BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Nå skal de skvise mer strøm ut av hver dråpe

Og da vil det dryppe på leverandørindustrien.

En generatortopp fra et norsk vannkraftverk.
En generatortopp fra et norsk vannkraftverk. (Bilde: ABB)
Innhold fra annonsør

Og da vil det dryppe på leverandørindustrien.

Av Håkon Opsund

Denne uka har jeg vært i Trondheim, på det som sannsynligvis er den største vannkraftkonferansen i Norge. Den arrangeres av Energi Norge og har det noe tilslørte navnet «Produksjonsteknisk konferanse (PTK)» men er ikke så snever som den høres ut som. Det er fremdeles vannkraft som er tema. Men det er kanskje typisk for vannkraftbransjen at den har blitt nesten like anonym som tittelen på konferansen indikerer.

I media kan det, til tider, virke som om det bare er sol og vindkraft som er fremtidens fornybare energikilder. Men bak rampelyset lever vannkraften i beste velgående. Norge er verdens sjette største vannkraftprodusent, og vannkraftinvesteringene har økt mye de siste ti årene. Vi snakker med andre ord om den suverent viktigste fornybare sektoren i Norge, og en bransje som står overfor store oppgraderingsprosjekter i årene som kommer.

Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftanlegg er 45 år, og mange anlegg er modne og til og med overmodne, for å rehabiliteres. Med støtte fra elsertifikatsystemet kan vannkraftanleggene bygges for å skvise mer ut av hver dråpe vann. Det er godt nytt for en bransje hvor gullalderen ligger langt tilbake i tid.

Mesteparten av en slik rehabilitering består av graving, stål og betong, selv om selve strømmen skal ut gjennom et elektrisk anlegg til slutt. Det anlegget er i sin grunnfunksjon likt det som ble bygd for 50 år siden, men ny teknologi gjør at man kan drive sine elektriske anlegg smartere.

En slik løsning fortalte vi om på PTK, nemlig en smart metode for å overvåke og vurdere tilstanden til de ulike elektriske komponentene i et eller flere anlegg. Den utnytter mulighetene som ligger i «big data» og i bransjens lange erfaring med drift av lignende komponenter.

Ved å hente ut og kombinere tekniske data, historiske data og faktiske driftsdata, kan systemet optimalisere vedlikeholdet for kraftprodusenten. Det betyr at de kan bruke mer tid og gi mer omsorg til de komponentene som trenger det, mindre på de som ikke trenger det. Det vil øke leveringssikkerheten og gi lavere driftskostnader for en kraftprodusent eller netteier.

På konferansen fokuserte vi også på vedlikehold og reparasjon av krafttransformatoren. Vi fortalte om hvordan vi kan redusere sjansen for feil ved å gjøre noe så enkelt som å undersøke og eventuelt erstatte gjennomføringene, som er strømlederen som går gjennom transformatorskallet. På standen vår ble det også mye prat om generell rehabilitering av transformator. Vi kan gjenbruke eksisterende skall og bruke gamle tegninger som grunnlag for å skifte ut den aktive delen på transformatoren. Det er et miljøvennlig og raskere alternativ til å kjøpe en ny.

Oppslutningen om PTK 2015 tyder på at det er mye i gjøre i bransjen om dagen. Hele 500 deltakere og 37 utstillere tok turen til Trondheim denne uken. Med andre bord ble myten om at norsk vannkraftkompetanse er død blitt ettertrykkelig avkreftet på PTK. Den lever i beste velgående, og en ny generasjon er på vei inn. Riktignok er tiden for de virkelig store utbyggingene over, men mange av de større rehabiliteringene er av nesten samme kaliber.

Oppgradering av norske vannkraftverk er viktig for kraftprodusenten – og for leverandørindustrien
Oppgradering av norske vannkraftverk er viktig for kraftprodusenten – og for leverandørindustrien Peter Tubaas