BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Navnløst uvær stoppet tørketromlene i Nord-Norge

Hva skal «Ole» få skylda for?

Dette er kraftlinjen mellom Sildvik og Kvandal øst og nord for Narvik, der den passerer E10.
Dette er kraftlinjen mellom Sildvik og Kvandal øst og nord for Narvik, der den passerer E10. (Bilde: Peter Tubaas, ABB)
Innhold fra annonsør

Hva skal «Ole» få skylda for?

Av Stian Reite

Lørdag treffer uværet «Ole» der Norge er på sitt smaleste, ikke bare rent fysisk, men også i forhold til robustheten til kraftnettet. Det er en kjent sak at kraftnettet i Nord-Norge er sårbart, noe som kan føre til unødvendige strømbrudd og unødvendig lange strømbrudd dersom feil oppstår i nettet.

Den 29. januar 2015 opplevde Nord-Norge det verste strømutfallet på 25 år, hvor 132.000 abonnenter mistet strømmen i kortere eller lengre perioder. Det er nesten en tredel av landsdelen. Selv om uværet ikke fikk et navn en gang, var konsekvensene for kraftnettet mye verre enn da «Nina» herjet norskekysten lørdag 10. januar. Forskjellen var at «Nina» traff land i Sør-Norge, hvor kraftnettene er mer robuste.

I følge Statnett hadde det massive strømbruddet i slutten av januar to hovedårsaker, begge i Narvik-området. Først falt 132 kV-kraftlinjen mellom Sildvik og Kvandal ut, deretter oppstod en feil ved Ofoten transformatorstasjon. Strømbruddene forrige uke, hvor byer som Tromsø og Alta var mørkelagt i kortere perioder, varte samlet i cirka 4-5 timer, men ustabiliteten i nettet varte noe lenger.

Når slikt skjer kan Statnett pålegge nettselskapene, som driver distribusjonsnettene sluttbrukeren er knyttet til, om å redusere belastningen på nettet. Det førte til at selskap som Vesterålskraft, ba folk om å redusere bruken av tørketromler og varmekabler inntil normal drift var gjenopprettet.

I en slik situasjon vil også hjernen i kraftnettene spille en avgjørende rolle. Datateknologi hjelper Statnett og nettselskapene å styre flyten i kraftnettet på en måte som reduserer konsekvensene av feil i nettet til et minimum. ABB er med i flere såkalte smartgrid-prosjekter som bidrar til å gjøre kraftforsyningen mer «intelligent», både i sentral- og distribusjonsnettet.

Økt fleksibilitet gir motstandsdyktighet når uværet treffer og gjør det mulig å integrere stadig mer fornybar energi på en energieffektiv måte.

Da Nord-Norge gikk i svart satte Statnett i verk tiltak for å gjenopprette balansen i sentralnettet. Vannkraftproduksjonen ble økt der det var mulig, strøm ble importert fra Finland og nettet fikk ikke minst støtte Statoils LNG-anlegg på Melkøya. Der har ABB vært med på å levere utstyr som gjør at gasskraftverket til energiselskapet kan levere strøm inn på det lokale nettet, dersom forsyningssituasjonen er kritisk.

I følge yr.no har Meteorologisk institutt sendt ut ekstremvarsel for Trøndelag, Nordland og Troms for lørdag, og det er meldt opp mot orkan utsatte steder. Det betyr middelvind på over 33 meter i sekundet, og enda mer i kastene. Da skal du være stødig til beins om du klarer å stå oppreist. Jeg håper virkelig at uværet ikke får like store konsekvenser for hus og materiell som «Nina» eller slår ut kraftforsyningen i et like stort omfang som dens navnløse lillebror.

Mellom de to uværene i januar var jeg faktisk hos Statnett i Alta på et styremøte i Smartgridsenteret. Som en stor leverandør av kraftsystemer, sitter ABB styret og på møtet fikk vi høre mye om arbeidet med ny driftssentral og oppgradering og utvidelse av kraftnettene i Nord-Norge.

For heldigvis står kraftnettet i Nord-Norge foran en storstilt opprustning. Arbeidet er blant annet godt i gang med den nye kraftlinjen mellom Ofoten i Nordland og Balsfjord i Troms (150 kilometer). ABB har fått kontrakter i forbindelse med utvidelsen av tre transformatorstasjoner som spiller en viktig rolle langs denne motorveien for strøm, som skal puste nytt liv i kraftnettet i Nord-Norge.

Opprustingen er godt nytt for en landsdel som opplever stor vekst og dermed betydelig økning i strømforbruket de siste årene. Mer industri og flere mennesker krever mer strøm og mer stabil strømforsyning. På lang sikt vil det bli bedre, men på kort sikt er strømnettet enda mer utsatt, fordi deler av det gamle nettet må koples ut i perioder under byggingen.

Det er også vedtatt bygge en ny 420 kV kraftlinje fra Balsfjord til Skaidi (300 km), som er enden på sentralnettet i denne regionen. Mange ønsker seg en tilsvarende linje de siste milene opp til Hammerfest, men den avstikkeren er foreløpig satt på vent.

Det planlegges også en ny linje videre østover fra Skaidi til Varangerbotn (220 km), men den er foreløpig ikke besluttet.

132 kV-linjen mellom Sildvik og Kvandal var deler av problemet da strømmen gikk i Nord-Norge i slutten av januar.
132 kV-linjen mellom Sildvik og Kvandal var deler av problemet da strømmen gikk i Nord-Norge i slutten av januar. Peter Tubaas, ABB