BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

«Vi mangler ikke teknologi, vi mangler beslutninger»

 

Skagerak Arena var første stoppested på ABBs elturné 24. mars 2015.
Skagerak Arena var første stoppested på ABBs elturné 24. mars 2015. (Bilde: ABB)
Innhold fra annonsør

 

Av Stian Reite

Det siste spørsmålet vi fikk fra salen da vi åpnet vår elektriske turné denne uken, var om vi kunne invitere til et oppfølgingsmøte, og det var akkurat den bekreftelsen vi trengte på at vi hadde gjort noe riktig – og viktig.

For det ble en bred oppslutning på første stoppested på vår elektriske turné i Skien. Totalt var det 50 fremmøtte på Skagerak Arena, i all hovedsak politikere, næringsliv, miljøbevegelsen, akademia og andre organisasjoner og personer som er opptatt av miljø og utvikling.

Den elektriske turneen har ABB tatt initiativ til etter at miljøstiftelsen ZERO oppfordret bedrifter til å gjøre en ekstra innsats for å skape engasjement for det grønne skiftet. Nå er vi i gang med å svare på utfordringen, og det første møtet lover bra!

På møtene snakker vi om elektriske kjøretøyer som biler, busser og båter, så vel som landstrøm og batteriteknologi og annen infrastruktur som kan gjøre at elektrisitet også blir den viktigste energibæreren i transportsektoren.

Energieffektiviteten til elektrisitet er uslåelig. Det gjelder bare å gjøre den tilgjengelig nok.

Elektriske biler har blitt allemannseie, tror vi. Vi runder straks 50.000 elbiler – av 2.500.000 biler totalt. I praksis betyr det lite for klima og miljø. Likevel snakkes det allerede om å kutte mange av fordelene som ble innført for å få fortgang på salget. Jeg mener at dagens insentiver må beholdes, eller erstattes med nye. Det spiller ingen rolle hva, så lenge de virker.

Elektriske busser finnes allerede. Det er pilotprosjekter flere steder i Norge og i utlandet. Men vi er langt unna en standard som både bussprodusenter, utstyrsleverandører og utbyggere av infrastruktur er enige om. Teknologien ligger der og er i praksis klar til å tas i bruk. Men den er avhengig av den samme drahjelpen politikerne ga til elbilene.

Elektriske passasjerferjer i kommersiell drift har vi ikke ennå, selv om det var batteridrevne ferjer allerede tidlig på 1900-tallet. Men den første elektriske bilferja, Ampere, ble satt i drift på Vestlandet tidligere i år. På dette området er det også opp til politikerne hvilke krav som skal stilles til bruk av lavutslippsteknologi. ABB har allerede designet en løsning, sammen med et konsulentselskap, for en passasjerferje. I prinsippet er dette samme teknologi som brukes til hurtiglading av busser og biler.

Teknologi for høyspennings landstrøm har allerede vært i bruk i 15 år, men likevel har bare to byer og ett rederi muligheten til å kople seg til høyspenningsnettet, nemlig Color Line, i Kristiansand og Oslo.

Utslipp fra skip i havn er så høyt sammenliknet med utslipp fra bilparken at det nesten er vanskelig å tro på tallene. Derfor er det et mysterium at denne snarveien til å nå ambisiøse klimamål står nesten ubrukt i travle havner og i tettbebygde strøk i Norge.

På sjøen jobber vi også med et konsept for batteridrevet innseiling, noe som betyr at skipene kan slå av hovedmotorene i god tid FØR de kopler seg til landstrøm i havnen. Vi har også teknologi som gjør at batterier kan brukes i kombinasjon med elektriske fremdriftssystemer, for eksempel på offshorefartøyer. Da får man en jevnere belastning på generatorene og en mer energieffektiv forbrenning av drivstoff, som naturligvis gir store utslippsbesparelser.

Batteri vil spille en av hovedrollene i fremtidens energisystem. Den gjør det kanskje allerede, for energitettheten i batterier er i dag en helt annen enn bare for få år siden. Og prisen faller enda mer. Men vi har ikke sett enden på utviklingen ennå.

Det betyr at det som i dag er å strekke teknologien til yttergrensene, kan være hverdagen om få år. Det hjelper å ha visjoner, som for eksempel Odd har i Grenland.

Se dessuten på Solar Impulse, flyet som flyr jorda rundt bare på solenergi. Rekk opp hånda den som så det komme for ti år siden.

Vi mangler ikke teknologi, vi mangler beslutninger.

Undertegnede sammen med Kari Asheim under første møtet av vår elektriske turné i Skien.
Vi mangler ikke teknologi, vi mangler beslutninger.Undertegnede sammen med Kari Asheim under første møtet av vår elektriske turné i Skien. ABB