BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Derfor bør du leie løsninger til ditt datasenter


Aggreko utfører testing av datasenter med lastbanker
Aggreko utfører testing av datasenter med lastbanker
Innhold fra annonsør


Norge er et trygt land å operere datasentre i. Uansett hvor i verden datasentrene befinner seg, er likevel sikkerhet og oppetid kritiske faktorer for suksess. Med riktig testing, strømforsyning og kjøleløsninger sørger du for at serverne aldri svikter.

Ved nedetid mister vi tilgangen til tjenester og verdifull kritisk informasjon som er lagret i datasentrene. I gjennomsnitt koster et brudd som medfører nedetid nesten 6,5 millioner norske kroner. Målet må være at slike scenarier ikke skal finne sted.

– I Aggreko finner du en pålitelig og anerkjent samarbeidspartner som jobber døgnet rundt for at du får strømmen, oppvarmingen og kjølingen du trenger, sier Greger Ruud, Sector Development Manager i Aggreko og styremedlem i Swedish Datacenter Industry Association.

Aggrekos løsninger fraktes over hele verden, fra metropoler og storbyer til noen av verdens mest øde steder.

Ved å leie nødvendig utstyr, investerer virksomheten langt mindre enn ved å gå til innkjøp av dyre løsninger. Når utstyret leies av Aggreko, kan operasjonelle oppdateringer gjøres når det er behov for det. Slik sikrer du kontinuerlig drift og unngår store økonomiske tap ved nedetid og utstyrssvikt.

Les vår guide til pålitelige energi- og kjøleløsninger for datasentre i Norge

Sikkerhet med midlertidige løsninger

 

For å bygge et datasenter trengs det mye kraft. Ettersom det kan ta lang tid før et datasenter kan kobles til strømnettet, kreves det ofte midlertidige energiløsninger.

For å bygge et datasenter trengs det mye kraft. Ettersom det kan ta lang tid før et datasenter kan kobles til strømnettet, kreves det ofte midlertidige energiløsninger.

Hvis datasenteroperatøren ikke kan vente på tilkobling til strømnettet på grunn av en avtale om en gitt startdato med sluttkunden, vil en midlertidig strømløsning være velegnet for å løse problemet. Dette gjelder både for primærstrøm og standby-strøm.

Les mer om hvordan du kan få datasenteret i drift uten å måtte vente på å bli tilkoblet strømnettet.

Leieløsninger er fleksibelt og kan skaleres etter behov på kort varsel. Med den rette partneren kan midlertidig kraft være på plass i løpet av timer eller få dager, avhengig av situasjon. Dette bidrar til en effektiv byggeprosess, hvor energien som kreves alltid er tilgjengelig.

Når datasentre bygges på kalde steder og på kalde årstider, er det også behov for et komfortabelt arbeidsklima på innsiden av datasenteret. Her er varmeløsninger til anlegg under konstruksjon vesentlig.

Testing ved bruk av lastbanker reduserer nedetid

Dette bør testes i et datasenter:

  • UPS-anlegg (avbruddsfri strømforsyning)
  • Gass- og dieselgeneratorer og trafostasjoner
  • Samleskinner (bus bars)
  • HVAC – varme, ventilasjon og air conditioning
  • Strømfordelere (PDUs)
  • Kjøleanlegg og elektrisk infrastruktur på innsiden av datasenteret

Før datasenteret settes i drift, er grundig testing vesentlig for videre suksess. Gjennom å stress-teste både kjøleanlegg og servere, gis det svar på hva som kreves av utstyret for at datasenteret skal holde seg stabilt og unngå utfordringer. Også UPSer, generatorer, samleskinner og kraftfaktor bør testes.

Å teste hele anlegget samtidig, inkludert både kjøleegenskaper og den elektriske infrastrukturen, gir en svært realistisk test. Dette kan gjøres ved å ta i bruk mindre flyttbare lastbanker, hvor varmen som kommer fra lastbankene brukes for å teste kjøleanlegget.

Krisesituasjoner krever planlegging

Datasentre er avhengig av kontinuerlig strømforsyning og kjøling. Ved problemer med strømforsyning, overoppheting eller luftfuktighet bør en enkel og tydelig beredskapsplan iverksettes umiddelbart. En god samarbeidspartner vil her kunne stå parat med et døgnbemannet team som bistår med nødstrøm og kjøleløsninger. Slik kan nye reserver sendes og raskt igangsettes ved krisesituasjoner.

Med depoter over hele verden har Aggreko verdens største flåte av midlertidige generatorer, HVAC-støtte og løsninger for regulering av luftfuktighet.

– Aggreko har unik kompetanse i å frakte store energi-, kjøle- og luftfuktighetsløsninger som raskt installeres og sikrer datasenterets oppetid, sier Ruud.

Framtidens energilagringssystem

De nordiske landene har ambisiøse klimamål. I tråd med dette vil stadig flere sektorer endre sine energikilder til å bli mer klimavennlige. Datasenter-sektoren er ingen unntak. I takt med at vind- og solenergi blir stadig mer utbredt, øker også behovet for energilagring. Aggreko har derfor utviklet det innovative produktet Y.Cube – et mobilt energilagringssystem med litium-ion batterier.

Les om fordelene energilagringssystemet Y.Cube her.

Fordeler ved en trygg samarbeidspartner

Aggreko besitter:

  • 20.000 generatorer fra 10 KW til 2 MW
  • 9.500 MW kraftkapasitet
  • 1.121 MW kjølekapasitet
  • 860 MW lastebank-kapasitet

De mange utfordringene datasenter-sektoren står ovenfor, krever fleksible løsninger. Ved å leie utstyr fra en erfaren installasjons- og servicebedrift som Aggreko, kan selskaper dra nytte av kostnadseffektive og fleksible kvalitetsløsninger. Det gir selskapet mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten.

– Aggrekos lange erfaring og store flåter med løsninger gjør at dine behov og utfordringer innen kraft- og temperaturkontroll kan møtes og løses effektivt. I tillegg til å ha fraktklare løsninger på lager i Malmø og Stavanger, kan vi hente inn ekspertise og løsninger fra hele verden, forklarer Ruud.

Aggreko består av 7700 ansatte og erfarne spesialister, fordelt på 210 kontorer i over 53 land.

Vil du vite mer om leieløsninger for datasentre? Ta kontakt med Aggreko.