TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Mye av klimabesparelsene i bilindustrien kommer med smarte materialvalg. Med aluminium skal bilene bli lettere og mer avanserte. Foto: Getty Images/iStock
Mye av klimabesparelsene i bilindustrien kommer med smarte materialvalg. Med aluminium skal bilene bli lettere og mer avanserte. Foto: Getty Images/iStock
Innhold fra annonsør

Tar stadig større jafs av bilindustrien med ny aluminiumsteknologi

Ny prosess tilfredsstiller selv de høyeste kvalitetskravene. 1 av 3 biler har nå aluminium fra Hydro.

av: Asle Voll, støperisjef Hydro Karmøy.

Bilbransjen sies å være verdens tøffeste bransje – også overfor deres leverandører. Høye krav til kvalitet, stadig utvikling av teknologi og skjerpede klimakrav gjør at bilbransjen konkurrerer om å bygge lettere og mer drivstoffgjerrige biler.

Aluminium er det raskest voksende metallet i verden. Mye av klimabesparelsene kommer med smarte materialvalg, og den største bevegelsen innenfor bilindustrien handler om å gjøre bilene lettere. Men biler skal ikke bare bli lettere med aluminium, de skal også bli mer avanserte.

Les også: Derfor øker bruken av aluminium i moderne biler

Investerer i ny teknologi for å møte etterspørselen

Med investeringer på over 20 millioner kroner sikter Hydros spesialstøperi på Karmøy mot å bli en viktig leverandør av aluminium til den stadig voksende og kvalitetsbevisste bilindustrien i Europa.

Bilprodusentene bruker aluminium i stadig flere komponenter for å få ned vekten på kjøretøyene og slik møte utslippskrav som er innført både i Europa og andre deler av verden. Det er særlig metallet som skal brukes i sikkerhetskritiske deler som krever dokumentert høy kvalitet. Det er dette markedet Hydro nå sikter mot.

Hydro Karmøy installerer nå nytt utstyr for ultralydtesting av støperiprodukter. Bilprodusentene setter strenge krav til dokumentasjon på at det ikke er feil i pressboltene som produseres. Mens Hydro Karmøy til nå kun har hatt utstyr til å kontrollere pressboltene manuelt, kan de nå kontrollere hele tverrsnittet av produktene i en automatisert prosess.

På Karmøy har Hydro også fått på plass et nytt keramisk filter i støperiet for å øke renhetsgraden på metallet. Du kan i grunn sammenligne strukturen på filterplatene med en svamp: Det vil si en porestruktur som fanger opp partikler. Testene som er kjørt så langt viser en reduksjon i partikkelnivået på 30 prosent.

Dobling av produksjonenAsle Voll, støperisjef Hydro Karmøy. Hydro

Dobling av produksjonen

I dag leverer Hydro Karmøy ca. 70 000 tonn spesialprodukter i året. Av dette går ca. 40 000 tonn til bil- og transportindustrien. De neste fire-fem årene har metallverket planer om å øke andelen spesialprodukter til 100 000 tonn. De har også planer om å utvikle kompetansen ytterligere gjennom flere sertifiseringer.

Også i Høyanger og Årdal satser Hydro mot bilindustrien. Med investeringene i Årdal, Høyanger og Karmøy har Hydro det siste halvannet året investert over 100 millioner kroner i det norske støperisystemet for å møte den økende etterspørselen etter aluminium fra bilindustrien.

I tillegg investerer Hydro for tiden 130 millioner Euro i en ny produksjonslinje for bildeler ved valseverket i Grevenbroich i Tyskland.

20 års forskning sammen med NTNU har ledet en helt ny modell for å forutsi styrken til aluminiumslegeringer: Nå vil bilindustrien ha kloa i verktøyet