BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

50% av din gamle PC finner du igjen i din nye


BRANDSTORY: 50% av din gamle PC finner du igjen i din nye
Innhold fra annonsør


Vi lever i en globalisert verden. Stadig flere får tilgang til internett og drar nytte av det digitale informasjonssamfunnet. Det fører til at flere kjøper seg mobiltelefoner, PCer og annen elektronikk, som igjen resulterer i mer e-avfall.

Ifølge en rapport fra Global E-Waste Monitor ble 44.7 millioner tonn e-avfall generert i 2016, hvor mesteparten endte opp på søppeldynger rundt omkring i verden. Med stadig flere som får tilgang til den digitale økonomien, vil dette skremmende tallet bare fortsette å vokse.

Gamle PCer bør ikke havne på søppeldynga

Forsyningskjeden i dag er lineær; materialer blir utvunnet, materialet blir brukt til å produsere produkter, og disse produktene ender som regel på søppeldynga etter bruk. Så begynner den samme prosessen på nytt; mer materiale blir utvunnet fra jorden for nye produkter, og slik fortsetter det ... Slik kan det ikke fortsette.

En del av løsningen på dette problemet er selvsagt resirkulering, men alene vil ikke det være nok. Vi trenger en sirkulær økonomi for elektronikk, hvor materialer brukes i en lukket forsyningskjede. Med en lukket forsyningskjede mener jeg at produkter bygges kun ved hjelp av fornybare ressurser eller resirkulert materiale. Slik vil det bli lite, eller forhåpentligvis null avfall som ender opp på søppeldynger.

Les mer: Visste du at du kan pante bedriftens gamle PCer og mobiltelefoner?

Nye PCer med resirkulerte materialer

Dell er en av storspillerne i elektronikk som har forstått alvoret av e-avfall og hvilke følger dette har for miljøet og planeten vår. De siste 10 årene har giganten jobbet med å bruke bærekraftige materialer i både produkter og emballasje.

Bare siden 2013 har selskapet brukt over 33.000 tonn av resirkulert materiale i produktene sine. I tillegg jobber Dell med løsninger på hvordan de kan få e-avfall tilbake i forsyningskjeden og produktene sine. Ved å tenke utenfor boksen har de sett forbi plast, og klart å designe produkter som inkluderer resirkulert materiale uten å miste verken kvalitet eller funksjonalitet.

En PC full av gull

I 2015 annonserte Dell at de (som industriens første) har brukt resirkulert karbonfiber i produktene sine; og nå gjenvinner de også gull – et nøkkelmateriale i mye elektronikk. Faktisk så er det opp til 800x mer gull i et tonn med hovedkort som sitter i PCen, enn i et tonn malm fra jorden. Ved å gjenvinne gull som tidligere har blitt sett på som avfall har Dell skjøvet grensene for innovasjon, og løst én brikke i et ellers stort puslespill som omfatter en av verdens største miljøutfordringer.

Apple har også startet ulike tiltak for miljøet. I deres miljøansvarsrapport fra 2017 har selskapet ambisiøst lovet å bruke 100% resirkulert materiale i sine produkter. Det gjenstår og se om de klarer å holde det de lover.

Kan 50% bli til 100%?

Spørsmålet som gjenstår er hvilke andre materialer i elektronikk som kan brukes på en fornuftig og bærekraftig måte. For det er fortsatt en lang vei å gå. Til tross for at storspillere som Dell og Apple gjør en innsats er den globale gjenvinningsraten av e-avfall på kun 20%. Selv om begge er store aktører, utgjør de kun to av et dusinvis av bedrifter. Fremover kreves samarbeid, for den eneste måten å øke innsamling og resirkulering av e-avfall er at alle jobber sammen med å få det til å gå rundt.

For å finne en løsning på e-avfall, vil det kreve innovasjon og investering i design, resirkuleringsteknologi, gjenvinning og administrasjon av forsyningskjeden. Med noen av gigantene som allerede tråkker opp løypa, er veien mot en fremtid uten e-avfall kanskje mulig.