BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Lavere elavgift kan gi høyere investeringer i datasenter

Nå må vi sikre at vi har kompetansen.

Kjølige fjell og ren kraft har vi nok av i Norge, og det er attraktivt for datasenterutbyggere, dersom betingelsene er de rette.
Kjølige fjell og ren kraft har vi nok av i Norge, og det er attraktivt for datasenterutbyggere, dersom betingelsene er de rette.
Innhold fra annonsør

Nå må vi sikre at vi har kompetansen.

Vi var ganske sikre på at Regjeringen, i statsbudsjettet for 2016, ville foreslå lavere elavgift for datasentre med et kraftbehov på over fem megawatt. Da statsbudsjettet ble lagt fram for en uke siden ble det bekreftet.

Nå går det mot politisk enighet om at store datasenter skal slippe unna med et påslag på 0,48 øre per kilowatttime i elavgift, mens den for vanlige forbrukere og næringsliv er på 14,5 øre per kilowattime. Det er godt nytt for alle oss som har kjempet for den saken i en årrekke.

Nå får nemlig den kraftkrevende datasenterindustrien tilnærmet samme vilkår som tradisjonell kraftkrevende industri. Dette var naturligvis også et hett samtaleemne da jeg var på en av Norges største datasenterkonferanser denne uken, Datacloud Nordic, på Fornebu i Oslo.

At slaget om lavere elavgift er vunnet, betyr ikke at krigen er over. Det skal fortsatt kjempes en tøff kamp for å gjøre Norge mest mulig attraktivt for datasenterutbyggere og deres datalagringskunder.

En av akademikerne jeg møtte under Datacloud Nordic, fra et svensk universitet, påpekte behovet for å styrke datasenterkompetansen i Norge. I Luleå, der Facebook som kjent har etablert seg, er det nå en egen datasenterutdanning ved universitetet i byen.

Det er kanskje noe å tenke på her i Norge også. For mangelen på en slik utdanning kan bli brukt som et ankepunkt av investorene. Når søknadsmengden til ulike former for petroleumsutdanning går ned, er kanskje tiden inne for å se på hvilken annen kompetanse man trenger i fremtiden.

I disse omstillingstider snakker vi mye om at vi har så mye teknologikunnskap i Norge, for en stor del tilegnet gjennom olje- og gassindustrien, men vi snakker ikke så mye om hva vi mangler. En høyt utdannet befolkning er et godt utgangspunkt, men en ingeniør kan være så mangt.

Det er ingen offisiell definisjon på hva datasenterkompetanse er, men i praksis er det en tverrfaglig kompetanse som dekker disiplinene kraft, automatisering, kjøling, informasjonsteknologi og nettverk – kanskje viktigst av alt – samspillet mellom disse.

Det er andre mekanismer i spill når man driver et datasenter enn en fabrikk eller et prosessanlegg. Den kanskje største forskjellen mellom å drive et datasenter og en mer tradisjonell produksjonsprosess er behovet for kontinuerlig skalering. I et datasenter er det kundene, de som leier serverplass, som styrer behovet for kraft og kjøling, basert på hvilke og hvor mange applikasjoner som kjøres til enhver tid.

Utfordringen blir dermed å optimalisere driften når man selv ikke styrer mengden prosessering, samtidig som denne endrer seg kontinuerlig. Automatiseringsteknologi skreddersydd til formålet er selvfølgelig essensielt, men for å optimalisere systemene og for å oppnå maksimal energieffektivitet, må man også ha en driftsansvarlig som forstår de ulike parametere anlegget styres etter.

En styrking av datasenterkompetansen her til lands kan være et konkurransefortrinn fordi man bedre forstår hvordan de ulike teknologien best kan utnyttes slik at de sammen bidrar til en mest mulig energieffektiv og kostnadseffektiv drift av datasenteret. Datasenterbransjen på bakglatte ski: Ny industri må kraft til å vokse