BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ta riktig beslutning med mobilitetsdata

Bildet er fra Location Analytics og viser en uke før og en uke etter første nedstengning i mars i fjor.
Bildet er fra Location Analytics og viser en uke før og en uke etter første nedstengning i mars i fjor.
Innhold fra annonsør

Befolkningsflyt er en viktig nøkkel for å forstå hvordan et område blir brukt og hvordan vi forflytter oss. Ved hjelp av mobilitetsdata kan vi enkelt få en oppdatert oversikt over folks bevegelse i samfunnet.

En meget aktuell tematikk akkurat nå, men også i et lengre perspektiv for å forstå endring over tid og effekt av tiltak. Ikke minst vil det være nyttig for hyttekommuner og turistdestinasjoner som har store variasjoner i “innbyggertall” og besøkende.

Flere kommuner har tatt i bruk mobilitetsdata for å bedre kunne planlegge tiltak i forbindelse med pandemien. Dataene gir informasjon om hvordan befolkningen faktisk har forflyttet seg de siste dagene. Både hvor de reiser til og hvem som kommer på besøk. Et datasett som gir forståelse og et riktig grunnlag for å stramme inn eller gi forsterkede anbefalinger rundt eksempelvis reiser over kommunegrenser.

Dette er et umiddelbart behov, men mulighetene for å bruke slike mobilitetsdata strekker seg langt utover den nåværende kritiske situasjonen. Vet du hvem og hvor mange som reiser til deg - og fra deg? Vet du hvor mange som oppholder seg der - og hvordan dette har endret seg over tid? Klarer du å måle effekten av et tiltak? Vet du hvordan mennesker beveger seg over kommunegrenser og internt i kommunen? Vet du hvor mange som faktisk bruker miljøstasjonen og når de gjør det?

Få mobilitetsdata tilrettelagt i en enkel applikasjon

Potensialet for bruk av mobilitetsdata er enormt. For å møte dette behovet har vi i samarbeid med Telia utviklet et sett av tjenester som kan svare på veldig mange av de viktigste spørsmålene.

Geodatas Location Analytics gir deg tilgang og hjelper deg å finne relevans i dataene fra Telias Crowd Insights, som dekker over 16 millioner mobilabonnenter i Norden. Da kan du ta den rette beslutningen, basert på fakta og kunnskap, og ikke antagelser. La oss vise deg hvordan.

Se webinar om mobilitetsdata

I samarbeid med Telia gir vi en ekstra god pris på tilrettelagte mobilitetsdata akkurat nå. Ved kjøp av løsningen (i ett år) får du gratis bruk fram til sommeren. Prisen tilpasses størrelse på kommunen og andre tilsvarende behov. Ønsker du å snakke med oss om dette tilbudet?

Send en e-post til geodata@geodata.no og vi setter deg i kontakt med riktig person for ditt behov.

Vi kan levere

  • Aktivitetsdata - som forteller noe om hvor mange som har oppholdt seg mer enn 20 minutter på et sted. Ned til celler på 500x500 m - hver time, hvert døgn, hele året. Her får du også antall unike personer per dag.
  • Besøkende - en oversikt over hvor mange fra ulike kommuner som har besøkt en celle i løpet av en dag.
  • Reiser - en daglig oversikt over hvilke kommuner dine innbyggere reiser til.
  • Internreiser - en oversikt over hvordan innbyggere i en kommune reiser internt i kommunen - aggregert per mnd.

Om dataene

  • Dataene forteller om faktisk aktivitet, ikke bare Telias abonnenter.
  • GDPR compliant - det er ikke mulig å spore en person i dataene. Mindre enn 5 personer i en celle vil automatisk bli aggregert opp til et større område

Her får du mer informasjon om hvordan du kan benytte slike data blant annet som kommune, turistdestinasjon, for byutvikling og i næringslivet.