TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Aluminum til kraftnett: Satsingen på fornybar kraft i Tyskland krever ny infrastruktur for å transportere vind- og solenergien (Foto: Hydro).
Aluminum til kraftnett: Satsingen på fornybar kraft i Tyskland krever ny infrastruktur for å transportere vind- og solenergien (Foto: Hydro).
Innhold fra annonsør

Sol og vind i Tyskland gir travle dager på Karmøy

Angela Merkel og den tyske regjeringens har besluttet å bytte ut fossile brensler med fornybare. Det har fått ringvirkninger helt til Karmøy.

av: Kari Ertresvåg

Hydro Karmøy er det eneste norske aluminiumverket som produserer tråd for det europeiske markedet. Fornybarsatsingen i Tyskland øker nå kraftig etterspørselen etter kraftnett og kabler.

EU ønsker seg førersetet i internasjonal klimapolitikk og i spissen for en mer ambisiøs, felles klimapolitikk i EU står Tyskland. Bakteppet er Angela Merkel og den tyske regjeringens store energiomstilling på hjemmebane. Det tyske Energiewende handler om å kutte utslipp ved å bytte ut fossile brensler med fornybare, samtidig som samtlige atomkraftverk skal fases ut. Vindmøller, solceller og biomasse skal stå for 80% av landets energiforsyning i 2050

Skal Tyskland lykkes, må det tyske kraftnettet henge med i utviklingen. Innen 2020 er ett av målene å ha bygd ut 10,000 MW havvindmøller og innen 2030 skal 25,000 MW være på plass. Denne strømmen er det primært bruk for i midt- og sør-Tyskland og nye høyspentledninger må til for å frakte strømmen sørover. Og det er her Karmøy kommer inn i bildet.

For samtidig med at man tenker nytt om fornybart i Europa utvikles også strømforsyningen i en ny retning. Kraftlinjer og kabler i Europa blir nå laget av aluminium heller enn kobber.

- Aluminium har på kort tid blitt det viktigste materialet for kraftforsyning i Europa, sier Arne-Martin Kjærland. Han er enhetsleder ved trådstøperiet på Hydro Karmøy, som produserer tråd for det europeiske markedet.

- Vi ser at vi har et konkurransefortrinn i forhold til kobber fordi aluminium veier en tredjedel og koster en tredjedel. Det at aluminium har 62% av ledeevnen til kobber kompenseres med større tverrsnitt på kabelen. I sum er aluminium det klart beste alternativet for kabelindustrien. Trådprodukter til kraftnett og kabler i Europa er nå et av de produktområdene der markedet vokser mest, sier Kjærland.

Han tror på travle dager på Karmøy fremover. I dag leverer Hydro Karmøy 70,000 tonn av dagens europeiske etterspørsel på 500,000 tonn.

- Tyskland driver opp etterspørselen nå, men økt kraftutveksling ellers i Europa og utsikter mot et felles Europanett vil kreve utvikling av kabler og nett.

Innen 2030 er anslaget at Europa vil trenge 50,000 kilometer med nye kraftlinjer. 80 prosent av dette er knyttet til utbyggingen av fornybar energi, som krever at strømmen fraktes fra anleggene til befolkningstette regioner. Det innebærer 30 prosent vekst i etterspørselen etter trådprodukter frem til 2025.

- Vi kjører på for fullt. Vi leverer i dag 70,000 tonn av dagens europeiske etterspørsel på 500,000 tonn. Dette markedet kommer til å vokse og vi har ambisjoner om å også vokse gjennom kontinuerlig forbedring av prosessene våre for å vinne større andeler av dette markedet, sier Kjærland.

Støperisjefen er klar på at Hydro skal vinne på kvalitet, fleksibilitet og forskningskompetanse.

- Vi ser at vi scorer høyt sammenlignet med konkurrentene våre på service. Hydro er tunge på forskning og utvikling, og for oss er det viktig å hjelpe kunden når de står fast.