TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Gjennom et mikroskop kan man se partikler av silisium og magnesium. Antallet av de nåleformede partiklene er så mange at en ferdigbehandlet aluminiumsklump på størrelse med en sukkerbit inneholder nok partikler til å kunne lage en lenke som går hele 10 ganger rundt jorden.
Gjennom et mikroskop kan man se partikler av silisium og magnesium. Antallet av de nåleformede partiklene er så mange at en ferdigbehandlet aluminiumsklump på størrelse med en sukkerbit inneholder nok partikler til å kunne lage en lenke som går hele 10 ganger rundt jorden.
Innhold fra annonsør

Nå vil bilindustrien bruke NaMo-modellen

Med over 20 års forskning og nyere teknologi har Hydro sammen med NTNU utviklet NaMo-modellen, nå vil bilindustrien ha kloa i verktøyet.

av Anne-Lene Molland

Gjennom 20 år med forskning har Ole Runar Myhr, doktor ingeniør ved Hydros forskningssenter på Sunndalsøra og professor ved NTNU, sammen med professor Øystein Grong ved NTNU Materialteknologi og andre forskere, utviklet en modell som skal kunne forutse styrke og egenskaper i 6xxx (Al-Mg-Si) aluminiumslegeringer.

Dette er legeringer som blir mye brukt i pressbolt og valsede plater. NaMo skal blant annet kunne fortelle hvor mye styrke aluminiumlegeringen har og hvor mye energi den kan absorbere under et krasj. Dette vil da kunne være en bidragsyter i utviklingen av krasjbokser og andre bildeler som skal kunne redusere faren for passasjerskader i et sammenstøt.

Mer enn bare aluminium

Forskere innenfor industri- og teknologimiljøet klør i fingrene etter å bruke det avanserte verktøyet, og NaMo er aktuell i flere sammenhenger. Innenfor bilindustrien kan verktøyet være med på å gi enda større sikkerhet i bilene.

Ole Runar Myhr har vært med å utvikle en modell som skal kunne forutse styrke og egenskaper i aluminiumslegeringer.
Ole Runar Myhr har vært med å utvikle en modell som skal kunne forutse styrke og egenskaper i aluminiumslegeringer.

– Med NaMo i kombinasjon med et annet program kan man se effekten av å endre legering og varmebehandling direkte på krasjoppførselen. Dette synes jeg er fascinerende, altså at vi kan simulere med NaMo hvordan partikkelstrukturen forandrer seg ved å endre legering eller varmebehandling, og hvordan dette påvirker noe så konkret som krasjoppførselen til en bildel, sier Myhr.

NaMo-modellen er eid av Hydro, og brukes i både legeringsutvikling og kundesupport.

– I legeringsutviklingen er det mer miljøvennlig og mye billigere å bruke programvaren til å teste ut legeringer enn å gjøre det samme i laboratorieforsøk. I et forsøk kreves det at vi støper ut og lager disse legeringene, og deretter tester dem.

Vi har også flere ganger brukt programmet til å hjelpe kundene våre til å velge riktig legering og prosessbetingelser. Denne typen støtte betyr at Hydro leverer noe mer enn bare aluminium, sier Myhr.

Ikke småtteri selv om det er smått

Modellen, som er på nano-skala, bryter legeringen helt ned på atomnivå for å forutse metallets oppførsel ved bruk. På atomnivå kan man se silisium og magnesium-atomene, og det er under varmebehandling at disse finner hverandre og danner lange og tynne partikler som gjør aluminiumen enda sterkere.

Antallet slike partikler er enormt. I en ferdigbehandlet aluminiumsklump på størrelse med en sukkerbit finnes det nok partikler til å kunne lage en lenke som går hele 10 ganger rundt jorden.

Flere på banen

Hydro, sammen med andre store aktører som Statoil, Sapa, Benteler, Aker Solutions, Statens Vegvesen og DnV deltar i et større forskningsprogram, kalt Casa, ved NTNU. Her er også bilindustrien godt representert ved blant annet Audi, BMW, Toyota og Honda.

– Alle partnerne i dette prosjektet er opptatt av å bruke de beste materialkombinasjonene i sine produkter, og aluminium er en del av dette sier forskningsleder Trond Furu i Hydro Corporate Technology Office.

– I Casa vil NaMo ha en sentral rolle i forskningen for å komme frem til bedre legeringer, og interessen for modellen er økende. Hydro Corporate har bidratt med finansiering til denne modellutviklingen i flere år, sier Furu.