BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Klimakrisen kan løses i dag – hvis vi vil det selv

Forhandlingene i Paris handler om viljen til å ta teknologien i bruk

BRANDSTORY: Klimakrisen kan løses i dag – hvis vi vil det selv
Innhold fra annonsør

Forhandlingene i Paris handler om viljen til å ta teknologien i bruk

Vi har allerede den teknologien vi trenger for å skape et fremtidens bærekraftige lavutslippssamfunn. Det må vi gjøre for at jorda skal bestå slik vi ønsker at den skal være. Dermed må FNs klimakonferanse COP21 handle om hvorfor vi ikke tar teknologien i bruk i en stor skala – og hvordan vi skal greie det.

Regjeringens ferdigforhandlede statsbudsjett for neste år ble lagt fram forrige uke. Klimasatsingen ble slaktet av opposisjonen og miljøorganisasjonene, som mener at Regjerningen ikke gjør nok for å redusere klimautslippene. Statsminister Erna Solberg er uenig og blir referert i VG på at Norge fortsatt skal kutte 40 prosent av utslippene innen 2030, og at Norge også vil følge opp forpliktelsene i en eventuell, ny klimaavtale.

Her referer vår statsminister altså til COP21. Det viktigste som foregår i Paris fra 30. november til 11. desember 2015 er at 195 nasjoner forhandler fram en forpliktende, global klimaavtale. Verden venter fortsatt på avtalen som skal overta etter Kyotoavtalen, som utløper om nøyaktig fem år. Nå har vi ikke tid til å vente lenger.

COP21 markerer 20-årsjubileumet for alle klimakonferansers mor. Her pågår konferanser, møter og forhandlinger i tolv dager til ende. Det er så mange assosierte konferanser, at det er lett å gå vill. Men den røde tråden i absolutt alle er produksjon, overføring og bruk av energi, og hvordan dette påvirker klimaendringene. Så enkelt og så vanskelig.

For ABB er energieffektivitet kjernevirksomhet, og har vært det gjennom de rundt 130 årene selskapet eller dets forgjengere har eksistert. ABB globalt er med på flere arenaer tilknyttet COP21, og med oss til Paris har vi med klare anbefalinger på hva som skal til for å sette fart på teknologiskiftet som skal stoppe og helst reversere klimaendringene. I tillegg er det viktig at det skjer raskt nok:

– Ta i bruk den mest energieffektive teknologien som er tilgjengelig, ved å bruke lovverk og standardisering

– Bedrifter og organisasjoner må regne på livssykluskostnader før de gjør sine innkjøp

– Målrettede skatteinsentiver for å utløse energieffektive investeringer

– Tiltak for å redusere risiko eller gi lånegarantier som gjør det lettere å investere i energieffektivitet

I Norge har ABB jobbet aktivt for hurtiglading for elektriske biler, løsninger for utslippsfri kollektivtransport, både i form av elektriske busser og elektriske passasjerferger, samt landstrøm til skip i havn. Alt dette er lavthengende frukter, som kan bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen over natta.

Det handler til syvende og sist om å gjøre det attraktivt å ta i bruk lavutslippsløsningene. Norges elbilpolitikk gjennom flere år nå er et eksempel på at det nytter. Jeg tror det dessverre er sånn, at vi ikke får de nødvendige endringene uten å ta i bruk hele verktøykassa av tiltak som gjør det lønnsomt å prioritere klima- og miljøtiltak.

Satsing på teknologi for fornybar energi og energieffektivitet er den raskeste veien til å bryte trenden med at økonomisk vekst også betyr vekst i klima- og miljøutslipp.