BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Den mest meningsfylte arkitektjobben

 
  (Foto: Hundven Clements Photography)
Innhold fra annonsør

Tidligere i år åpnet det nye psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold.  Fokuset har vært «helende arkitektur», med mål om å forme et godt fysisk helsemiljø hvor pasientene har de beste forutsetningene for helbredelse, trivsel og sikkerhet.

Psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold er på 12 000 kvadratmeter og inneholder 50 senger for akuttpsykiatrisk poliklinikk, og flere sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern. Psykiatribygget har en terapihage, takhage for alderspsykiatri og åpent atrium for pasientene. Sengebygget er et høysikkerhetsbygg med strenge krav til pasienters sikkerhet og trivsel. Ansatte og pasienters innspill har vært avgjørende i utformingen av bygget.

Det nye psykiatribygget Foto: Hundven Clements Photography

– Målet har vært å skape et godt sted å være, for pasienter, pårørende og personale. Vi har hatt fokus på «helende arkitektur» som innebærer at arkitekturen skal understøtte den prosessen pasientene må gå igjennom, fra syk til frisk, forteller ansvarlig arkitekt Morten Staubo, hovedarkitekt for psykiatribygget for CURA-gruppen.  

Helende arkitektur er et designkonsept som representerer visjonene om at arkitekturen påvirker menneskets velvære, og det å skape omgivelser som motiverer og engasjerer pasienten i helbredelsesfasen står sentralt.

– Arkitektonisk utforming som uttrykkes i dagslys, luft, god akustikk, rommets stemning, fargevalg, planter og hager som gir fin utsikt, varme hjemlige materialer, god plass og riktige planløsninger skal være med på å eliminere miljømessige stressfaktorer og skape trygge miljøer for pasienten. Arkitekturen skal legge premissene for et godt sted å være for mennesker i alle livets faser, også for de svakeste iblant oss og når man er mest sårbar, understreker Staubo.

Først og fremst er det fokus på sikkerhet og trygghet – både for pasienter og personale. Dernest på effektiv drift og vedlikehold, og sist, men ikke minst: helende arkitektur som skal bidra til å gi pasientene et psykisk og fysisk løft. 

Ved psykiatribygget, Sykehuset i Vestfold, vil de ta imot akutt syke pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet pasienter med kroniske psykoser, akutte rusmiddelproblemer, spiseforstyrrelser, samt døgnutredning for alderspsykiatri- og hukommelsessvikt. 

Et uvurderlig samarbeid

Fokuset i bygget er helende arkitektur Foto: Hundven Clements Photography

Omfanget av evidensbasert forskning om arkitekturens innflytelse på pasientenes helsetilstand er noe begrenset, forteller psykiater og seksjonsoverlege ved Sykehuset i Vestfold, Ove Westgård. Han påpeker at tilgang til luft, lys og frihet er helt elementært for alle mennesker.

– Pasientrommene våre har store vinduer, som bringer lyset inn, og flere har utsikt over Oslofjorden. Det har vært viktig for oss å skape denne følelsen av frihet, uten at dette skal gå på bekostning av sikkerheten. Det er en balansegang å skulle ta hensyn til skjerming på samme tid som frihet, men med riktige løsninger og godt samarbeid med arkitekter og personale, får vi til dette, forteller Westgård.

Erfarne psykiaterne og sykepleierne som daglig er tett på pasientene, har blitt hørt. Det samme gjelder brukerne og deres pårørende.

– Arkitektene har jobbet grundig sammen med oss på Sykehuset i Vestfold for å bygge opp en felles forståelse for begrepene og hvilken retning vi ønsket å gå. Det å ha den samme oppfatningen av hva som ligger i begrepene har vært ekstremt viktig, forteller Westgård.

Fakta om prosjektet:

  • Psykiatribygget er en del av en større utbygging på ca. 45.000 kvadratmeter ved Sykehuset i Vestfold som er planlagt fullført i 2021
  • Sykehuset i Vestfold (SiV), CURA-gruppen og Skanska, med sine tekniske underentreprenører gjennomfører prosjektet som ‘Integrated Project Delivery (IPD).
  • IPD er et samspillsformat utviklet for å heve effektivitet og minske konfliktnivå i bygg- og anleggsbransjen. Viktige prinsipper er tidlig involvering av alle parter, samt felles risiko- og beslutningstaking.
  • CURA-gruppen står bak for- og detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetid, og består av partnerne Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Erichsen & Horgen og Multiconsult.
  • Skanskas tekniske underentreprenører Assemblin, Haaland Klima og Bravida har også vært med i IPD-gruppen fra prosjektstart.

Westgård understreker at personalet og arkitektene har brukt flere år på å bli kjent med hverandres terminologi, for å unngå misforståelser. Det har vært viktig å bruke god tid på å lære av hverandre, lytte og utveksle ideer. Gjennom kontinuitet, engasjement, og ikke minst kompetente fagfolk har det blitt et vellykket prosjekt.

Westgård smiler når han forteller at det er en glede å ta i bruk flunkende nye lokaler, etter mange års iherdig arbeid.

– Å kunne bidra til å forme og utvikle et bygg som gir pasientene mulighet for frisk luft, frihet, gode lysforhold og treningsmuligheter, og som på samme tid tar sikkerheten på alvor, har vært utrolig spennende og viktig. Nå er vi endelig i mål, og vi jobber om dagen med å lære oss å kjenne og ta i bruk nye lokaler. Det er også tatt i bruk mange teknologiske finesser i bygget, som en sikkerhet for både pasienter og ansatte.

Westgård forteller at det nye psykiatribygget har fått gode tilbakemeldinger fra besøkende.

– Det er godt å kunne tilby lyse, pene og trygge lokaler, og vi håper å være er et sted som kan inspirere andre utbyggere og ansvarlige innenfor helse- og psykiatrisektoren. Psykiatrien i Vestfold har virkelig fått et løft i det nye psykiatribygget, avslutter Westgård.

Solide interiørvalg og vakre uteområder

  Foto: Hundven Clements Photography

– Bevissthet om brukerne har vært førende for utforming av bygget. Arkitektene har vært i kontinuerlig dialog med pasienter og personalet for å tilrettelegge på best mulig måte. Pasientene er i en helt spesiell situasjon hvor interaksjon og sosialt samvær i trygge rammer er vesentlig. Personalet har en utfordrende arbeidshverdag hvor det er viktig å tilrettelegge for sikkerhet, gode rutiner og trivsel, sier arkitekt Staubo.

Interiørteamet har valgt en naturlig materialpalett, både i bygg og møbler. Alle elementer er sikre, solide og funksjonelle og en hver detalj planlegges nøye. En nyvinning er skranken som er plassert midt i hovedrommet, slik at behandlerne kan være synlige, tilstede og tilgjengelige for pasientene der de oppholder seg.

Landskapsarkitektene har tegnet vakre hager som skaper trivsel. Soverommene vender ut mot hagen og omverdenen, og spisestuer, stuer og oppholdsrom har vinduer inn mot atriet. I tillegg er det etablert en frodig takhage for avdelingen for alderspsykiatri som befinner seg på toppen av bygget.

– Jeg har ti års erfaring med utvikling av psykiatriske sentre og er veldig stolt over hva vi har fått til i Tønsberg. Det er det minst jålete og mest meningsfylte man kan drive med som arkitekt. Jeg får et intenst forhold til de rommene jeg tegner og menneskene som skal bo eller jobbe der. Arkitekturen kan virkelig gjøre en forskjell, avslutter Staubo.