BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ordføreren tente på ideen om en bybane til sjøs

Lavere utslipp og bedre luft er tema for ABBs elektriske turné.

Paneldebatt under ABBs elektriske turné, Drammen.
Paneldebatt under ABBs elektriske turné, Drammen. (Bilde: ABB)
Innhold fra annonsør

Lavere utslipp og bedre luft er tema for ABBs elektriske turné.

Av Peter Tubaas, ABB

ABBs elektriske turné har vært i Oslo og Drammen. Begge steder med 40-50 klima- og miljøvennlige mennesker til stede, fra næringsliv, miljøorganisasjoner, politiske miljøer, akademia og andre steder.

Turneen er vårt svar på en utfordring fra ZERO som har bedt samarbeidsbedriftene sine om å iverksette tiltak for å skape større engasjement for det grønne skiftet. ABB er derfor på veien med et elektrisk budskap i bagasjen.

Mellom Oslo og Drammen ble Norges første statlige, elektriske jernbane i 1922. Den gikk fra Brakerøya, hvor vi allerede hadde etablert fabrikker, til Vestbanen i Oslo, hvor Nobels Fredssenter holder til i dag og hvor turneen gjorde et stopp tidligere i uka.

Det er ikke langt mellom de to byene, men det er stor forskjell på hvor høyt miljø står på agendaen. I Oslo har klima- og miljødebatten gått relativt høylytt, spesielt nå i valgkampen. Drammen har vært mer opptatt av byutvikling og trafikkavvikling, enn hva slags energi transportsektoren skal basere seg på i fremtiden. Politikere jeg har snakket med bekrefter at klima- og miljødebatten har stilnet de siste årene.

Ikke misforstå – det er gjort en kjempejobb med energieffektivisering av bygg og rensing av vannet i elva og dermed Drammensfjorden. Men nå når politikerne har gjort det mulig å bade i Drammenselva igjen, kan de like gjerne gjøre det sunt å puste inn lufta igjen også. I Oslo er målsettingen en 50 prosent reduksjon i utslippene innen 2030. I Drammen er ikke målene like tydelige.

Det bør de kanskje bli. For en rapport fra Norsk institutt for luftforskning, offentliggjort tidligere i år, viser at Drammen allerede er en av byene i landet med ulovlig dårlig luftkvalitet. Det vil si at de overskrider grenseverdiene myndighetene har satt for enten svevestøv, tungmetaller eller nitrogendioksid.

I forkant av elturneens stoppested i Drammen lanserte vi visjonen vår «Fra elveby til elby – et helelektrisk Drammen.» Her forteller vi hvordan elektriske busser, båter og biler, samt landstrøm til skip i havn, kan bidra til et bedre luftkvalitet og dermed helse for innbyggerne i Drammen.

En «bybane» til sjøs det tiltaket som fikk desidert mest oppmerksomhet. En bybane på skinner er nettopp lagt på is i Drammen, men en elektrisk passasjerferje som benytter sjøen som trasé, vil kunne ta unna en del av innfartstrafikken. Det er kaos allerede i dag, og det forventes stor vekst rundt fjordbassenget. ABBs visjon fikk bred oppmerksomhet i lokalpressen. Spesielt ordføreren tente på ideen om elektriske passasjerferger og sa helt uoppfordret at han ville ta kontakt med ABB for å høre mer.

Og akkurat her finner vi selve kjernen i ABBs elektrisk turné. Det ligger trolig store verdier for samfunnet i at teknologiselskapene blir flinkere til å gjøre sin kunnskap tilgjengelig for politikerne, slik at de kan ta sine klima- og miljøbeslutninger på et bredest mulig grunnlag. I tillegg trenger næringslivet å forstå hvordan politiske prosesser fungerer og politikerne trenger å skjønne hvordan teknologiutvikling skjer i en bedrift.

Det er først da man vil ha de beste forutsetninger for å den bærekraftige samfunnsutviklingen vi er helt avhengige av, samtidig som det stimuleres til etablering av nye, grønne arbeidsplasser. ABB skal ikke ta æren for miljødebatten i Drammen, eller andre steder, for den sakens skyld, men kanskje kan vi være med på å få den på rett spor, nemlig det elektriske.

ABBs elektriske turné, Oslo: Svein Knudsen fra ABB (tv) i prat med stortingsrepresentantene Nikolai Astrup (H) og Heikki Holmås (SV) og ZERO-leder Marius Holm.
ABBs elektriske turné, Oslo: Svein Knudsen fra ABB (tv) i prat med stortingsrepresentantene Nikolai Astrup (H) og Heikki Holmås (SV) og ZERO-leder Marius Holm. Foto: ABB