BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ansatte opplever å bli presset til å gi koronainformasjon

Flere opplever å bli presset til å utgi helseinformasjon på jobb. NITO varsler brudd på arbeidsmiljøloven. - Dette kan ikke arbeidsgivere be om, sier juridisk sjef i NITO, Farah Ali.

BRANDSTORY: Ansatte opplever å bli presset til å gi koronainformasjon
(Foto: NITO)
Innhold fra annonsør

Flere opplever å bli presset til å utgi helseinformasjon på jobb. NITO varsler brudd på arbeidsmiljøloven. - Dette kan ikke arbeidsgivere be om, sier juridisk sjef i NITO, Farah Ali.

- Arbeidsgivere kan ikke kreve at ansatte informerer om de har tatt vaksine eller om de har hatt korona. Dette er helseinformasjon som arbeidsgivere i utgangspunktet ikke har lov til å be om, sier juridisk sjef Farah Ali.

Arbeidsgiver har forbud mot å be om eller innhente andre helseopplysninger enn de som er nødvendig for å utføre jobben.

- For eksempel kan koronasertifikat være nødvendig helseopplysning dersom du skal arbeide som sykepleier ved en kreftavdeling, men ikke nødvendig helseopplysning for de aller fleste kontoransatte, forklarer NITOs juridiske sjef.

Dette kan NITOs advokater hjelpe deg med 

Satt på andre oppgaver

Hun forteller at ansatte opplever å ikke få komme på jobb om de nekter å dele koronainformasjon. Noen får heller ikke foreta jobbreiser og blir satt til andre oppgaver. Dette er i strid med arbeidsmiljøloven.

- Mange opplever at de blir utstøtt og ikke får så spennende arbeidsoppgaver. Blir man satt til helt andre oppgaver er dette i realiteten en endringsoppsigelse, og det kan være ulovlig. Folk må behandles likt uansett koronastatus, så lenge smitteverntiltakene følges på jobben, sier Ali.

Bli medlem i NITO 

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv – og prøv lønnskalkulatoren