BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Suksess på bunnlinja med innholdsmarkedsføring


BRANDSTORY: Suksess på bunnlinja med innholdsmarkedsføring
Innhold fra annonsør


Norges største rådgiver innen næringseiendom satser på kunnskapsdeling og historiefortelling i jakten på nye kunder.

– Jeg tror mange virksomheter føler at de selv sitter på mye kunnskap og historier som burde vært fortalt, men som forblir tause. Det vi har gjort er å dele av den enorme ekspertisen her på huset. Selvfølgelig med leseren i sentrum – vi opplyser, underholder og engasjerer personer i målgruppen, smiler markedssjef Marianne Johannessen i Eiendomshuset Malling & Co.

Malling & Co er Norges eldste og største rådgiver innen næringseiendom. Virksomheten bistår sine kunder med hele tjenestespekteret, fra kjøp og salg, til analyser og forvaltning av næringseiendom. I mars 2017 startet Eiendomshuset å samarbeide med det prisbelønte markedskommunikasjonsbyrået Iteo.

– Vi har sett en markant økning i trafikken til vår hjemmeside, og vi har økt antallet som følger oss via nyhetsbrev og i sosiale medier. Det er givende å se at kunder som har signert med oss i nyere tid har lest tips og historier på vår hjemmeside før de kontakter oss, sier Marianne Johannessen.

Les også: - Det kundene vil høre. Her får du oppskriften på kommunikasjon som skaper salg, fra markedsansvarlig i Microsofts partnerapparat.

Godt innhold bygger tillit

 

– Vi benytter oss av innholdsmarkedsføring for å styrke merkevaren vår og bygge tillit gjennom å synliggjøre den enorme ekspertisen Malling & Co innehar. Målbarheten i HubSpot gjør at vi ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan optimalisere innholdet på en helt annen måte enn hva andre systemer tillater, forklarer Johannessen.

HubSpot er en kombinert salgs- og markedsføringsplattform der innhold kan tilpasses ulike kundesegmenter og tidligere manuelle prosesser kan automatiseres, som eksempelvis oppfølging på e-post.

– Relevante leads registrerer seg på vår hjemmeside for å motta informasjon fra oss. Det viser at innholdet vi lager er av verdi for målgruppen, sier Johannessen, og påpeker igjen viktigheten av å sette målgruppen i sentrum:

– Folk ser lett gjennom «salgs-tekster» med flotte adjektiver og superlativer, og finner disse naturligvis lite troverdig. Vi produserer innhold med et genuint ønske om å hjelpe og opplyse. Tillit er en forutsetning for at noen skal kjøpe våre tjenester, forklarer markedssjefen.

Ønsker du å vite mer om hvordan godt innhold kan hjelpe deg og din bedrift med å selge mer?
Klikk her for å laste ned Iteos gratis guide til innhold som selger.

Nær 1000 nedlastinger av e-bok

Fem kampanjer har blitt gjennomført siden starten av samarbeidet med Iteo. Tre større kampanjer om eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer og analyse og verdivurdering gir særlig gode resultater.

 

– Eiendomsutvikling rører ved mange dimensjoner innen næringseiendom. Ved å vise frem denne delen av virksomheten klarer vi å synliggjøre bredden og ekspertisen i vår tjenesteportefølje. Det går rett inn i vårt kjernebudskap, sier Johannessen.

Iteo bistod Malling & Co med produksjon av et større kampanjemateriale og spredning av innhold i ulike kanaler. Inkludert i dette var blant annet en rekke bloggposter, en veiledning til eiendomsutvikling i form av en e-bok, aktualitetssaker og optimalisering av videomateriale, samt betalt annonsering hos Estate – Norges største nyhetskilde innen eiendom.

– Vår e-bok om eiendomsinvesteringer er lastet ned av 950 mennesker. Å lese en e-bok krever mye tid og oppmerksomhet fra målgruppen, og har derfor stor påvirkning for hvordan vi blir oppfattet, sier Johannessen som mener flere bedrifter burde produsere eget innhold.

Klikk her for å besøke Eiendomshuset Malling & Co sitt digitale kunnskapsbibliotek

172% vekst i følgere på LinkedIn

For Malling & Co har LinkedIn vist seg å være en særlig god kanal, trolig fordi målgruppen er i rett modus for å konsumere faglig innhold. Da samarbeidet med Iteo startet hadde Malling & Co omtrent 1300 følgere på LinkedIn. Nå følger over 3500 personer eiendomsgiganten på LinkedIn, noe som tilsvarer en prosentvis økning på hele 172 prosent. 

– Vi har betalt lite for spredning, men opplever en massiv økning i antall følgere. Videoinnholdet for eiendomsutviklingskampanjen er blitt vist nesten 20 000 ganger, til tross for at kun kr. 5.600 ble brukt på betalt spredning.

Markedssjefen er likevel mer opptatt av kvalitet enn kvantitet, og forklarer at enkelte kampanjer har vært smale, der målet er å hjelpe målgruppen med å løse spesifikke problemer.

– Vi har for eksempel utviklet en kampanje om alternative oppvarmingskilder til oljefyring, som blir forbudt fra 2020. Formålet var å hjelpe, forklare og vise ekspertise, sier Johannessen.

Veilederen hadde få nedlastinger, men ga leads som førte til en signering på 600 årlige timer. For Malling & Co er slike resultater på bunnlinja en indikasjon på at kvalitetsinnhold fungerer både for å skape synlighet og dele kunnskap, men også for å selge mer av sine tjenester.

Verdien av å dele kunnskap

På spørsmål om råd til andre bedrifter som ønsker å bli mer synlige og bygge tillit gjennom innholdsmarkedsføring, har Johannessen en klar formening.

– Man kan ikke være redd for å avsløre informasjon. I stedet bør man våge å øse av kunnskapen som finnes i bedriften. Jo mer verdifullt innhold vi deler, jo flere interessenter ser vi at vi får. Om innholdet mangler kvalitet og ikke er interessant for målgruppen, vil det i stedet oppleves som støy. Visst er innholdsmarkedsføring ressurskrevende, men like fullt er det effektivt. Det handler om å dele verdifullt innhold, på riktig sted og til de riktige menneskene, avslutter Johannessen.

Ønsker du å vite mer om hvordan godt innhold kan hjelpe deg og din bedrift med å selge mer?
Klikk her for å laste ned Iteos gratis guide til innhold som selger.