BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Holder vindmøllene i gang

BRANDSTORY: Holder vindmøllene i gang
Innhold fra annonsør

Nedetid: Et fryktet ord for eiere av vindparker. Slik reduseres risikoen for milliontap.

På nettsidene til Statkraft leser vi at «Norge har per i dag 36 vindkraftverk med til sammen 625 turbiner. Disse har en samlet installert effekt på 1749 megawatt (MW), og en årlig normalproduksjon på 5,5 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til over 340.000 husstander. I tillegg er det 16 nye kraftverk under bygging som vil mer enn fordoble dagens vindkraftproduksjon når de kommer i drift. Videre har myndighetene gitt konsesjoner for bygging av ytterligere 39 vindkraftverk i Norge».

Vindkraft er således både teknologi og en bransje i vekst. Nå kan 500 000 mennesker få strømmen de trenger fra så lite som 11 vindmøller.

— Vedlikeholdet blir billigere og mer effektivt på grunn av fjernstyring. Det er interessant å se strømlinjeformingen av oljebransjen nå komme til vindkraft. Det er et nyttig perspektiv at dess mer fornybar energi vi kan produsere og eksportere fra Norge, jo færre kullkraftverk trengs i andre markeder, sier løsningsrådgiver Frank Wilhelmsen i utleieselskapet Aggreko.

Bærekraftige byggeløsninger

Wilhelmsen jobber tett med de som bygger og eier vindparker. Som regel betyr det produsenter, tekniske konsumenter og de som planlegger vindmølleparkene.

– Jo tidligere vi involveres i en prosess med planleggingen av en vindpark, dess enklere mener vi at gjennomføringen blir. Det blir enklere å planlegge hvor stort behovet for midlertidig strøm og annet utstyr blir, og når det må leveres, sier han.

Fordi prosjektene allerede er en inngripen i urørt natur er det viktig at alle valg er så bærekraftige som mulig, også de temporære strømløsningene. Kraftbehovet kan fylles av en midlertidig solcelleinstallasjon med en batteripakke og en generator som går på 100 prosent syntetisk diesel. Det gir null CO2-utslipp, samtidig som man sparer kostnader som hadde gått til drivstoff ved ordinær generatordrift.

Løsninger som unngår nedetid

Når vindmøllene er ferdigmontert er det svært viktig at de ikke blir stående stille. Fukt og kondens kan oppstå inni tårnet og skade elektriske og mekaniske komponenter. Fabrikkgarantien på installasjonen kan utgå om den står lenge uten strøm.

Frank Wilhelmsen i Aggreko.

Dette var Raggovidda vindpark i Berlevåg kommune meget bevisst. Deres anlegg består av 15 vindturbiner som produserer nærmere 200 gigawattimer i året. Da en høyspentbryter inne i en av turbinene kortsluttet i oktober 2019, ble gode råd dyre.

— Om en turbin blir stående uten å gå rundt, kan hovedlageret ryke. Da blir det dyrt, forteller energioperatør i Varanger Kraftvind, Torfinn Eriksen.

Å få tak i en ny bryter var ikke så lett som det hørtes ut som. En ny bryter måtte produseres i Tyskland og sendes hele veien opp til Berlevåg. Det hadde ikke Varanger Kraftvind tid til å vente på.

— Når du ser tida gå fra deg må man bare hive seg rundt. Vi måtte få tak i en trafo, og hørte om Aggreko som kunne levere midlertidige løsninger, forteller Eriksen. 

En 690 volt trafo ble fraktet fra Egersund, og levert på 24 timer.

— Jeg trodde ikke helt på det da det ble anslått levering dagen etter. Jeg ble dypt imponert – og jeg er ikke lett å imponere, sier Eriksen med en latter.

— Vi så litt på kostnader, og det hadde blitt mye dyrere om vi hadde latt hovedlageret ryke. Det hadde kostet millioner.

Wilhelmsen kan kontaktes på e-post her om du ønsker uforpliktende råd eller har behov for smarte løsninger til vindparken.

Tjenester for hele vindparkens livssyklus

Store utbyggingsplaner av vindparker fører også med seg en større samfunnsavhengighet av at teknologien i fungerer, for å sikre jevn produksjon av den fornybare energien.

— Her stiller vi med et stort arsenal av løsninger for midlertidig utstyr i hele livssyklusen til en vindpark. Fra generatorer, trafoer, distribusjon, temperatur- og fuktighetskontroll til bruk i bygge- og installasjonsfase til større generatorpakker for spennings-setting og testing av hele vindparker, sier Wilhelmsen.

— Vi kan også overvåke og være raskt på plass med alt som behøves når uhellet er ute, eller helst før. Døgnkontinuerlig overvåking av utstyr gjør at vi kan fange opp utfordringer før de utvikler seg til reelle problem, sier Wilhelmsen.

  • Aggreko kan hjelpe vindparker med tjenester som:
  • Råd ved prosjektering, planlegging og design.
  • Temporær strøm og kjøling til alle faser av byggeprosjektet.
    Alt nødvendig utstyr for fullskalatesting av vindmøllene. Dette inkluderer også mulighet til å teste utstyr før de monteres.
  • Tjenester for å sikre optimal drift og vedlikehold av systemene.
  • Temporær strøm og temperaturstyring i driftsfasen.
  • Mulighet for batterilagring av produsert kraft.

Skal du bygge en vindpark? Sjekk ut løsninger her som får vindmøllene raskere i produksjon.