BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Nå tar solenergi helt av

Og NHO-konferansen gir lavutslippssamfunnet luft under vingene.

Solar Impulse 2 skal i løpet av fem måneder besøke ti stoppesteder på fleste kontinenter, helt uten å bruke en dråpe fossilt drivstoff.
Solar Impulse 2 skal i løpet av fem måneder besøke ti stoppesteder på fleste kontinenter, helt uten å bruke en dråpe fossilt drivstoff. (Bilde: Solar Impulse)
Innhold fra annonsør

Og NHO-konferansen gir lavutslippssamfunnet luft under vingene.

Av Peter Tubaas

I forrige uke startet flyet Solar Impulse 2 forberedelsene i Abu Dhabi før det skal fly jorda rundt kun ved hjelp av kraft generert fra solceller på flykroppen og vingene. I løpet av fem måneder skal flyet besøke ti stoppesteder på fleste kontinenter, helt uten å bruke en dråpe fossilt drivstoff.

Torsdag forrige uke gikk går NHOs årskonferanse inn for landing med et tungt fokus på hvordan vi i et samfunn med voksende befolkning og økt energiavhengighet, skal håndtere voksesmerter, behovet for omstilling til et lavutslippssamfunn og utvikle produktiviteten og konkurransekraften til næringslivet.

Felles for de to, tilsynelatende helt forskjellige begivenhetene, er at elektrisitet og fornybar energi spiller en sentral rolle. At også ABB er med begge steder er ikke noe stort poeng, men for oss som driver med teknologiutvikling er alle arenaer for dialog viktige, simpelthen fordi innovasjon ikke kommer av seg selv.

NHO-konferansen er en konstruktiv møteplass som gir oss alle ekstra energi til å nå felles mål. Her møtes næringsliv, organisasjoner, politikere i posisjon og opposisjon og andre for å diskutere hvordan samfunnet skal utvikle seg i en mer bærekraftig retning. Behovet for kunnskap er stort, og det er først når den deles at store ting kan skje.

I ABB bruker vi derfor mye tid på å stille opp når vi får henvendelser fra politiske miljøer, miljøorganisasjoner eller andre om den teknologien vi leverer, enten det dreier seg om, smart strøm, hurtiglading av elbiler, landstrøm til skip eller elektrifisering av oljeplattformer.

ABB er en støttespiller for den historiske ferden til Solar Impulse 2 fordi vi deler interessen for fornybar teknologi og ønsker å spille en rolle i utviklingen av fremtidens energisystem. Selv om solceller flyr jorda rundt og hybridfly er på tegnebrettet, er det en stund til at elektrisitet blir teknologisk og kommersielt gjennomførbart i luftfarten. Men den elektriske turneen til Solar Impulse 2 allerede et symbol på at det vi bare for noen år siden trodde var umulig, trolig bare er starten på noe som er mye større.

I ABB i Norge er vi så ubeskjedne at vi skal gjennomføre vår egen elektriske turné. Vi tar det hele ned på landjorda og vil det neste året reise rundt til utvalgte byer og steder for å fortelle hvordan lokale klima- og miljømål kan nås, blant annet ved hjelp av elektriske ferger og busser. Samtidig skal vi diskutere hvordan dette skal realiseres med lokale aktører og teknologileverandører.

Turneen er vårt svar på oppgaven fra miljøstiftelsen ZERO, som på Zerokonferansen 2014 utfordret toneangivende selskaper innen teknologi og finans på hvordan de kan bidra til utvikling av lavutslippssamfunnet. ABB har samarbeidet med ZERO i en årrekke, fordi vi liker hvordan miljøorganisasjonen går foran ved å vise at løsningene på våre klima- og miljøutfordringer er teknologi og samarbeid. Skeptikere finnes over alt. Teknologi utvikles imidlertid ikke ved å sette grenser, men gjennom å bryte dem.

For oss var det inspirerende at Zerokonferansen i november 2014 satte søkelyset på utslippsfri kollektivtransport. Og NHO-konferansen er ikke stort dårligere bare to måneder etter. NHO mener at gods- og kollektivtransporten må bli utslippsfri, og at det offentlige spiller en viktig rolle som innkjøper for å legge til rette for at teknologi utvikles og at den blir tatt i bruk på en samfunnsnyttig måte.

Selv om næringslivet sitter på løsningene, er det politikerne som sitter på nøkkelen – og må bruke den!