TU BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for TU BrandStory

TU BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører.

Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke TU BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

I Hydro mener vi det er viktigere å kunne basisfagene godt enn å prøve og plukke rette og hype trendfag, sier Hydros teknologidirektør Hans Erik Vatne. Foto: Øyvind Breivik.
I Hydro mener vi det er viktigere å kunne basisfagene godt enn å prøve og plukke rette og hype trendfag, sier Hydros teknologidirektør Hans Erik Vatne. Foto: Øyvind Breivik.
Innhold fra annonsør

Dyp realfags-kompetanse skaper fremtidens industri

– Det er viktigere å kunne basisfagene godt enn å prøve og plukke de rette, trendy fagene, sier Hydros teknologidirektør Hans Erik Vatne.

Fra podiet på Teknas årskonferanse snakket Hydros teknologidirektør om temaet «Hvilken kompetanse trenger man for fremtiden», og pekte på at fremtidens norske produkter og løsninger antagelig vil ha sitt utspring i områder vi allerede er gode på i dag.

Men også på at selve forbedringene eller innovasjonen, skjer i samspill med faktisk drift ute i næringsliv og industri, og ikke på skolebenken.

Det nye har utspring i det gamleVi må satse der hvor vi allerede har høy kompetanse og avansert teknologi, sier Vatne.
Det nye har utspring i det gamleVi må satse der hvor vi allerede har høy kompetanse og avansert teknologi, sier Vatne. Foto: Øyvind Breivik

Det nye har utspring i det gamle

– Der hvor vi allerede har høy kompetanse og avansert teknologi, naturgitte fortrinn som for eksempel naturressurser og vannkraft, en allerede eksisterende kultur, tradisjon eller historisk posisjon og kan kombinere alt dette for å løse globale utfordringer eller dekke global etterspørsel, vil det være lettere å forbedre konkurransekraften eller skape ny industri, ny teknologi og nye produkter for fremtiden, sa Hans Erik Vatne.

Basiskunnskap like viktig som spesialisering

Vatne fortalte at når Hydro rekrutterer ser man like mye på studentenes basiskompetanse, personlige egenskaper som evne til samarbeid, innlevelse, ledelse og evne til å tilegne seg ny kompetanse, som på den rene faglige bakgrunnen.

Vi er opptatt av basiskompetanse når vi rekrutterer unge studenter, sier Vatne.
Vi er opptatt av basiskompetanse når vi rekrutterer unge studenter, sier Vatne.

– Om studentene først har gode basiskunnskaper i matematikk, fysikk, kjemi, termodynamikk eller mekanikk, for å nevne noen eksempler, kan graduates gjennom å jobbe i et industriselskap, og gjerne i forsknings- og utviklingsavdelinger eller i nær kontakt med industriell produksjon, tilegne seg de mer spesifikke kunnskaper de trenger gjennom det de jobber med og dem de jobber med.

Han nøler ikke med å anbefale doktorgradsutdanning, for også industrien trenger dybdekunnskap. I tillegg er PhD et kvalitetsstempel som viser pågangsmot og gjennomføringsevne, evne til å jobbe strukturert, men også til å tenke abstrakt og sette seg inn i kompliserte problemstillinger.

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har har doktorgrad i kjemi fra NTNU i Trondheim.
Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har har doktorgrad i kjemi fra NTNU i Trondheim. Foto: Øyvind Breivik

Tverrfaglighet gir innovasjonskraft

Vatne røper at et av Hydros store fortrinn er evnen til å bringe ulik kompetanse sammen på tvers av fagdisipliner, fordi det er i krysningen og kombinasjonen av ulike fag at det ligger løsninger og muligheter til å skape noe ingen har gjort før, og som spesialister ikke umiddelbart har forutsetninger for å oppdage hver for seg.

Som et nærliggende, og ikke helt tilfeldig, eksempel trekker Hydros teknologidirektør frem aluminium – et materiale som er en stadig viktigere byggekloss i det moderne samfunn, og der Norge både har historie, kompetanse og naturgitte fortrinn.

Uendelige muligheter

– Fordi det er lett i vekt, svært formbart og mulig å manipulere helt ned på atomnivå for å fremkalle skreddersydde egenskaper for de forskjelligste anvendelser i bil, bygg og emballasje, og fordi vi i Norge lager det på evig fornybar og utslippsfri vannkraft, er det noe Norge både kan og bør leve av for fremtiden.

Når Hydros pilotanlegg på Karmøy står klart til drift i 2017 er det med verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium.
Når Hydros pilotanlegg på Karmøy står klart til drift i 2017 er det med verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Foto: Hydro

– Ved å kombinere overlegne egenskaper og høy kvalitet, gode klimaegenskaper, uendelig resirkulerbarhet og prismessig konkurransekraft mot andre metaller i ett og samme materiale, er det slett ikke noe dårlig utgangspunkt for å videreutvikle en fremtidsrettet norsk fastlandsindustri for å møte en økende global etterspørsel.

– Og med mange realfaglige fagdisipliner involvert, gir det et eldorado av muligheter for teknologer som synes det er gøy å prøve å sprenge grenser og oppdage og utvikle noe nytt, sier Hans Erik Vatne.

Interessert i teknologipiloten på Karmøy? Verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium står klart til drift i 2017.