BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Åpner for nye muligheter med mobilt energilagringssystem

BRANDSTORY: Åpner for nye muligheter med mobilt energilagringssystem
Innhold fra annonsør

I takt med at vind- og solenergi blir mer utbredt, øker også behovet for energilagring. Om en ny, nordisk balanseringsmodell trer i kraft, vil batteridrevne energilagringssystemer åpne opp for store muligheter og nye inntektskilder for datasentre og andre virksomheter med tilgang til fornybar energi.

I tråd med Nordens ambisiøse klimamål vil stadig flere sektorer endre sine energikilder til å bli mer klimavennlige. Det europeiske kraftmarkedet knyttes tettere sammen, med omstillingsprosesser mot mer fornybar energi.

Last ned vår guide til pålitelige energi- og kjøleløsninger for datasentre i Norge

Sammen med de nordiske systemansvarlige nettselskapene Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet, har Statnett utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Nordisk balanseringsmodell (NBM) er en ny modell som skal legge grunnlaget for effektiv utnyttelse og sikker drift av kraftsystemet inn i framtiden. Dersom NBM trer i kraft, vil helt nye forretningsmuligheter og inntektskilder åpne seg for virksomheter med tilgang til fornybar energi.

Nye forretningsmuligheter i fremmarsj

Automatiske hurtigreserver (aFRR) har til formål å sikre at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk i kraftsystemet. Slike reserver kan raskt sende ut strøm på nettet når et slikt behov oppstår. I NBM ligger det forslag om at det opprettes et kapasitetsmarked hvor de som ønsker og har mulighet kan stille med slike hurtige reserver. Forslaget sier at disse skal få betalt for å ha kapasiteten tilgjengelig ved behov, samt dersom reserven faktisk blir brukt. Forslagene er i tråd med EUs retningslinjer og regelverk på området.

Utleieleverandøren Aggreko har verdens største flåte av midlertidige kraft- og kjøleløsninger, med kontorer i 53 land. Selskapet har nå lansert det nye produktet Y.Cube, et alt-i-ett mobilt energilagringssystem.

– Ved hjelp av Y.Cube energilagringssystem får virksomheter mulighet til å lagre energi når strømmen er billig. Den lagrede strømmen kan hentes frem og brukes senere ved behov, slik at strømkostnadene reduseres, sier Greger Ruud, Sector Development Manager i Aggreko og styremedlem i Swedish Datacenter Industry Association.

Dersom reguleringene med kapasitetsmarkedet innfris, kan virksomheter som leier slike energilagringssystemer også selge strøm tilbake til strømnettet på et senere og mer gunstig tidspunkt. Her står datasentre i en særstilling.

– Datasentre krever store mengder strøm, og vil ved hjelp av en slik langvarig installasjon være selvforsynt med ekstra strøm ved behov. Ved å kjøpe mer strøm når prisen er lav, vil utgifter kuttes, samtidig som en ny inntektskilde trer frem. Dette kan gi et potensielt betydelig inntektsløft for virksomheter som eier og opererer datasentre i Norge, forklarer Ruud.

Energilagringssystemer for stabilitet og fleksibilitet

Norge har generelt et stabilt strømnett. Uforutsette hendelser som leder til store og raske endringer på strømnettet, kan likevel forekomme. I slike tilfeller må nettet stabiliseres ved at mer strøm føres inn eller ut.

For dem som har tilgang til fornybare energikilder som solcellepaneler (PV) og vindkraft, kan strømmen som her produseres lagres i energilagringssystemer som Y.Cube. Slike batteriløsninger reagerer svært raskt, og kan fungere som en stabilisator i kritiske situasjoner.

– For datasentre vil løsningen også sørge for at kritisk informasjon som er lagret i sentrene opprettholdes, samt at kostbar nedetid unngås. Batteriene fungerer som back-up ved strømbrudd og strømmangel, sier Ruud.

Mikrogrid solceller (PV) og vindkraft er de mest nærliggende eksemplene på fornybare energikilder som datasentre og andre virksomheter kan lagre egenprodusert strøm fra.

– Y.Cube i kombinasjon med solceller og/eller vindturbiner kan komme til god nytte for både samfunnet og virksomheten i seg selv. En slik løsning vil begrense både strømkostnader og karbonutslipp, sier Ruud.

Y.Cube

I dag er omstillingsevne og fleksibilitet vesentlig, uansett sektor. Batteriløsninger kan i stor grad bidra til et mer stabilt og robust strømnett i overgangen fra fossile til fornybare energikilder.

Selv om Norge per i dag står i en gunstig sitasjon med et robust strømnett, satses det stort på vann- og vindkraft også i Norden. Energilagringssystemer kan dermed hjelpe strømnettet å holde seg stabilt i framtiden.

For markeder som mangler vannkraft og dermed bruker fornybar energi som varierer med sesongene, er potensialet for energilagringssystemer enda større. Mindre stabile markeder med sol og vind som de viktigste energikildene, er utbredt i Europa. Her vil slike løsninger gi både trygghet og inntekt.

Energilagring som en tjeneste

Å leie energilagringssystemer fremfor å eie dem, gir flere fordeler. Ved å benytte seg av energilagring som en tjeneste (ESaaS), unngår selskaper risikofylte investeringer og langvarige forpliktelser i et energilandskap i rask endring. Løsninger som Y.Cube åpner opp for nye muligheter, uten at selskapet behøver å binde opp kapital.

Energilagringssystemet Y.Cube består av en container på 6 meter. Den inkluderer 1MW litium-ion batterier, inverter, HVAC, brannbeskyttelse og hjelpekomponenter som alle er testet og forhåndsmontert av Aggrekos eksperter. Løsningen er mobil og modulær, og finnes i to varianter med varighet på 30 minutter og 60 minutter.

Y.Cube kan distribueres, leveres og installeres nesten hvor som helst i verden, og er drevet av Aggrekos egen patenterte kontrollprogramvare. Dersom virksomheten får endrede behov i fremtiden, kan kapasitet og kraft legges til eller fjernes etter ønske. Dette gir full fleksibilitet, slik at du enkelt kan tilpasse endrede markedsforhold og egne behov.

– Aggrekos leieavtaler for Y.Cube gjelder fra en minimumsperiode på seks måneder, og er basert på en fast månedlig eller årlig avgift. Kontraktbetingelser kan også tilpasses endrede virksomhetsbehov, sier Ruud.

Med Y.Cube tar Aggreko ansvar for systemdesign, installering, ytelse og vedlikehold. Aggreko sørger ikke minst for at batteriene resirkuleres og gjenbrukes på riktige, miljøvennlige måter.

Vil du vite mer om leieløsninger for datasentre? Les om hvorfor datasentre bør leie utstyr her, eller ta kontakt med Aggreko.