BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Video: Tilrettelegger for gaming på timeplanen


Innhold fra annonsør


Det å bruke elevenes hverdag og uformelle erfaringer som ressurser for akademisk læring er gull for å skape engasjement og elevaktivitet i moderne pedagogikk.

Vi i Komplett Bedrift tar utdanning på alvor, og syns det er gøy at lærere tør å prøve nye og moderne metoder for å skape engasjement hos elevene. I høst leverte vi 15 gaming-rigger til Greåker videregående skole slik at de kan sikre en faglig relevant utdanningspraksis for det 21. århundre og videre inn i fremtiden.