TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Norsk vannkraft er konkurransekraft (Foto: Atle Johnsen)
Norsk vannkraft er konkurransekraft (Foto: Atle Johnsen)
Innhold fra annonsør

Vannkraft er konkurransekraft

Skal vi lykkes med å skape det globale lavutslippsamfunnet vi alle ønsker, må klima og økonomi gå hånd i hånd.

Av: Svein Richard Brandtzæg

«It's the economy, stupid». Bill Clintons berømte ord er blitt brukt som en hardtslående virkelighetsorientering på mangt og mye siden de ble tatt i bruk under den amerikanske valgkampen i 1992.

Klimautfordringen er intet unntak. Skal vi lykkes med å skape lavutslippssamfunnet må klima og økonomi gå hånd i hånd.

Energikrevende

Hydro er en ledende aktør innenfor aluminium og står midt oppe i tautrekkingen mellom klima og økonomi. Vi produserer et lett, formbart og uendelig resirkulerbart metall som verden trenger stadig mer av, blant annet fordi det kan bidra til å løse klimautfordringen: Aluminium kan gjøre biler lettere, mer drivstoffeffektive og dermed mindre forurensende. Aluminium kan bidra til smarte, energibesparende løsninger i bygg og emballasje som kan øke holdbarheten til mat og drikke så mindre må kastes. At aluminium kan brukes om og om igjen med bare 5% av den opprinnelige energimengden, gjør aluminium til en varig energibank.

Samtidig krever produksjonen av aluminium mye energi første gang det lages. Da er det avgjørende at den lages på beste – og ikke verste – kraftkilde, for at det totale fotavtrykket skal bli så lite som mulig.

Dersom klimaet fikk velge

Hovedårsaken til at produksjonen av kraftintensive varer som verden trenger burde skje i Norge, er vannkraften – vårt utslippsfrie, naturgitte og evig fornybare fortrinn. Vannkraftbasert industri er suverent bedre for klimaet enn nær alle andre energikilder og især kullkraft, som i praksis er vannkraftens største konkurrent i slik produksjon.

Om norsk aluminium skulle tape i den globale konkurransen, kan vårt metall bli erstattet av kullfyrt produksjon i India eller Kina. Med vår produksjon på om lag 1 million tonn aluminium i Norge, ville det i så fall gi om lag 15 millioner tonn i økte CO2-utslipp, mer enn Klimaforliket. Så om klimaet fikk velge hadde verden fått mer norsk aluminium, ikke mindre.

Økonomi og klima burde stå sammen, men er ofte bitre fiender. Klimautfordringen krever en global respons, men veien til en global avtale på CO2 synes like lang og kronglete som før.

Bitter pille

I så måte har Europa fått smake en bitter pille. EU har gått foran og satt en pris på CO2, og etablert bindende langtidsmål. Utenom noen hederlige unntak, har responsen fra resten av verden vært å sitte stille. Resultatene har vært dramatiske. Europeisk konkurranseevne har falt og mye av industrien har flagget ut, mens andre regioner har fått økt konkurransekraft av å gjøre ingenting.

Det ville være et paradoks om en ambisiøs europeisk klimapolitikk skulle føre til utfasing av verdens minst forurensende aluminiumindustri, til fordel for industri i land som mildt sagt ikke har like ambisiøse klima- og miljøkrav som Europa.

Hydro mener lærdommen fra EUs alenegang er at vi må tilbake på det globale sporet. Vi må sette alt inn på endelig å få til en bindende avtale for å sette en global kostnad på CO2. Om vi fortsetter som nå, ender vi med bare å flytte utslippene, ikke å kutte dem.

Hydros klimastrategi er å bli klimanøytralt innen 2020. Med en betydelig andel vannkraft har vi gode muligheter til å få det til, mens basert på fossile kilder alene ville vi vært sjanseløse. Så gitt de rette incentivene og rammebetingelsene, er det ikke noe vi ønsker mer enn å bevare og øke vår produksjon på steder med lavt fotavtrykk, som i Norge.

Møtes i smug

Vi ønsker nå å bygge et pilotanlegg for neste generasjons elektrolyseteknologi på Karmøy. Lykkes vi, vil det gi verdens mest energieffektive produksjon av aluminium. Det vil være godt nytt for Hydro, for Norges verdensledende cluster av kraftforedlende industri, forskning og teknologiutvikling – og for det globale klimaet.

Til sist en gulrot: Selv uten en global CO2-avtale kommer stadig flere av våre kunder til oss fordi de møter stadig flere klimabevisste sluttbrukere. De vil vite nøyaktig hvordan varene og produktene er laget, hvilket fotavtrykk de har og om de kan resirkuleres.

Så om økonomi og klima fortsatt sitter og stirrer olmt på hverandre under de internasjonale klimakonferansene, så har de begynt å møtes i smug på supermarkedet, i elektronikkbutikken og hos bilselgeren. Det er et godt tegn for klimaet – og for fremtiden til norsk industri: I lavutslippssamfunnet vil CO2-utslipp koste, klima og økonomi vil gå hånd i hånd og det vil være likhetstegn mellom vannkraft og konkurransekraft.