BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Hvor effektiv er du egentlig på hjemmekontoret?

Foto: iStock by Getty Images
Foto: iStock by Getty Images (SeventyFour)
Innhold fra annonsør

Meningene om hvorvidt det å jobbe hjemmefra er gunstig eller ikke, går som oftest en av to veier. Den ene siden mener at ansatte blir mer produktive når de har muligheten til å jobbe hjemmefra, mens den andre siden mener det stikk motsatte.

Teknologi tilrettelegger for å kunne jobbe hjemme

Med teknologien vi har tilgjengelig i dag er det mulig for mange ulike yrker å ha ansatte som jobber fullstendig eksternt. Endel firmaer baserer seg faktisk på å ha store deler av arbeidsstokken eksternt. Med tilgang til e-post, chat, videokonferanser og samarbeid i skyen kan virksomheter kutte ned på kostnader, mens ansatte kan få mer frihet i hverdagen. Det er i stor grad fordelaktig for begge parter og i dag krever mange å ha deler av arbeidstiden på hjemmekontor.

Men ett spørsmål gjenstår: Er du mer produktiv hjemme enn du er på kontoret?

Se også vår kampanjeside for det perfekte hjemmekontoret.

Bevis på at hjemmekontor øker effektivitet

La oss først og fremst ta en titt på dokumentasjonen som finnes. I en studie gjort av reisenettstedet CTrip, fikk halvparten av de ansatte som jobbet på kundesenteret jobbe hjemmefra i en gitt periode. Det viste seg at de med hjemmekontor fullførte nesten 13,5% flere samtaler enn sine kontorbaserte kolleger daglig, noe som tilsvarer nesten en hel dag med ekstra arbeid i løpet av en arbeidsuke.

Videre fant en studie utført av ConnectSolutions at 77% av de som jobber hjemmefra får mer gjort i løpet av en arbeidsdag, takket være færre distraksjoner som møter, samtaler og prat med kollegaer. En undersøkelse av SurePayroll fant at 86% foretrekker å jobbe alene for å oppnå maksimal produktivitet. En annen undersøkelse utført av TINYpulse bekrefter dette, hvor omtrent 91% svarte at de føler seg mer produktive på hjemmekontoret. I tillegg svarte kandidatene at de var mer fornøyd med jobben sin med hjemmekontor.

Studiene og undersøkelsene peker mot det samme – å jobbe hjemmefra gjør ansatte mer produktive.

Les også: Blir hjemmekontor mer «stuerent» etter korona?

Effektivitet og produktivitet er ikke det samme som kvalitet

Produktivitet kan måles på mange forskjellige måter, og en persons definisjon av effektivitet tilsvarer kanskje ikke en annens definisjon av det samme ordet. I arbeid som fokuserer på målbare aktiviteter som eksempelvis antall utgående telefonsamtaler eller volum av innsamlet data, kan man hente ut et kvantitativt tall, men det sier ikke noe om kvaliteten på arbeidet.

Eksempelvis vil det se bra ut på papiret at en på salgsavdelingen med hjemmekontor har hatt 40 såkalte «kalde telefonsamtaler» i løpet av en dag. Samtidig kan en annen fra samme avdeling som jobber fra kontoret, ha hatt 10 slike telefonsamtaler, hvor han har fått solgt et produkt i tre av dem. Hvem som har prestert best kommer helt an på hvordan det måles.

Les også: 7 ting du ikke visste du trengte på kontoret

Hjemmekontor passer ikke alle typer arbeid

Hvis vi tar utgangspunkt i studiet jeg nevnte tidligere, så er det å jobbe med å ta imot kundehenvendelser på telefon veldig annerledes fra annet type arbeid. Det som resulterer i en økning av produktivitet for en type arbeid, vil med andre ord ikke nødvendigvis ha den samme effekten på en annen type jobb.

Les også: De fleste bedrifter mangler sikkerhetsrutiner for hjemmekontor

Hjemmekontor eller ei – folk er forskjellige

Individuelle forskjeller har også mye og si. Noen mennesker både trives og presterer bedre på hjemmekontoret takket være selvdisiplin, viljestyrke og personlige preferanser. Andre er avhengig av det sosiale, sparring med kolleger og satte rutiner.

Derfor er det en viss skjevhet i studiene ovenfor – folk som liker å jobbe hjemmefra jobber sannsynligvis hardere for å bevise at å jobbe eksternt er en fordel for arbeidsgiver. I tillegg kan de som trives med hjemmekontor selv rapportere en økning i produktivitet, uavhengig av om økningen faktisk skjer. Og når de svarer på undersøkelser om temaet velger de bevisst de svaralternativene som er positivt for hjemmekontor. Det kan oppsummeres med at hvis en ansatt er pliktoppfyllende, effektiv og gjør en god jobb på kontoret, så er sjansene store for at man gjør det samme på hjemmekontoret, og vice versa.

Det finnes ingen garanti

For å sammenfatte alt dette så tror jeg at det å ha mulighet til å jobbe hjemmefra kan vise seg å være effektivt for mange bedrifter, men det finnes ingen garanti. Ofte er det bransjeavhengig. Samtidig er det ikke kun effektivitet som er en fordel ved hjemmekontor. Bedriften kan spare tusenvis av kroner i leie av kontorlokaler, parallelt med at det kan øke arbeidsmoralen. Noen ansatte har godt av å få et «avbrekk» fra kontor og kollegaer, og ser på det som et frynsegode å styre sin egen hverdag.

Til tross for dette, vil nok debatten rulle videre. Å jobbe hjemmefra er ikke noe alternativ for alle bransjer, men det finnes jo bevis på at det kan ha store fordeler i de riktige omstendighetene og med de rette arbeidstakerne.

Av: Eirik Løver
Markedssjef hos Komplett Bedrift