BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Nå er det klima for endring

COP21: Næringslivet setter fart i det grønne skiftet.

Fornybar energi blir viktigere og viktigere. Her fra Møsvassdammen fra Månavassdraget ved Rjukan.
Fornybar energi blir viktigere og viktigere. Her fra Møsvassdammen fra Månavassdraget ved Rjukan.
Innhold fra annonsør

COP21: Næringslivet setter fart i det grønne skiftet.

Jeg har ikke gjort en vitenskapelig undersøkelse, men jeg opplever at det er en helt annen stemning for klima- og miljøutfordringene i dag, enn for eksempel da jeg begynte i energibransjen for ti år siden. Også den gangen snakket verden om de samme energi- og utslippsutfordringene, men vi tok det kanskje ikke helt på alvor. Den gangen var olje og gass fortsatt kult og elbiler var en kuriositet – og knapt nok det.

I ABB er vi fortsatt stolte over å bidra til en mest mulig energieffektiv utvinning av fossile energiressurser. Det er strengt tatt ikke så mye mer unaturlig å utvinne olje og gass enn å dyrke korn på jordene eller høste frukt fra trærne. Men når vi har lært at våre handlinger får negative konsekvenser for økosystemer og livene vi lever, må vi ta følgene av det. Akkurat som vi innfører kvoter på fangst og fiske, eller regulerer andre områder vi ønsker å ta vare på. Vi er også alle klare over at det kommer en ny tid, hvor oljen ikke vil være den som smører verdensøkonomien.

Verdens befolkning vokser, samtidig som alle land ønsker økonomisk vekst. Skal man klare å oppfylle det ønsket, uten at utslippene bokstavelig talt skyter i været, må man satse på fornybar energi og energieffektivisering.

Verdenssamfunnet ønsker å stoppe, aller helst reversere, de menneskeskapte klimaendringene, også kalt global oppvarming. Det er mange faktorer som skal spille sammen for å få til endring i praksis. Men jeg tror det er når næringslivet fatter interessen at det virkelig vil skyte fart. Selskaper med eksponering innen fornybar energi og energieffektivitet, som ABB, i all beskjedenhet, har satset stort på mange tiår, vil stille sterkt i teknologiskiftet som for lengst er i gang.

Men hva setter fart på næringslivet? Jo, lover, regler, skattetiltak, standardisering – eller sagt på en annen måte – rammebetingelser som gjør «grønn teknologi» attraktivt. Hvis en ny, forpliktende klimaavtale kommer på plass under klimatoppmøtet COP21 i Paris i desember, blir alt dette de praktiske konsekvensene, de tiltakene som skal gjøre at vi når målene. Da blir spørsmålet til sist – får vi en bindende klimaavtale og dermed en viss forutsigbarhet for fortsatt høyt investeringsnivå innen fornybar energi og energieffektive løsninger?

Det vet vi ikke svaret på før om noen uker, men på denne linken delt av CICEP (Senter for internasjonal klima- og energipolitikk), får vi et innblikk i hvorfor man år etter år IKKE har klart å komme fram til en ny klimaavtale, den som skal overta for Kyotoavtalen som utløper i 2020.

Filmen varer bare 83 sekunder, men jeg kan oppsummere problemet på enda færre sekunder – alle peker på alle. Filmen, laget av CICERO (Senter for klimaforskning), ironiserer også over Norges rolle, «Kan jeg betale deg for å kutte utslipp, slik at vi kan slippe»?

Kanskje på tide at vi alle retter pekefingeren mot oss selv?