BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Kraftnettet må bli smartere gjennom handling, er budskapet til Stian Reite i denne bloggen.
Over hele landet skal kraftnettene moderniseres. Dette er et illustrasjonsbilde fra Leirvik på Stord.
Innhold fra annonsør

Kraftnettet blir ikke smartere av å snakke om det

Elektrisk samferdsel vil stille enda høyere krav til kraftforsyningen.

Det er mye fossilt drivstoff som skal erstattes av strøm i årene som kommer. Det er en gyllen mulighet for nettselskapene til å modernisere kraftnettene sine slik at de kan selge mer fornybar kraft.

Det pågår en kontinuerlig oppgradering av kraftnettene våre for økt kapasitet og bedre leveringssikkerhet på alle nivåer i verdikjeden. Men med det grønne skiftet, hvor vi beveger oss i retning av en helelektrisk transportsektor, vil det stilles enda høyere krav til utbygging og drift av kraftnett enn det vi så for oss bare for noen ganske få år siden. Den gode nyheten, er at elektrisk samferdsel er en perfekt match for smarte kraftnett.

Og det er ikke bare kollektivtransporten som står overfor en revolusjon, men også innen tungtransport og anleggsmaskiner har store aktører for lengst begynt å leke med tanken på å erstatte diesel med elektrisk kraft.

Da gjelder det for nettselskapene å følge med i timen. De nettselskapene som er med når startskuddet går (det har allerede gått), vil være de som vil ha de mest kostnadseffektive nettene og levere den mest pålitelige strømmen. De vil ha de mest fornøyde kundene, og trolig den beste businesscasen.

Det handler først og fremst om å se den moderniseringen de allerede er i gang med i sammenheng med tilretteleggingen av ladeinfrastruktur for elbiler, elbusser og elferger og ikke minst landstrøm til skip.

Det høres ut som en selvfølge når vi vet hvordan for eksempel den stykkevis veiutbyggingen her i landet har blitt utsatt for kritikk. Men i stedet opplever vi at mange kraftselskaper er nesten fraværende i debatten om smarte strømnett.

Det er litt vanskelig å forstå, ettersom det er de selv som har de største gevinstene av et mer fleksibelt og effektivt kraftnett. Kunsten er å tenke stort og langsiktig nok. Det bør egentlig ikke være så vanskelig når man tross alt bygger infrastruktur som skal stå i flere generasjoner.

Jeg håper at Smartgridkonferansen denne uken markerer et skifte, hvor vi slutter å snakke og begynner å handle. Det er neppe noen uenighet om at vi trenger et mer moderne kraftnett, og det er ikke teknologien som hindrer oss i å bygge ut i stor skala allerede nå.

Et smart strømnett er et mer energieffektivt og fleksibelt strømnett takket være instrumentering og kommunikasjon, men storstilt elektrifisering av transportsektoren har gitt nettselskapene enda mer å tenke på. Heldigvis er det spennende ting på gang flere steder.

Les om ABBs elektriske turné, som promoterer elektrisk kollektivtransport her.

Dersom elektrifiseringen av samfunnet skyter fart som det ser ut som nå, er dette en gyllen mulighet til å øke etterspørselen etter «fornybar teknologi» og dermed trygge og skape nye arbeidsplasser i selskaper som utvikler og produserer teknologi som kan bidra til en bærekraftig utvikling.

I Skien der jeg holder til er vi ledende i verden på teknologiutvikling av nettstasjoner på mellomspenningsnivå. I dag kan også de utrustes med alle tenkelige sensorer og datakommunikasjon. Men som alle andre bedrifter er vi avhengige av etterspørsel, det vil si at vi trenger et marked vi kan selge produktene våre i.