BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

- Det mest miljøvennlige valget


BRANDSTORY: - Det mest miljøvennlige valget
Innhold fra annonsør


Å rehabilitere fremfor å bygge nytt reduserer CO2-utslippene med 85 prosent. Derfor er Tollgaarden en miljøvinner helt fra start til slutt. 

Fokus på miljøsmarte valg når man velger kontorbygg blir stadig større. For leietakere som tenker på Tollgaarden er det trygghet å vite at man velger et bygg med en god miljøstandard. 

Entra og deres miljøsjef Trond Simonsen har i en årrekke hatt fokus på å gjøre gode valg for å minske klimafotavtrykket til virksomheten sin. Det har ikke bare gitt betydelige resultater i form av energisparing i drift, men har også fått positive finansielle ringvirkninger for selskapet. 

Bruker mindre energi enn bransjen

- I Entra satte vi i 2018 som mål å komme ned på 150 kilowattimer per kvadrat per år i våre bygg. I 2020 oppnådde vi en viktig milepæl da vi faktisk oppnådde et energiforbruk på bare 130 kilowattimer per kvadrat, sammenlignet med et bransjesnitt på 179, sier Simonsen. 

Vil du vite mer om bygget? Les mer på våre nettsider her »

Den største energibesparelsen for Tollgaarden kommer fra at bygget allerede ble satt opp for snart 100 år siden. Mer enn 25 prosent av forbruket av CO2-ekvivalenter når man bygger et nytt bygg kommer fra fundamenteringen. Det trenger man ikke å tenke på når det gjelder Tollgaarden. 

Trond Simonsen er miljøsjef i Entra.

En annen fordel er plasseringen av bygget. Nærheten til Oslo S gjør at transport til kontorbygget også vil skje på en miljøvennlig måte. Et annet poeng er at man legger til rette for sykkelparkering, men ikke bilparkering. 

Strategi som gir effekt på bunnlinjen

For Entra har også avfallssortering en sentral plassering i miljøstrategien. For Tollgaarden blir det minst seks ulike avfallsfraksjoner som skal sorteres. I 2020 oppnådde utleier en sorteringsgrad på 70 prosent. Det betyr at bare 30 prosent av alt avfall fra bygningene Entra forvalter ble til restavfall. 

- Restavfallet går for så vidt til energigjenvinning, men materialgjenvinning er alltid bedre. Det at avfallet kan bli til nye produkter er det som har best effekt på klimaet, sier Simonsen. 

Miljøsjefen har jobbet i Entra i 14 år i ulike roller knyttet til drift og teknikk. Miljøsjef-jobben har han hatt i halvannet år. 

- Når du jobber som miljøsjef i Entra, så betyr det at vi gjennom vår egen eiendomsportefølje kan utrette mye direkte. Men vi har også leietakere som vi kan påvirke til å gjøre bedre valg. Rollen Entra har for bransjen i Norge er også en viktig drivkraft for meg. Gjennom foredrag og arbeid på tvers av aktørene i bransjen, så får vi sjansen til å dra ting i riktig retning, sier Simonsen. 

Siden 2010 har miljø vært en strategisk satsing i Entra. Sammen med lønnsomhet og kundekvalitet er miljø et av de punktene som alle ansatte måles på. 

- Alle blir målt på dette. Det har også blitt slik at det er lønnsomt. Vi har flere og flere grønne bygg, som gir oss mulighet til å hente inn penger gjennom grønne obligasjoner og grønne lån. Per i dag er 60 prosent av lånene våre grønne, som betyr at vi har bedre betingelser på finanseringen enn vi ellers ville hatt. Så der sparer vi også penger på å være bevisste i vår satsing på miljø, sier Simonsen. 

Slik jobber Entra med bærekraft

For å lykkes med bærekraftsarbeidet har Entra gjort dette arbeidet til en integrert del av de prosjektene de har gående. 

- Vi setter miljømål for prosjektet i en veldig tidlig fase. Både når det gjelder miljø, avfallsstasjoner og lignende. Så må vi ha gode styringssystemer. Det handler om inneklima og det å holde energiforbruket nede. Styringssystemene skal være tilgjengelige på nett, som gjør at våre kundesentere kan utbedre og følge opp energiforbruk uten å være til stede i bygget, forteller miljøsjefen. 

Les mer om Tollgaarden her »