BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Dette kan du forhandle om i tillegg til lønna

Få 10 tips til hvilke goder du kan forhandle deg fram til, enten du er i ny eller er i nåværende jobb.

Tilgang på firmahytte / feriehus kan være et frynsegode.
Tilgang på firmahytte / feriehus kan være et frynsegode. (Foto: Glenn Pettersen)
Innhold fra annonsør

Få 10 tips til hvilke goder du kan forhandle deg fram til, enten du er i ny eller er i nåværende jobb.

- Det er ingen grunn til å gå inn i lønnsforhandlingene med kun lønn i tankene, det er andre goder som kan være vel så naturlige å forhandle om, sier forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke.

- Frynsegoder er ikke en erstatning

Aarbakke påpeker at frynsegodene kommer i tillegg til lønna. 

- Det er lønna vi lever av. Frynsegoder gir ikke pensjonsopptjening og har også bare verdi for dem som benytter seg av det. Hvis du for eksempel sykler til jobb, vil månedskort på kollektivtransport ha liten verdi.

- Sjekk også hva som er avtalt i eventuelle tariffavtaler man er bundet av. NITOs tillitsvalgte har i mange tilfeller gjort mye av jobben for deg, ved at ulike frynsegoder allerede er avtalt for alle.

Dette kan du forhandle om

- For eksempel er dekning av mobil og bredbånd ikke frynsegoder når du er satt til å jobbe fra hjemmekontoret. Da er det et helt nødvendige arbeidsverktøy.

- På den andre siden er busskort eller treningsavgift kanskje ikke nødvendige verktøy, men goder. Jeg anbefaler å ta kontakt med leder eller tillitsvalgt på arbeidsplassen, om man har spørsmål rundt dette. 

Det er en rekke frynsegoder / nødvendige arbeidsverktøy som kan være verdifulle. NITOs forhandlingssjef lister opp noen av dem: 

1. Forsikringer og pensjon

Dette er kanskje det viktigste og må være på plass. Dersom jobben ikke har gode nok løsninger, bør du ta kontakt med sjefen og høre om mulighetene. Dette er noe som fort kan koste deg skjorta, nå og på lang sikt.

Noen forsikringer er lovpålagte, som yrkesskadeforsikring, mens andre som reiseforsikring er ikke det. Forskjellen på en god og en minimumsløsning for tjenestepensjon kan utgjøre titalls tusen når du går av med pensjon. 

Les også: NITO Reiseforsikring

Les også: NITO Egen pensjonskonto

2. Tilskudd til mat

Lunsj på jobb er ofte en stor utgift. Det skader aldri å høre med arbeidsgiver om dette er noe man kan få dekket eller delvis sponset.  

3. Utstyr på hjemmekontoret

Er du pålagt å jobbe fra hjemmekontoret, bør du helt klart få dekket internett og telefon av arbeidsgiver.

4. Avisabonnement

På mange arbeidsplasser er det vanlig å få dekket en avis. Trenger du faglig påfyll eller en nyhetsoppdatering, kan det være lurt å høre med arbeidsgiver om dette.

5. Treningstilbud

God helse er viktig for å utføre en god jobb. Det kan også føre til færre sykmeldinger, noe som vil gange både deg og arbeidsgiver. Også anledning til å trene i arbeidstiden kan være aktuelt.

6. Tilgang på firmahytte/feriehus

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver har investert i fast eiendom som arbeidstaker kan benytte som firmahytte eller feriehus. 

7. Firmabil

En firmabil kan være nyttig dersom du kjører mye bil i jobbtiden. Fordelen med firmabil er at du ikke trenger å bekymre deg for en rekke utgifter, for eksempel vedlikehold, avgifter og forsikringer. Fordelen er imidlertid ganske hardt beskattet i Norge.

8. Sponsing av utdanning og kurs

Kompetanseutvikling kommer deg og arbeidsgiver til gode. Ved å for eksempel ta et faglig kurs, kan du bidra med ny kompetanse til bedriften du jobber i. Det kan også gi deg argumenter i lønnsforhandlinger.

Les også: Hvorfor kompetanseheving?

9. Foreningskontingent

Hør om din arbeidsgiver ønsker å dekke kontingenten til NITO. Et organisert arbeidsliv er nøkkelen til god samhandling på arbeidsplassen og ryddige lønns- og arbeidsvilkår.

Les også: Hvorfor velge NITO?

10. Planleggingsdager i skole/ barnehage

Hør med arbeidsgiver om det er mulig å få til en ordning, dersom du må være hjemme med barna. Avspasering, fri med lønn eller hjemmekontor kan være løsningen.

Se lønnskalkulator og NITOs temasider om lønn og arbeidsliv her.