BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Unngå driftsutsettelse av datasenteret med midlertidig strømløsning


Dublin temporary Power Plant
Dublin temporary Power Plant
Innhold fra annonsør


Vurderer du å utsette igangsetting av datasenteret mens du venter på å bli koblet på strømnettet? Med midlertidige strømløsninger kan du fortsette arbeidet og unngå unødvendige kostnader og dyre forsinkelser.

Et datasenter trenger store mengder kraft, og ofte er de avhengige av å få flere tilkoblinger til strømnettet med høy kapasitet. Dette kan gjøre prosessen med å få datasenteret i gang komplisert. Det kan ta tid før en permanent tilkobling til strømnettet er på plass, med tilstrekkelig kraft til å sette serverne i arbeid.

Ved tilfeller hvor oppdragsgiver har kontraktfestet tidsfrist for når datasenteret skal være klart for drift, kan forsinkelser bli dyrt. Resultatet kan bli manglende inntekter, og i verste fall straff fra oppdragsgiver på grunn av manglende leveranse til avtalt tidspunkt.

Last ned vår guide til leieløsninger for datasentre her

En fornuftig og god løsning vil i slike tilfeller være midlertidige strømløsninger. Midlertidige kraftløsninger kan enkelt benyttes for å tilføre den reelle mengde strøm som datasenteret har behov for, utover hva strømnettet kan tilby av kapasitet. Slik kan du sørge for strømforsyning så lenge det er behov for det. Løsningene er velegnet både for primærstrøm og standby-strøm, uansett skala og varighet.

– Våre midlertidige leieløsninger gir kundene en verdsatt trygghet i at strømtilførselen ikke svikter. Hos oss får kundene pålitelig strømforsyning som gjør dem i stand til å holde arbeidstrykket oppe gjennom hele byggeprosjektet, sier Greger Ruud, Sector Development Manager i Aggreko og styremedlem i Swedish Datacenter Industry Association.

Spesifikke strømløsninger for datasentre krever spesialisert kompetanse, både hva gjelder design, planlegging, installasjon, igangsettelse, drift, vedlikehold og nedleggelse. Med lang og solid erfaring tilbyr Aggreko nøkkelferdige brokraftløsninger. Høyeffektive generatorer og Y.Cube-energilagringssystem er optimale løsninger som møter et datasenters behov.

Under kan du lese om hvordan vi løste utfordringen for et datasenter i Irland.

Fortsatte byggeprosjektet med alternativ energiløsning

Da vår kunde startet byggingen av sitt datasenter i Dublin, fant de ut at datasenteret ikke kunne kobles til strømnettet på grunn av kapasitetsmangel. Istedenfor å legge byggeprosjektet på is frem til strømnettet kunne levere ønsket kapasitet, bestemte de seg for å finne en alternativ energiløsning.

Forsyningen måtte være pålitelig nok til å imøtekomme pålitelighetskrav til datasentre. Datasenteret måtte også utnytte grønn teknologi og ta i bruk brensel som møter EU-standarder både vedrørende utslipp og lydnivå. I tillegg var det viktig at forsyningen var skalerbar for å møte energibehovet til et fullt operativt datasenter.

Løsning: Gass-til-strøm-teknologi

Løsningen kom i form av vår rene gass-til-strøm-teknologi. Løsningen møtte alle kravene til datasenteret, og viste seg å være en svært kostnadseffektiv løsning som kunne konkurrere med strømprisene kunden måtte ha forholdt seg til om datasenteret var koblet til strømnettet. I tillegg var løsningen svært fleksibel, noe som gjorde at kapasiteten kunne økes over de første månedene med drift.

Totalt ble det levert 12 gassgeneratorer med en total kapasitet på 12 MW, 10 kV strømtavler, transformatorer og tilleggsutstyr. Det ble tatt hensyn til datasenterets pålitelighet ved å sørge for at det alltid var ledig kapasitet, og allerede etter 12 uker var energiløsningene klare. Hadde kunden derimot ventet på tilkobling til strømnettet, estimeres det at dette hadde tatt to år.

Økende bruk av bærekraftige løsninger

Utfordringer som kunden i Dublin opplevde, kan også løses ved hjelp av generatorer som utnytter biodiesel som brensel. Bærekraftig, fornybare drivstoff som biodiesel (HVO) og biogass reduserer miljøbelastningen, og er i tråd med den økende etterspørselen etter miljøvennlige løsninger. I Aggreko har mer bruk av miljøvennlige løsninger som reduserer karbonfotavtrykket sterkt fokus.

Trenger du fleksible løsninger for testing, strøm eller temperaturkontroll? Ta kontakt med oss.