegrerte BIM-verktøyet for stillasplanlegging som ivaretar alle BIM-krav.

Daglig leder Kristian Borud i MB Stillas mener at NTI SCAFFPLANNER gir disse fordelene:

  • Forenkler prosjektering av stillas
  • Tidlig behovskartlegging med kunden 
  • Slipper å telle deler på blyanttegning
  • Enkel 3D-visualisering for kunde
  • Gode arbeidstegninger for montører
  • Genererer korrekte pakklister for lager
  • Genererer korrekte mengder for fakturering
  • Ansatte uten mye erfaring fra stillasfaget kan enklere vurdere løsninger
  • Bedre planlegging gir mindre kjøring og transportkostnader
  • Full dokumentasjon av stillas i alle ledd

(Saken fortsetter under videoen)

MB Stillas Monterer flere hundretusen kvm hvert år. I dag planlegges stillas i stor grad ved planleggingsmøter, befaring, tverrfaglige oppstartsmøter, tegning og prosjektering. Kristian Borud mener at bedre planlegging av stillas i tidlig fase, gir økte besparelser i monteringstid, på lager, valg av riktig transport (stor/liten lastebil eller kl. B) - og ikke minst: For å få fakturert riktig mengde!

- Hva synes du om løsningen?

Hvorfor velge NTI SCAFFPLANNER?

NTI SCAFFPLANNER er en plug-in til Autodesk Revit som muliggjør samhandling i planlegging av stillaser. Det er et fullverdig BIM-verktøy med smarte løsninger som skaper en komplett oversikt over prosjektets omfang.

Unngå feil, reduser risiko og øk sikkerheten

Med NTI SCAFFPLANNER kan du planlegge stillaset rundt det som skal bygges. Dette gjør at du kan finne feil i tidligfase, og bygge stillaset riktig første gang - dette øker sikkerheten.

- Den største fordelen er at du kan kvalitetssikre et godt resultatet, bedre sikkerheten og reduserer kostnaden. Sikkerheten til gutta som går der, er det viktigste. Kombinert med modeller fra kunder kan vi modellere de fleste stillasløsninger og presentere for kunde før et eneste spir er satt opp. Jeg synes NTI SCAFFPLANNER er et godt verktøy som forenkler hverdagen, sier Borud.

MB Stillas har hatt dialog med NTI underveis, og gitt mye feedback til utbedringer. Nå er endelig løsning klar.

Planlegging av stillas øker sikkerheten og produktiviteten ved at man kan finne løsninger som ivaretar alles sikkerhet på byggeplassen. Produktiviteten øker når man kan dele opp bygget i vegger og høyder, og levere riktig mengde på riktig sted. Produktiviteten øker også med gode tegninger slik at montørene vet hva og hvordan de skal bygge, påpeker Borud.

- Burde det være krav om at stillas planlegges før de bygges?

- Ja. Det er krav til tegning og prosjektering av alle andre fag i en byggeprosess. De midlertidige konstruksjonene som stillas blir som regel glemt, noe som kan føre til mange farlige konstruksjoner og i verste fall ulykker.

- Vil dere fortsette å bruke løsningen?

- Ja, vi kommer til å bruke NTI SCAFFPLANNER, og er helt sikker på at det vil tvinge seg frem hos flere. Jeg er helt sikkert på at våre kunder og de store entreprenørene vil sette dette som krav i fremtiden. Vi kommer definitivt til å fortsette og videreutvikle måten vi jobber med det i dag, sier Kristian Borud.