BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Vil du ha en lastebil som står på tomgang utenfor døra di?

 

Color Line kobler seg på landstrøm i Oslo havn.
Color Line kobler seg på landstrøm i Oslo havn.
Innhold fra annonsør

 

En dag kommer vi til å spørre oss selv om hvordan vi i all verden kunne synes det var greit at store fartøyer som lå til kai i norske havner gikk på tomgang – og på den måten bidro til utslipp av klimagasser og lokal forurensing rett utenfor stuedøra.

Jeg tror virkeligheten vil se helt annerledes ut innen bare noen få år. For dette er ikke så vanskelig å gjøre noe med. Utfordringen har vært, hvordan skal vi få ting til å skje, og mye har skjedd bare i de to årene jeg har hatt ansvaret for landstrøm i ABB.

Ukens største miljønyhet

Selv om det ikke ble de største overskriftene i avisene, er ukens største miljønyhet trolig at de kan fullfinansiere landstrømprosjekter, det vil si dekke 100 prosent av kostnaden for Enova går ut og sier at strømforsyningsanlegg.

At noe snart skulle skje var ventet. Landstrømsatsingen ble varslet allerede i Regjeringens maritime strategi som ble lagt fram i sommer. Da statsbudsjettet ble lagt fram tidlig i oktober ble det foreslått lavere elavgift på landstrøm, et tiltak det er bred politisk enighet om.

I september lanserte det statlige organet Enova støtteordninger for skip, inklusive landstrømutrustning, før de nå i november utlyste et eget program for landsiden.

Landstrøm har vært et tema i miljøkretser og skipsbransjen lenge, men det har aldri tatt av, til tross for at vi har hatt teknologien på plass i et tosifret antall år. For å være ærlig har temaet blitt møtt med stor skepsis fra nesten alle kanter. Både i forhold til teknologi, økonomi, og nødvendigheten av det.

Landstrøm lønner seg

At det nå ser ut til å løsne skyldes blant annet et mye sterkere fokus på luftkvaliteten i byene våre.

I dag er det derfor knapt noen som diskuterer om landstrøm har noe for seg. Teknologien er ingen hindring lenger, for landstrøm til skip i havn er akkurat så lett som det høres ut. De som har satset på landstrøm mener til og med det er lønnsomt, og nå gjør Enova det enda lønnsommere. Og nettopp det er Enovas rolle – gjøre miljø- og klimaprosjekter økonomisk bærekraftige når de ikke er det i utgangspunktet.

Ferger som går mellom de samme havnene hele tiden er spesielt godt egnet for landstrøm, og derfor gikk Color Line foran allerede for tre-fire år siden med sine Kiel-ferger. Også den gangen fikk de statlig støtte til prosjektet, men to-tredjedeler av kostnaden tok de selv. For havner med fartøy uten faste anløp er de internasjonale standardene viktige for investering i landstrøm. Disse er på plass i dag, selv om det er noen punkter som bør avklares nærmere. Når det skjer, burde det i fremtiden være mulig å se for seg landstrøm for de fleste fartøy i Norges havner.

Ord må bli til handling

I ABB skal vi ikke ta æren for så mye av det som har skjedd, men som den eneste leverandørene av løsningene helt fra tilkopling til landnettet og til det som skal være om bord i båten har vi naturligvis engasjert oss på mange arenaer. Du kan lese alle bloggene våre om landstrøm ved å klikke her her.

Selv om landstrøm har vært et langt lerret å bleke, er det for oss i næringslivet veldig takknemlig å kunne arbeide med en teknologi som vi vet er et lite bidrag til en bedre hverdag for de som bor i byene.

Men vi er ikke i mål ennå. Ingen utslipp blir borte før ord blir til handling.