TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, statsminister Erna Solberg og Olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Øyvind Breivik)
Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, statsminister Erna Solberg og Olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Øyvind Breivik)
Innhold fra annonsør

Statsministeren så fremtiden på Hydro Karmøy

– Aluminiumproduksjon er viktig for fremtiden, sa statsminister Erna Solberg da hun gikk over tomten hvor Hydro planlegger en ny teknologipilot på Karmøy.

Statsminister Erna Solberg besøkte Karmøy samme dag som hun og Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg også talte til Energirikekonferansen i Haugesund.

Statsministeren sparte ikke på superlativene da hun omtalte Hydros satsning på aluminium i Norge:

– Vi har tradisjon, kunnskap og kompetanse for å produsere aluminium i Norge. Dette må vi ta vare på, sa Solberg, som mener det er viktig å posisjonere seg for fremtidig vekst i bransjen.

Med seg i følget til Karmøy hadde statsministeren olje- og energiminister Tord Lien og energipolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup.

God dialog

– Dialogen vi har med myndighetene er svært viktig for Hydro og for satsningen vi ønsker å opprettholde i Norge fremover, sa Brandtzæg, som understreker at aluminiumverk ikke bygges for 5-10 år fremover, men er store investeringer som skal leve og overleve i 40-50 år.

Han skrøt av hvordan myndighetene spiller på lag med industrien gjennom offentlige ordninger som for eksempel Innovasjon Norge og klimateknologifondet som Enova disponerer for å fremme ny og klimavennlig teknologi.

Temaet for den årlige Energirikekonferansen, som gikk av stabelen i Haugesund 4. august var energi og omstilling. I sitt innlegg poengterte Brandtzæg viktigheten av samspillet mellom industri, kunnskap og politikk, noe han mener teknologipiloten på Karmøy er et godt eksempel på.

– Norge er verdensledende på kunnskap om metallurgi, materialer og industriprosesser. Når det politiske Norge i tillegg stiller opp med ordninger som fremmer utvikling og bruk av grønn teknologi, ligger mye til rette for at vi skal kunne realisere piloten på Karmøy, sa Brandtzæg og viste til at Enova har vedtatt å støtte prosjektet med 1,5 milliarder kroner.

Teknologipiloten på Karmøy

Gjennom teknologipiloten på Karmøy ønsker Hydro å industrialisere verdens mest energi- og klimaeffektive teknologi for aluminiumproduksjon. Energiforbruket skal presses ned til 12,3 kWh, langt under verdensgjennomsnittet på 14,4 kWh og Hydros eget gjennomsnitt på 13,8 kWh.

Det skal også testes en variant av den nyutviklede teknologien som Hydro håper kan få energiforbruket ned mot 11,5 kWh per kilo aluminium. Det vil i så fall være verdensledende, ettersom ingen tidligere har klart å produsere aluminium med så lavt energiforbruk og så høy produktivitet som Hydro nå planlegger å gjøre.

Teknologipiloten er kostnadsberegnet til 3,9 milliarder kroner, hvorav Enova altså støtter prosjektet med 1,5 milliarder kroner som en del av sitt program for å fremme ny energi- og klimateknologi i industrien.