BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Har du behov for å kalibrere PC-skjermen?

BRANDSTORY: Har du behov for å kalibrere PC-skjermen?
Innhold fra annonsør

Hovedårsaken til at man velger å kalibrere skjermen er fordi man ønsker at skjermen skal gi en så realistisk gjengivelse som mulig av det som skal produseres eller skrives ut/trykkes. Kalibrerer du skjermen din, får du et 100% riktig bilde av hvordan farger og lignende vil se ut når produktet du jobber med skal skrives ut/trykkes eller på annen måte komme til liv utenfor skjermen.

Det er i hovedsak grafikere som driver med bildebehandling og andre i kreative bransjer som benytter seg av kalibrering. Kalibrering er en funksjon som er overflødig for mange, men som er helt nødvendig for yrkesgrupper som skal vise frem små detaljer. Skal du kjøpe inn skjerm til arkitekter, formgivere, fotografer, designere eller lignende, bør du være sikker på at skjermen raskt og enkelt lar seg kalibrere. Kjøper du en skjerm som er beregnet på grafisk bruk der fargegjengivelse er essensielt, kommer ofte disse meget godt kalibrert direkte fra produsent.

Stadig flere har kalibreringsbehov

Samtidig er det stadig flere yrkestitler som fremstår som en smeltedigel av oppgaver og variert kompetanse, og stadig flere arbeidstakere vil derfor dra nytte av en kalibrert skjerm. Skal man redigere bilder, risikerer man på en ukalibrert skjerm å etterbehandle dem nærmest i blinde, og korrigere noe som egentlig skyldes skjermoppsettet.

Hvis du jobber på flere ulike steder, vil en kalibrert skjerm tilpasse seg de lysforholdene den til en hver tid befinner seg i, slik at du er sikker på at det du ser på skjermen ikke påvirkes av varierende ytre faktorer.

En kollega som jobber med bilder og grafikk sier dette om viktigheten av korrekt skjerm-kalibrering: «Når jeg jobber med print og trykk av bilder og hefter er det avgjørende med riktig kalibrering for å sikre troverdig resultat. Uten kalibrering så er sjansen stor for at bildene er for gule, grønne eller blå.

En annen faktor er at farger og kontraster må være likt fra skjerm til skjerm når vi jobber i team, ellers kan vi ende opp å «tweake» noe som egentlig er riktig kalibrert. Et eksempel kan være bilde av en person som på en maskin er «rød» mens det er helt fin på en annen.

Angående riktig kontrast så opplevde jeg at en kollega hadde «normal» kontrast mens jeg hadde for liten kontrast og høy gamma. Det medførte at lyse gråtoner ble hvite hos meg. Det igjen førte til at vi justerte gråtonene noe for å kompensere for de som måtte ha lyse skjermer, og jeg fikk rettet opp feilen på min skjerm.»

På vår samleside om PC-skjerm kan du lese mer.

Gjør kalibrering av skjermen selv

Man kan kalibrere skjermen sin selv, et raskt google-søk gir steg for steg-oppskrift på dette. Dersom det er behov for en 100% garanti for at alle fargenyanser gjengis perfekt, kan man benytte seg av en kalibreringsenhet. Denne må kjøpes separat, og vil utgjøre en ekstrautgift. Her er noen artikler som viser hvordan du kan kalibrere skjermen din:

Slik kalibrerer du skjermen

Kalibrer skjermen med Windows 10

Det er altså flere arbeidstakere som i dag har behov for å kalibrere skjermen sin enn for bare 15 år siden. En god kvalitetsskjerm tilpasset bilde- og grafikk-fokuserte oppgaver vil gjøre dette arbeidet enda mer behagelig, fordi man i tillegg til riktig farge- og detaljgjengivelse også vil få en behageligere totalopplevelse.