BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Mer stabil kraftforsyning med batterier

Bruk av modulære batterier på 1MW skaper bedre balanse mellom forbruk og produksjon av energi.

Aggrekos batterier kommer som 20 fots containere.
Aggrekos batterier kommer som 20 fots containere.
Innhold fra annonsør

Bruk av modulære batterier på 1MW skaper bedre balanse mellom forbruk og produksjon av energi.

Av Frank Wilhelmsen

Store batterier seiler opp som en smart løsning for å hjelpe kraftbransjen møte behovene som stilles i et samfunn som elektrifiseres i raskt tempo. Fremfor å bygge og vedlikeholde kostbar infrastruktur for å ta unna forbrukstoppene, kan batterier være en smart løsning som både er bærekraftig og mindre kapital- og kostnadskrevende.

Batterier vil både heve prisbunnene og senke pristoppene.

Like viktig er det å bruke batterier som en reserve for å unngå at det brukes fossilt brensel når produksjon fra sol og vind er liten. Det er dermed en rask og smart løsning for å sikre strømforsyning og unngå unødvendige utslipp av skadelige klimagasser. Det skaper en bedre balanse mellom forbruk og produksjon, og kan levere kraft veldig raskt.

Teknisk ukeblad gjengir i denne artikkelen en studie fra NVE som bekrefter hvorfor batterier bør bli en mer utbredt løsning i kraftnettet. Her forventes det at prisene på batterier i kraftnettet vil halveres innen 2030, og at batterier gir bedre balanse i strømprisen.

Batterier tar forbrukstoppene

NVE rapporten konkluderer med at bruk av batterier vil både heve prisbunnene og senke pristoppene. Dette gir marginalt høyere totalpris i snitt, og regnestykket vil naturligvis avhenge av vær og klima, basert på hvor viktig batteriene blir for å jevne ut forbruket.

Forventningen fra NVE er at batterier kommer for fullt i Europa fordi det vil være lønnsomt, og for å regulere den væravhengige strømmen.  Dette gjelder da også i Norge der vi har store forbrukstopper hver morgen og ettermiddag, men også som en smart løsning for de som produserer fornybar strøm – uavhengig av nivå.

Les også her om verdens største nettoperatør som har plassert ut 400 MW med batterier, og gjengir en nedbetaling på investeringen på tre år.

Modulære batterier på 1MW

 Frank Wilhelmsen i Aggreko.

Vi Aggreko tilbyr utleie av store batteripakker på 1 MW som raskt kan innføres modulært i kraftnettet. De fungerer som et byggesystem der man kjøper den kapasiteten som behøves, og enhetene varer i hhv. 30 og 60 minutter avhengig av enheten som ønskes. Ønsker man mer er det enkelt å legge til nye enheter, og motsatt dersom man sitter med for mye kapasitet.

Slike systemer brukes med stort hell over hele verden for midlertidig strøm på alt fra strømnettet, som reservestrøm for datasenter, for å lagre fornybar energi ved produksjonsstedet, som erstatning for mer forurensende temporære energikilder som kull, og i bygg- og anleggsprosjekter før energiinfrastrukturen er på plass.

Våre batterier kommer som 20 fots containere med smart styringssystem og alle andre nødvendige funksjoner. De har blitt utviklet over tid for å levere mest mulig effekt, for å holde driftskostnader nede, og for å redusere kundenes miljøpåvirkning mest mulig. Siden de er til utleie med en minimumstid så kort som seks måneder får kundene økonomisk trygghet og  slipper kapitalkrevende investeringer. Vi hjelper naturligvis også til med å planlegge for hvilken kapasitet du behøver, og tilhørende vedlikehold og service.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med alt fra mye til veldig mye midlertidig strøm? Send meg gjerne en mail her.