BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Slik kommer vindmøllene raskere i produksjon

Med smarte strømløsninger blir vindparken hurtigere ferdig og byggeprosjektet mer bærekraftig.

BRANDSTORY: Slik kommer vindmøllene raskere i produksjon
Innhold fra annonsør

Med smarte strømløsninger blir vindparken hurtigere ferdig og byggeprosjektet mer bærekraftig.

Byggingen av en vindmøllepark innebærer store kapitalkrevende investeringer som gjør det nødvendig å sikre en så rask og trygg byggeperiode som mulig. Dette i prosjekt som stadig blir mer omfattende, og involverer mange aktører, bransjer, sektorer og mennesker. Vindmøllene er nå større og kraftigere, og kompleksiteten øker. De som lager vindmøllene tar også større ansvar for hele prosjektet. Før lagde de bare vindmøllene, og satte ut resten av anleggsarbeidet. Nå er de totalentreprenører som gjør hele jobben.

 — For utbygger gir dette en raskere vei fra konstruksjon til produksjon, noe som er viktig fordi alle tiltak som øker fremdriften gir raskere lønnsomhet på prosjektet, sier Frank Wilhelmsen i utleieselskapet Aggreko.

Bærekraft for bærekraft

Det kreves kraft for å lage kraft. Strøm er gjerne noe av de første byggeplassen trenger når anleggsperioden starter. Det skal sprenges og bygges infrastruktur, samt settes opp brakker som fungerer som selve operasjonssentralen under bygging. Strømmen må være der før det finnes noe strømnett i området.

Frank Wilhelmsen i Aggreko.

—Fordi prosjektene allerede er en inngripen i urørt natur er det viktig at alle valg er så bærekraftige som mulig, også de temporære strømløsningene. Kortere anleggsperiode er bra både for utbygger og miljøet, sier Wilhelmsen.

Kraftbehovet kan fylles av en midlertidig solcelleinstallasjon med en batteripakke og en generator som går på 100 prosent syntetisk diesel. Det gir null CO2-utslipp, samtidig som man sparer kostnader som hadde gått til drivstoff ved ordinær generatordrift.

- Fordi det finnes så mange muligheter til å forbedre prosjektets innledende klimafotavtrykk, er det også viktig at vi som rådgivere får gi vår mening tidlig i prosjektet, og da helst mens det prosjekteres. Da kan vi dele kunnskapen som sparer tid og penger, og gir lavere utslipp gjennom hele vindparkens levetid. I tillegg sikres utbygger fortløpende tilgang til de løsningene og kraften som behøves, sier Wilhelmsen. 

Wilhelmsen kan kontaktes på e-post her om du ønsker uforpliktende råd om smarte store temporære strømløsninger.

Raskere nett-tilkobling

Stabil tilgang til strøm er en forutsetning for at byggeprosjektet fullføres på tid og budsjett, og helst før. Det er ingenting som er dyrere enn forsinket nettilkobling, da dette får store følgefeil.

- Vi har over mange år utviklet beste praksis som hjelper utbyggere og eiere av vindparker med kunnskapen og løsningene som sikrer raskere spenningssetting av hver vindmølle, slik at de raskere tilfører kraft til det sentrale energinettet, sier Wilhelmsen. 

Fordi Aggrekos teknikere kan stille på anlegget, on- og offhore, med alt nødvendig utstyr for å kjøre fullskala-tester av hver vindmølle blir risikoen lavere og tryggheten større når vindmøllene settes i produksjon. Tester kan kjøres på alt fra generatorene og turbinene, til alt høyspennings-utstyret.      

Tryggere drift gjennom hele parkens levetid

Om prosjektet mot formodning skulle erfare forsinkelser kan midlertidige strømløsninger bidra til at den enkelte vindturbin preserverer seg selv fram til den er klar for å starte produksjon og eksport.

- Her har vi mindre, stasjonære generatorer som kan plasseres ved hver enkelt turbin, sier Wilhelmsen.

 

Aggreko leverer også 24/7-overvåkning av alt utstyr.

Om et filter er i ferd med å tette seg, eller om temperaturen i en motor øker for raskt eller sakte, vil det utløse en alarm som fanges opp av vår alarmsentral. Derfra varsles det videre til kunde om hva som skjer og nødvendige forhåndsregler og tiltak, sier Wilhelmsen.

I tillegg har Aggreko tjenester som gir verdi gjennom hele anleggets levetid, helt frem til når møller skal avhendes.

- Det er mange som har avtaler med oss som sikrer rask hjelp om produksjonen stopper. Nedetid kan koste millioner av kroner, både i tapt produksjon og utstyr som blir ødelagt, sier Wilhelmsen.

Les her om hvordan Ragovidda i Finnmark sparte millioner fordi en ny generator ble levert på under 24 timer.