BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Rett fra test til produksjon

BRANDSTORY: Rett fra test til produksjon
Innhold fra annonsør

Midlertidig strøm sørget for at Egersund vindpark kom raskt i gang med produksjon.

Egersund vindpark er plassert ved Åseheia og Kolldalsheia i Eigersund kommune omlag 5-8 kilometer øst for Egersund by. Parken består av 33 vindmøller, og har en årlig produksjon på 395GWh. Det tilsvarer forbruket til 20 000 husholdninger. Bygging av parken startet høsten 2016, og var i full drift på tampen av 2017.

Turbinene i Egersund vindpark er produsert av tyske Senvion, som ba om hjelp fra Aggreko under monteringen.

– Vi hadde naturligvis en prosedyre å følge; hva som måtte gjøres og testes før vi kunne sette turbinene i produksjon. Hver turbin ble satt i drift så fort turbinene var klare og vår kunde så at alt var i orden. Takket være midlertidig strøm fra Aggreko fikk vi raskt foretatt de nødvendige testene av turbinene, forteller team-leder i Senvion, Jarle Johannesen.

Kommer raskere i gang

Stabil tilgang til strøm er en forutsetning for at byggeprosjektet fullføres på tid og budsjett, og helst før. Forsinket nettilkobling er kostbart, da det kan få store følgefeil.

– Vi hjelper utbyggere og eiere av vindparker med kunnskapen og løsningene som sikrer raskere spenningssetting av hver vindmølle, slik at de raskere tilfører kraft til det sentrale energinettet, sier Wilhelmsen.

Aggreko leverer midlertidig utstyr i hele livssyklusen til en vindpark. Fra generatorer, trafoer, distribusjon, temperatur- og fuktighetskontroll til bruk i bygge- og installasjonsfase til større generatorpakker for spenningsetting og testing av hele vindparker. For at vindparker kan komme i drift så raskt som mulig, leverer Aggreko også komplette mikrogridløsninger slik at pre-com og full igangkjøring kan gjøres før tilkobling av nett.

– Når en vindmølle er satt opp, kan man koble den på midlertidige strømløsninger og teste at alt funker. Gitt at alt fungerer som det skal, kommer man i gang med produksjonen med en gang, samtidig som Statkraft leverer ledningen inn, forteller Wilhelmsen.

Wilhelmsen kan kontaktes på e-post her om du ønsker uforpliktende råd eller har behov for smarte løsninger til vindparken.

Fornøyd med service

I Egersund vindpark ble det benyttet 400v- og 690v-generatorer samt trafoer under byggingen av parken og til testing.

Jarle Johannesen er svært fornøyd med samarbeidet med Aggreko, og forteller at tidsrammen for byggeprosjektet ble holdt uten problemer med god hjelp fra Aggreko.

– Vi er veldig fornøyd med servicen fra Aggreko. De stilte opp tidlig og sent når vi hadde behov for dem. De var veldig «på» og serviceinnstilt hele tiden, sier Jarle Johannesen i Senvion, og legger til at det er høyaktuelt å bruke Aggreko om de skulle ha behov for midlertidig strøm igjen.

Skal du bygge en vindpark? Sjekk ut løsninger her som får vindmøllene raskere i produksjon.